Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

22 - 23 листопада 2012 року Кафедра підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Конкурентний розвиток підприємництва в Україні»


Автор: Olena Klyuchyk 

Кафедра підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22 - 23 листопада 2012 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Конкурентний розвиток підприємництва в Україні».
Мета конференції:обмін інформацією з теоретичних та практичних питань розробки концепцій і стратегій конкурентного розвитку підприємництва як в Україні, так і світі, а також національної економіки та соціальної політики в сучасних умовах на макро-, мезо- та мікрорівнях.
 
 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
— Стратегічні пріоритети конкурентного розвитку підприємництва.
— Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва.
— Детінізація підприємницької діяльності.
— Дерегулювання діяльності малого та середнього підприємництва (МСП).
— Соціальна відповідальність бізнесу.
 
Робочі мови: українська, російська, англійська.
 
Початок роботи конференції 22.11.2012 р. о 10:00 в 203 ауд.
Реєстрація з 9:30 в холі економічного факультету за адресою:
м. Київ, вул. Васильківська, 90-А.
23.11.12 р. з 10:00 – продовження роботи в секціях.
 
Участь за запрошеннями.
Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції на веб-сайті економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://www.econom.univ.kiev.ua/,що відповідає вимогам п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007 р. щодо апробації результатів наукової роботи (
За результатами конференції кращі доповіді планується опублікувати у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка», який включено до переліку фахових видань ВАК України. 

Для участі в конференції просимо до 15 жовтня 2012 р. надіслати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції: pid-vo@ukr.net:
1) заявку на участь у конференції (див. форму заявки),
2) тези доповіді (див. вимоги до оформлення тез та зразок оформлення тез доповіді),
3) відскановану копію квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску

Контактні телефони: (+38 044) 5213547; (+38 096) 6326072.

Деталі та додатки

Опубликовано на сайте: 2012-11-11