Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

8-10 квітня 2010 р. м.Київ Конференція на тему: <<Національна демократія в Україні: взаємодія між націоналізмом й демократією у європейській країні>>


Організатори:
Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, Київ
та
Кафедра порівняльної політології (Центральна та східна Європа)
Університету м. Регенсбурга
Конференція відбудеться 8-10 квітня 2010 р. у Національному педагогічному
університеті імені М.П.Драгоманова, м.Київ, вул. Пирогова, 9 (Станція
<<Університет>>)

Вступне слово
Особливо питання актуалізується з огляду на президентські вибори, які
нещодавно відбулися й під час яких знову піднімалася постійна тема
української національної ідентичності, про нові її вияви, що буде предметом
дискусії під час роботи конференції. Завважимо, що частково симбіотичний
зв`язок між націоналізмом та демократією навіть у науковій літературі з
соціальної проблематики обговорюється лише час від часу. Наскільки
націоналізм потрібен для побудови демократії й які ризики він несе у собі? У
європейському контексті постає питання, наскільки творення нації в Україні
можна привести у відповідність з наднаціональними процесами інтеграції,
оскільки вступ до ЄС проголошується усіма чинними політичними акторами.
Офіційні мови конференції - німецька та українська. Доповіді будуть
перекладатися  й іншими мовами. Максимальна тривалість доповідей -  30
хвилин. Модератори виступають 10 хвилин й керують дискусією.

ПРОГРАМА
Четвер, 08.04.2010
15.00-15.30
Привітання: Володимир Євтух
15.30- 16.15
Єжі Мачкув: Націоналізм, громадянське суспільство, демократія.
16.15-17.00
Дискусія
17.00-17.15
Кава-брейк
17.15.-18.00
Володимир Євтух: Соціальна база демократії в Україні.

П`ятниця, 09.04.2010
9.00-10.00
Герхард Зімон: Функції нації у розвитку демократії (Нація як ресурс
консенсусу й суперечностей у процесі зародження демократії).
Микола Рябчук: Ліберальний націоналізм: Contradictio in adjecto?
10.00-11.00
Дискусія (Модератор: Микола Капітоненко: Етнічний та громадянський
націоналізм в Україні: джерела конфліктів та консенсусу).
11.00-11.15
Кава-брейк
11.15-12.00
Володимир Кулик: Мовне питання в українському національно-демократичному
дискурсі.
12.00-13.00
Дискусія (Модератор: Володимир Євтух)
13.00-15.00
Обід
15.00-16.00
Сергій Штепа: Національні еліти та їх ставлення до демократії.
Андреас Умланд: Парадокс невдач: відносна незначущість ультра
націоналістичних українських партій у порівняльній перспективі.
16.00-17.00
Дискусія (Модератор: Андрій Портнов)
17.00-17.15
Кава-брейк
17.15-17.45
Кирило Галушко: Саморуйнівна демократія: магічне коло українського
національного проекту.
17.45-18.30
Дискусія (Модератор: Андрій Казакевич (Державність, нація та демократія -
різноманітність націоналізмів у Білорусі, 1990-2008).

Субота, 10.04.2010
9.00-10.00
Антон Шеховцов: Помаранчева революція та <<сакральне>> народження української
модерної нації.
Інгмар Бредіс: Конфліктний потенціал <<декретованого>> націоналізму,
демократизація та європеїзація за президентства Віктора Ющенка.
10.00-11.00
Дискусія (Модератор: Тетяна Федорів: Націоналізм як проблема публічної
політики в сучасній Україні).
11.00-11.15
Кава-брейк
11.15-11.45
Андре Хертель: Втрачені можливості? Прагнення Києва вступу до ЄС та політика
реформ <<постпомаранчевої>> України.
11.45-12.30
Дискусія (Модератор: Андреас Умланд)
12.30
Закриття конференції

Інформація щодо организаторів конференції
Проф. Володимир Євтух
Інститут соціології, психології та управління
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова
01030 Київ
вул. Пирогова 9
Тел.: +38 044 400-9937
yevtukh@ukr.net

Др. Інгмар Бредіс
Університет м. Регенсбурга
Інститут політології
Кафедра порівняльної політології (Центральна та східна Європа)
Tel.: 0941/ 943-35 51
Ingmar.Bredies@politik.uni-regensburg.de

Опубликовано на сайте: 2010-04-03