Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

30 вересня - 6 жовтня 2013 року. Ялта, Крим « Н О В А Е К О Н О М І К А »


М І Ж Н А Р О Д Н И Й   Н А У К О В И Й   Ф О Р У М

« Н О В А      Е К О Н О М І К А » 

Ялта, Крим, 30 вересня - 6 жовтня 2013 року

У рамках форуму пройдуть наступні заходи: 

Міжнародна науково-практична конференція «Рефлексивні процеси і управління в економіці». Голова оргкомітету: Лепа Роман Миколайович - д.е.н., професор, завідувач відділом проблем моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості Національної академії наук України.

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова стратегія економічного розвитку». Голова оргкомітету: Чернявська Олена Валеріївна - голова Полтавської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансової політики, грошового обігу та кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі.

Міжнародна науково-практична конференція «Управлінські інновації: теорія і практика». Голова оргкомітету: Тарнавська Наталія Петрівна - голова Тернопільської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Тернопільського національного економічного університету.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки». Голови оргкомітету:Соловйов В'ячеслав Павлович - д.е.н., заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України; Слєпокуров Олександр Семенович - Заслужений діяч науки і техніки Автономної Республіки Крим.

Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики». Голова оргкомітету: Лисенко Юрій Геннадійович - віце-президент ВГО «Українська асоціація економічної кібернетики», член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету.

Міжнародна науково-практична конференція «HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи». Голова оргкомітету: Швець Ірина Борисівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ДонНТУ.

Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні в контексті євроінтеграції». Голова оргкомітету: Качала Тамара Миколаївна - д.е.н., професор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків Черкаського державного технологічного університету.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний маркетинг споживчого ринку: проблеми і тенденції в умовах турбулентності». Голова оргкомітету: Азарян Олена Михайлівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.

Міжнародна науково-практична конференція «Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка». Голова оргкомітету: Момот Тетяна Валеріївна - голова Харківської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри Фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії  міського господарства.

Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік та оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів».Голова оргкомітету: Леонова Лілія Олександрівна - к.е.н., доцент, директор ТОВ «Економічний науково-освітній центр».

Науково-практична бізнес-сесія для представників ділових кіл «Стратегія розвитку бізнесу в умовах кризи і гіперконкуренції».Організатор: Всеукраїнська асоціація бізнес-тренерів і консультантів.

Круглий стіл «Радикальна податкова реформа - виклик для України». Організатор: Інститут стратегічних оцінок (ICO).

Круглий стіл «Фінансова система регіонів». Організатор: Академія муніципального управління. Модератор: Кондрашихін Андрій Борисович - д.е.н., доцент, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

Календарний план форуму

30.09.2013

11.00-18.00 Заїзд та реєстрація учасників Міжнародного наукового форуму «Нова економіка».

13.00-14.30 Засідання координаційної ради Міжнародного наукового форуму «Нова економіка».

15.00-17.00 Відкрите засідання Вищої ради Всеукраїнської спілки вчених-економістів.

1.10.2013

8.00-10.00 - Продовження реєстрації учасників Міжнародного наукового форуму «Нова економіка».

10.00-11.00 Урочисте відкриття Міжнародного наукового форуму «Нова економіка».

11.00-13.00 Генеральна сесія форуму (перша частина).

13.00-14.00 Перерва.

14.00-17.00 Генеральна сесія форуму (друга частина).

18.00-22.00 Урочиста вечеря.

2.10.2013

10.00-13.00 Робота конференцій, круглих столів.

13.00-14.00 Перерва.

14.00-17.00 Робота конференцій, круглих столів.

18.00-21.00 Культурна програма.

3.10.2013

10.00-13.00 Робота конференцій, круглих столів.

13.00-14.00 Перерва.

14.00-17.00 Робота конференцій, круглих столів.

18.00-21.00 Культурна програма.

4.10.2013

10.00-12.00 Круглий стіл «Наука і суспільство: партнерство заради розвитку». Підведення підсумків Міжнародного наукового форуму «Нова економіка».

13.00 - 18.00 Екскурсійні програми.

2.10-4.10.2013 Науково-практична бізнес-сесія для представників ділових кіл «Стратегія розвитку бізнесу в умовах кризи і гіперконкуренції».

5.10.2013

Екскурсійні програми.

6.10.2013

Виїзд учасників форуму.

 

Детальна інформація на офіційному сайті форуму:

www.neweconomics.in.ua

 

телефон для довідок: 099 033 00 39 

Опубликовано на сайте: 2013-06-03