Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

25-26 вересня 2012 р., Київ. Восьма міжнародна конференція "Енергія з біомаси",


Восьма міжнародна конференція "Енергія з біомаси", Київ

Автор: Olena Klyuchyk


Міжнародна конференція відбудеться 25-26 вересня 2012 р., Київ, Україна Організатори: - Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України - Науково-технічний центр "Біомаса"

Тематика:
1. Ресурси біомаси: Заготівля, переробка, транспортування і постачання біомаси лісової промисловості, сільського та комунального господарств, харчової промисловості. Енергетичні культури.
2. Дослідження і розвиток біоенергетичних технологій: Спалювання, газифікація, піроліз, анаеробне зброджування, видобування і використання біогазу полігонів ТВП; технології сумісного спалювання біомаси з традиційними паливами. Виробництво рідких біопалив (біодизельне паливо, біоетанол).
3. Демонстраційні і комерційні проекти з використанням біомаси для виробництва енергії.
4. Питання законодавства, стратегії розвитку: Законодавство та стратегії розвитку біоенергетики в Україні та в світі. Питання сталого розвитку і сертифікації біопалив.
5. Економічні та екологічні аспекти біоенергетичних технологій: Інвестиції і економіка, соціальні аспекти, зниження викидів СО2.

К
інцевий термін подачі тез 31 липня 2012 р.

Контакти:
Науковий секретар Тетяна Желєзна
Інститут технічної теплофізики НАН України
вул. Желябова 2а, к. 234
03057, м. Київ, Україна
Тел./Факс: +(38 044) 453 28 56, 456 94 62
Детальніша інформація розміщена на сайті конференції

Опубликовано на сайте: 2012-03-30