Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи XXI століття" 14 вересня 2011 року


Друга Міжнародна науково-практична конференція

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ХХІ СТОЛІТТЯ

14-16 вересня 2011 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття», що відбудеться у вересні 2011року в м.Києві.

Метою конференції є поширення та обмін знань з новітніх технологій теорії та методики професійної освіти, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення підходів до вдосконалення ступеневої підготовки фахівців різного галузевого спрямування.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Теоретико-методологічні засади професійної освіти.
  2. Інноваційні педагогічні технології підготовки фахівців аграрної галузі.
  3. Інформаційні технології в професійній освіті.
  4. Проблеми управління, моніторингу та якості оцінки професійної освіти.
  5. Формування екологічної культури особистості в умовах сталого розвитку суспільства.
  6. Виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки.
  7. Проблеми профорієнтації та психології професійного розвитку особистості.
  8. Дистанційне навчання в системі безперервної професійної освіти.

Електрона адреса конференції: konfer_ped@ukr.net

Опубликовано на сайте: 2011-08-08