Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

29-30 березня 2012 р. ІV Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»,


Запрошуємо Вас прийняти участь в ІV Міжнародній науково-практичній конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», яка відбудеться 29-30 березня 2012 р.
> Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com/ і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться в рамках програми соціально-економічної трансформації України в контексті сучасних інтеграційних процесів.

 Термін подачі тез – до 28.03.2012 включно.

 ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 • Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 • ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води
 • Вища школа Економіки, м. Катовіце (Польща)
 • Університет TIBISCUS, м. Тімішоара (Румунія)
 • Germany SES
 • Наукове видавництво «CONSTANTA», м. Дніпропетровськ

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
 Голова оргкомітету: Шумейко О.О. - ректор ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», доктор технічних, професор;
 Замісник голови: Наконечна Т.В. – проректор з наукової роботи, к.ф.-м. наук, доцент, професор кафедри «Комп’ютерних та інформаційних технологій» ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія».
 Вчений секретар конференції: к.е.н., доцент Лисенко Ю.В.

 Члени оргкомітету:
 д.е.н., проф. Сазонець І.Л.,
 д.е.н., проф. Сазонец О.М.,
 д.с.н., доцент Ядранский Д.М.,
 доктор Стефан Дирка,
 доктор Ентоні Сташ,
 доктор Дан Лакрама,
 д.ф.-м.н., проф. Когут П.І.

 На конференції працюватимуть такі СЕКЦІЇ:
 1. Використання інформаційних технологій для управ¬ління підприємствами та методи наукового дослід¬ження соціально-еконо¬міч¬них систем.
 2. Економіка регіону: наявний потенціал та напрямки його реалізації.
 3. Управління персоналом та економіка праці.
 4. Економічний розвиток регіону: історія та перспективи.
 5. Міжнародне економічне співробітництво на регіональному рівні.
 6. Теорія і практика бухгалтерського обліку і аудиту: сучасний стан і напрями вдоско¬налення.
 7. Підприємницьке право.
 8. Роль інтелектуальної власності в підприємницькій діяльності та охорона авторського права.
 9. Інноваційні та виробничі технології. Інноваційні тех¬¬но¬логії навчання.


 Більш детальну інформацію по конференції дивіться у вкладеному файлі або на сайті http://www.confcontact.com/.

Опубликовано на сайте: 2012-03-06