Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

6-7 квітня 2012 р., м. Одеса. Міжнародна науково-практична конференція "Трансформаційні процеси в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи"


Страна:Украина

Город:Одеса

Дедлайн:06.04.12

Дата начала:06.04.2012 - 00:00

Дата окончания:07.04.2012 - 23:00

E-mail Оргкомитета:
konfodessa@gmail.com

Оплата участия, проживания, питания:
За рахунок учасників

IVМіжнародна

 

 

 

науково-практична конференція,

 

 

 

6-7 квітня 2012 р., м. Одеса

 

 

 

E-mail: konfodessa@gmail.com 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІV Міжнародноїнауково-практичної конференції

«Трансформаційні процеси в економіцісучасного світу:проблеми та перспективи»

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують уваги наукової громади.

УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ ЗБІРНИКИ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПОШТОЮ ВПРОДОВЖ 10-12 ДНІВ ПІСЛЯ ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ

 

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу в ринковій економіці

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)

4. Правове регулювання соціально-економічних відносин

5. Інноваційно-орієнтований розвиток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір

6. Стратегічний менеджмент

7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит

10. Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Місце проведення конференції: м. Одеса, вул. Ковальчука, 27, бізнес-центр «Квантор». 

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Сплатити організаційний внесок(у розмірі 80 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:

Отримувач:

Іванченко Д.Р.

Банк отримувача:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»

Номер рахунку:

29244825509100

МФО:

305299

ЄДРПОУ:

14360570

Номер карткового рахунку: 

6762 4627 3229 4332

Призначення платежу:

поповнення карткового рахунку 6762 4627 3229 4332 від П.І.Бза участь в конференції

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. При сплаті організаційного внеску необхіднообов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції. За новими правилами Приватбанку, прізвище можна не вказувати, контрольним показником є номер квитанції.

Отримання організаційним комітетом матеріалів для участі у конференції повинне бути обов’язково підтверджено нашим повідомленням про отримання матеріалів на вказану Вами електронну адресу протягом доби з часу відправлення матеріалів. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо продублювати відправлення через 24 години.

Умови участі у конференції: 

До 5 квіня 2012 року (включно) надіслати на електрону адресуkonfodessa@gmail.com

1) тези доповіді українською, російською чи англійськоюмовами;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Мельник О.Р._Квитанція)

3) відомості про автора (прикріпленим файлом формату *.doc, *.docxз іменем файлу, що у другий частині містить слово «Відомості» (наприклад, Мельник О.Р._Відомості) за наведеним зразком:

Прізвище, ім'я, по батькові_________________________________________

Організація_______________________________________________________

Посада____________________________________________________________

Науковий ступінь__________________________________________________

Вчене звання______________________________________________________
Назва доповіді_____________________________________________________

Контактний телефон_______________________________________________

Електронна пошта_________________________________________________ 

Секція (з 10 вищенаведених)________________________________________

Адреса, за якою буде надіслана збірка доповідей конференції (у наступному порядку: вулиця, номер будинку та квартири, населений пункт, держава, поштовий індекс (наприклад, вул. Прорізна, б. 19 кв. 121, м. Чернівці, Україна, 58018)_____________________________________

Тези, які не відповідають вказаним нижче вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовністьрозміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (не більш двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад або місце роботи; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

Економічна теорія

ВасильєвВ.Д.

доцент кафедри менеджменту

Київського інститутуміжнародних відносин

м. Київ, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Сторінки не нумеруються.

Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв В.Д.)

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

http://www.science-community.org/ru/node/6635

Опубликовано на сайте: 2012-03-25