Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

24-25 травня 2012 року. м. Суми. VІI Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика"


 

Шановні колеги!

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» 

за участю ТОВ "VirtusInterPress", ТОВ Консалтингово-видавнича компанія "Ділові перспективи", Видавничо-торгового дому "Університетська книга" та за  підтримки вузів-партнерів – університету м. Піза та університету Неаполя ІІ (Італія)

24-25 травня  2012 року проводить VІI Міжнародну науково-практичну конференцію "Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика"

Мета конференції: обговорення проблем та формування науково-практичних підходів до забезпечення сталого розвитку банківських систем на основі пошуку балансу між регулюванням та корпоративним управлінням. 

Тематична спрямованість роботи конференції:

 • Режими банківського регулювання;
 • Роль центральних банків в системі банківського регулювання;
 • Базель III та його вплив на ефективність діяльності банку;
 • Регулювання валютного ринку;
 • Грошово-кредитна політика;
 • Інфляційне таргетування;
 • Корпоративне управління і соціальна відповідальність;
 • Управління ризиками в банках;
 • Злиття та поглинання банків;
 • Практика регулювання винагороди директорів банку;
 • Організація діяльності ради директорів банку;
 • Банківське кредитування;
 • Інвестиційно-банківські послуги;
 • Конкурентоспроможність та модернізація банківської системи в контексті розвитку світової та національної економіки. 

Робочі мови конференції: англійська, українська.

До участі у конференції запрошуються вчені, науково-педагогічні працівники, фахівці Національного банку України, наукових та аналітичних установ.

У конференції дали згоду прийняти учать вчені з України, Російської Федерації, США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Японії, Греції, Польщі, Португалії, Південної Африки, Китаю, Малайзії, Нової Зеландії тощо.

Основні доповідачі:

Бенджамін Фрідман, професор політичної економіки, Гарвардський університет, США;

Елод Такац,  Банк міжнародних розрахунків, Базельський комітет з банківського нагляду, Швейцарія 

Елі Талмор, професор, директор Інституту приватного капіталу, Лондонська школа бізнесу, Великобританія;

Хорст Льочіль, професор Франкфуртської школи фінансів та управління, директор Центру банківської справи та фінансів, Китайсько-європейської міжнародної бізнес-школи, голова Шанхайського Інституту міжнародної банківської справи та фінансів, Німеччина;

Марко Венторуццо, професор, заступник директора Центра банківського регулювання університету Бокконі, Італія;

Рікардо Химено, професор, Банк Іспанії.

У якості тематичних редакторів видань журналів запрошені:

"Corporate Ownership and Control" – Міцуру Мізуно, професор Вищої школи бізнесу, Університет Ніхон, Японія;

"Journal of Governance and Regulation" – Девід Трайп, професор, директор Центру банківських досліджень, проректор Школи економіки і фінансів, Університет Массі, Нова Зеландія;

"Banks and Bank Systems" - В. Вайс, доцент, факультет бізнесу та права, Дікінська Бізнес Школа, Університет Дікін, Австралія;

"Investment Management and Financial Innovations" - Мохамад Т. Вазірі, професор кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, Університет штату Каліфорнія, США.

Для участі у конференції заявку необхідно надіслати електронною поштою до 1 травня 2012 року за формою, що додається.

Оплату за проживання (від 60 до 425 грн.) та харчування учасники конференції здійснюють в індивідуальному порядку.

Публікації. До початку роботи конференції передбачається видати збірник тез доповідей учасників. Для включення матеріалів до збірника їх необхідно представити оргкомітету до 1травня 2011 року велектронному вигляді обсягом не більше трьох сторінок формату А4.

Учасники конференції можуть надати статті для публікації у фахових виданнях (збірник наукових праць “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” і журнали “Вісник Української академії банківської справи”). Обсяг статті – до 12 сторінок формату А4. Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України.

Вимоги до оформлення тез та статей: розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал - 1,5;  гарнітура – Тіmes New Roman. Параметри сторінки (поля): зверху – 2, знизу – 2, зліва – 3, справа – 2.

Адреса оргкомітету: Україна, 40030, м. Суми, вул. Покровська, 9/1, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”.

Контактні особи:

Із загальних питань проведення конференції – Семененко Тетяна Олексіївна – директор науково-дослідного центру ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Телефон:   (0542) 61-91-79.Електронна пошта:  semenenko@uabs.edu.ua.

З питань публікації тез та статей – Полева Олена Федорівна – провідний фахівець науково-дослідного центру ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Телефон:  (0542) 61-91-79. Електронна пошта:  o.poleva@uabs.edu.ua.

З інформацією про Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» можна ознайомитись на сайті http://uabs.edu.ua/

З детальнішою інформацією про конференцію можна ознайомитись http://uabs.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1732&Itemid=618&lang=uk

.
Заявка

на участь у VІI Міжнародній науково-практичній конференції

“Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика”

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________________________

Поштова адреса___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактний телефон____________________________________

E-mail __________________________________________________

Планується:

 • участь в роботі конференції як слухач
 • виступ з доповіддю
 • публікація тез доповіді
 • публікація статті у збірнику наукових праць “Проблеми і перспективи розвитку  банківської системи України”
 • публікація статті у “Віснику  Української академії банківської справи”
 • публікація статті у “Правовому віснику  Української академії банківської справи”

Тема  доповіді(для бажаючих виступити)_________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Потреба в бронюванні місця в готелі (підкреслити):

Так     з ___ по ___

Ні                

Опубликовано на сайте: 2012-04-22