Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

9-13липня 2012 року науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ»,


ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇАКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

КАФЕДРА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у

науково-практичній конференції

яка відбудеться  9-13липня 2012 року

в Центрі підготовки та удосконалення керівних управлінських кадрів

м. Феодосія (АРК)   

 

Конференція передбачає такі напрямки роботи:

§                 Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади управління регіональним розвитком.

§                 Економічні складові та інструменти регіонального розвитку.

§                 Управління проектами регіонального розвитку.

§                 Планування як засіб управління регіональним розвитком.

§                 Інформаційне забезпечення регіонального управління.

            Для участі в конференції запрошуються управлінці-практики, вчені, викладачі, аспіранти, докторанти, слухачі та студенти.

Для друку приймаються неопубліковані раніше роботи, написані українською, російською та англійською мовами. Вимоги до тез: обсяг до 3 сторінок (з урахуванням списку літератури), набрані у форматі WORD (шрифт Times New Roman; шрифт-12; міжрядковий інтервал 1,5; поля – 2 см з усіх боків). У правому верхньому куті подаються відомості про автора українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи та посади), назва секції. Нижче по центру наводиться назва тез доповіді (великими літерами та напівжирний шрифт), далі – основний текст і список використаної літератури. У тексті обов’язкові посилання на літературні джерела. Заявка на участь в конференції.

Заявки на участь та тези доповідей приймаються до 30 червня 2012 року (особисто, або поштою, або електронною поштою з позначкою «На конференцію_Прізвище»). На відповідь про прийняття тез висилається рахунок для сплати оргвнеску. Підтверджуючий документ про сплату (відсканований) відсилається на електронну адресу оргкомітету.

Участь у конференції передбачає сплату оргвнеску у розмірі 50 грн.

Тези доповідей та копії квитанцій про оплату приймаються до 30 червня 2012 р.

Редколегія залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці Конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників Конференції. Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотний проїзд.

Адреса оргкомітету:

61050, м. Харків, просп. Московський, 75. 

Контактний телефон 8 (057) 732 51 95; 0956090475.

e-mail: resheveco@mail.ru, kaf.rums@bk.ru

Контактна особа: Решевець Олеся Володимирівна.


Заявка

про участь у науково-практичній конференції

«ПРОБЛЕМИУПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ»

 

Прізвище                       _______________________________________________

Ім’я                                ________________________________________________

По-батькові                  ________________________________________________

Назва доповіді              ________________________________________________

                                        ________________________________________________

Напрям                          ________________________________________________

Вчений ступінь             ________________________________________________

Вчене звання                 ________________________________________________

Посада (повністю вказати всі назви – посади, кафедр, факультетів, навчальних закладів, державних установ тощо)          ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Бажаю взяти участь у конференції (підкреслити потрібне): з доповіддю (до 10 хвилин); з повідомленням (до 5 хвилин); участь у дискусії; дистанційна участь.

Контактний телефон          ________________________________________________

Контактна e-mail адреса          ___________________________________________

Поштова адреса (з зазначенням індексу)          ____________________________

____________________________________________________________________

Опубликовано на сайте: 2012-06-08