Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

16-20 липня 2012 року науково-практичний семінар «КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»


ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇАКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

КАФЕДРА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у науково-практичному семінарі

«КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»,

який відбудеться 16-20 липня 2012 року

в Центрі підготовки та удосконалення керівних управлінських кадрів

м. Феодосія (АРК)

 

Конференція передбачає такі напрямки роботи:

§ Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади формування і функціонування територіальних кластерів.

§ Розвиток інноваційних кластерів у сучасних умовах.

§ Конкурентоспроможність територіальних кластерів в регіональній економіці.

§ Взаємодія держави та бізнесу як учасників кластерних утворень.

§ Зарубіжний досвід функціонування кластерів.

Для участі в конференції запрошуються управлінці-практики, вчені, викладачі, аспіранти, докторанти, слухачі та студенти.

За результатами конференції буде опубліковано електронний збірник тез.

Для друку приймаються неопубліковані раніше роботи, написані українською, російською та англійською мовами. Вимоги до тез: обсяг до 3 сторінок (з урахуванням списку літератури), набрані у форматі WORD (шрифт Times New Roman; шрифт-12; міжрядковий інтервал 1,5; поля – 2 см з усіх боків). У лівому верхньому куті подаються відомості про автора українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи та посади). Нижче по центру наводиться назва тез доповідіі (великими літерами, напівжирний шрифт), далі – основний текст і список використаної літератури. У тексті обов’язкові посилання на літературні джерела. Заявка на участь в конференції.

Заявки на участь та тези доповідей приймаються до 30 червня 2012 року (електронною поштою з позначкою «На конференцію_Прізвище»). Організаційний внесок не передбачений.

Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників Конференції. Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд.

 

 

Адреса оргкомітету:

61050, м. Харків, просп. Московський, 75. 

Контактний телефон 8 (057) 732 51 95; 0956090475.

e-mail: resheveco@mail.ru, kaf.rums@bk.ru

Контактна особа: Ршевець Олеся Володимирівна.


Заявка

про участь у науково-практичному семінарі

«КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

 

Прізвище _______________________________________________

Ім’я ________________________________________________

По-батькові ________________________________________________

Назва доповіді ________________________________________________

________________________________________________

Напрям ________________________________________________

Вчений ступінь ________________________________________________ 

Вчене звання ________________________________________________

Посада (повністю вказати всі назви – посади, кафедр, факультетів, навчальних закладів, державних установ тощо) ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Бажаю взяти участь у конференції (підкреслити потрібне): з доповіддю (до 10 хвилин); з повідомленням (до 5 хвилин); участь у дискусії; дистанційна участь.

Контактний телефон ________________________________________________

Контактна e-mail адреса ___________________________________________

Поштова адреса (з зазначенням індексу) ____________________________

____________________________________________________________________

Опубликовано на сайте: 2012-06-08