Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

16–17 травня 2013 року. м. Полтава. Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика»


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Полтавська обласна державна адміністрація 

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка

Інститут економіки та прогнозування 

НАН України 

Полтавська філія північно-східного наукового центру НАН України

Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка 

Київський національний торговельно-економічний університет

Академія митної служби України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 

Таврійський національний університет

імені В.І.Вернадського 

Учреждение высшего образования «Белорусский государственный экономический  университет»

Волгоградский институт бизнеса

Університет Мішкольц (Угорщина)

Кооперативно-торговий  університет Молдови

 InternationalSecurityManagementAssociation (Латвія)

 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.      Управління організацією як соціально-економічною системою.

2.      Інноваційний, інвестиційний та інформаційний менеджмент у системі сучасного підприємства.

3.      Кадровий менеджмент  у сучасній організації.

4.      Галузеві та регіональні аспекти  сучасного менеджменту. Публічне управління.

5.      Менеджмент туристичного бізнесу. Міжнародний менеджмент та менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності.

6.      Маркетингові аспекти управління підприємством.

7.      Управління ризикозахищеністю, безпекою та конкурентоспроможністю підприємства.

8.      Сучасні підходи до управління вищою освітою.

Для участі в конференції до 5 квітня 2013 року необхідно надіслати на електронну адресу: 

–    заявку на участь у конференції;

–       тези доповідей  (до  2 друк. стор.) або наукову статтю;

Організаційний комітет:

Голова:

Онищенко В.О. –доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки  та техніки, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Співголови:

Комеліна О.В. – доктор економічних наук, професор, декан факультету менеджменту та бізнесу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, проф., д.е.н.

Маркіна І.А. –доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адмініструванняПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, професор, д.е.н. 

Мета конференції –визначення  особливостей  процесу управління організаціями в умовах ринку; розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

За підсумками  роботи конференції передбачається  публікація наукових статей у фаховому науковому журналі.

Вимоги до оформлення статей ви можете знайти  на сайті університету: http://www.pntu.edu.ua/

Оплата здійснюється тільки після підтвердження про прийняття статті до друку. Вартість сторінки – 22 грн. 

Матеріали надсилаються звичайною поштою за адресою: 36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, ПолтНТУ, к. 320 «Ф». Контактна особа: Левченко Олена Дмитрівна.  Тел.: (05322) 29875; е-mail: v171@pntu.edu.ua. 

Платіжні реквізити:

Р/р 31256273210038, ГУДКСУ у Полтавській обл., МФО 831019, Код 02071100 (за публікацію статті, ПІБ автора). Код призначення платежу 25010200

Просимо обов’язково зателефонувати або зв’язатися за допомогою електронної пошти, щоб упевнитися в  отриманні статті та схваленні її до друку.

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції.

Учасникам видається сертифікат про участь у конференції. 

 

Секретаріат оргкомітету:

Координатори конференції від Полтавського національного технічногоуніверситету імені Юрія Кондратюка:

(050) 3277896 – Маркіна Ірина Анатоліївна;

(093) 9019042 – Бакало Надія Віталіївна; 

(050) 5810376  –Черниш Ірина Володимирівна;

(066) 1722311 – Дячков Дмитро Володимирович;

 

Загальний: (095)0166774

Опубликовано на сайте: 2013-05-07