Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

22-23 березня 2012 року. м. Дніпроопетровськ. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз»


Кафедра фінансів економічного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз», яка відбудеться 22-23 березня 2012 року. Конференція прово¬дить¬ся згідно переліку наукових заходів на 2012 рік Мі¬ністерства освіти і науки України.
 Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com/ і видані окремою збіркою (з наданням ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки.
 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
 1. Теоретико-методологічне обґрунтування попередження економічних криз.
 2. Прогнозування та оцінка кризових явищ в економіці.
 3. Фінансовий інструментарій попередження економічних криз та подолання їх наслідків.
 4. Вплив глобальних економічних процесів на економіку України.
 5. Механізм мінімізації невизначеності розвитку економічних систем.
 6. Державна антициклічна політика.
 7. Податки як інструмент регулювання розвитку національної економіки.

 Термін подачі тез – до 21.03.2012 включно.

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 Голова оргкомітету:
 Смирнов С.О. – декан економічного факультету ДНУ, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 Члени оргкомітету:
 Буряковський В.В. – завідувач кафедри фінансів, кандидат економічних наук, професор.
 Павлов Р. А. ? доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент.
 Відповідальний секретар:
 Грабчук О.М. – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент.

 Більш детальну інформацію по конференції дивіться на сайті http://www.confcontact.com/.

Опубликовано на сайте: 2012-03-06