Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

13-го жовтня 2011 року Міжнародні Шумпетерівські дискусії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»


Міжнародні Шумпетерівські дискусії

в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»,

присвячені 100-річчю фундаментальної книги Йозефа Шумпетера

«Теорія економічного розвитку»

та публікації її перекладу українською мовою

Книга Йозефа А. Шумпетера «Теорія економічного розвитку» належить до найвидатніших праць з економічної теорії й за своїм значенням стоїть поруч з основними працями Адама Сміта, Карла Маркса, Леона Вальраса, Альфреда Маршала, Джона Кейнса. Переклад українською мовою зроблений уперше, хоча книга була видана 100 років тому й написана переважно в період викладацької діяльності Йозефа А. Шумпетера в Чернівецькому університеті. Фундаментальні методологічні відкриття, зроблені в ній, набули особливої актуальності сьогодні, коли всі розвинуті країни фактично вибудовують свою стратегію економічного розвитку за шумпетерівськими рецептами. Без ознайомлення з цією класичною працею важко адекватно зрозуміти сутність і механізми інноваційної моделі економічного зростання, цілі, зміст та інструменти політики формування знаннєвої економіки. Багато в чому ця книга дає ключі до розуміння глибинної природи сучасної фінансово­економічної кризи.

13-го жовтня 2011 року

відбудуться дискусії,  які організуються спільно з Посольством Австрії в Україні,

на тему:

«Інновації чи монополія – що приховує в собі більшу силу

«творчого руйнування»?

Основні питання, що виносяться для обговорення:

 

Ø     Теорія розвитку Й.Шумпетера і сучасна криза економічної науки

Ø     Інноваційний виклик Шумпетера економічним реформам в Україні

Ø     «Стабільність» проти «творчого руйнування» Шумпетера: природа теперішньої кризи

Панелістами дискусії запрошені учасники високого рівня:

Акімова І.М. - Перший заступник Глави Адміністрації Президента України;

Новотни Евальд - Голова Національного банку Австрії і член Ради Європейського центрального банку, професор;

Яценюк А.П. – Народний депутат України, Лідер партії «Фронт змін»;

Тігіпко С.Л. - Віце-прем’єр-міністр України – Міністр соціальної політики;

Геєць В.М. – віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України, академік.

Модератор дискусії: професор Бажал Ю.М.

Початок: 18-00

Місце проведення: Конгрегаційна зала НаУКМА (вул. Сковороди 2, староакадемічний корпус)

Опубликовано на сайте: 2011-10-11