Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

15-16 травня 2014 р. Кам’янець-Подільський. VІІ Міжнародна науково-практична конференція СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, докторанти, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Конференція відбудеться 15-16 травня

2014 р.  у м. Кам’янець-Подільський.

За матеріалами конференції до її початку плану­ється видання Вісника КПНУ ім. І. Огієнка «Економічні науки».

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Сучасні проблеми економічної теорії.

2. Економічні аспекти розвитку підприємства і підприємництва.

3. Управління людськими ресурсами: проблеми та перспективи.

4. Розвиток індустрії гостинності

До 1квітня 2014 р. просимо надіслати супровідні документи на адресу оргкомітету.

Вимоги до оформлення статей

1.   Статті готуються за допомогою редактора MicrosoftWord.

2. Обсяг наукової статті не має перевищувати 3–5 повних сторінок українською, російською або англійською мовою.

3. Стаття роздруковується на аркушах формату
А4 (210x297мм).

Поля: ліве – 3,0 см; праве – 1,5 см; верхнє і нижнє – 2,0 см, колонтитули: верхній – 1,27, нижній –1,5 см. Нумерація сторінок не виконується. Міжрядковий інтервал – 1,15. Розмір абзацного відступу – 0,75 см. Шрифт ТіmеsNewRоmаn, розмір 12.

4. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті 105x170 мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту для таблиць 8 пт. Малюнки виконуються за можливістю векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dрі і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком   з   позначенням   «Рис.   ».   Файл   зберігати   у   форматі   RТF.   Ім'я   файлу   подаватитранслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtгеnко.

5. Елементи заголовка: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац — ініціали та прізвище автора (авторів); (вчене звання, ступінь), наступний абзац — навчальний заклад, місто; наступний абзац — назва статті великими літерами. Далі подаються тексти анотацій та ключові слова українською мовою.

Посилання на використані джерела в тексті робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127], де перше число — номер джерела за списком використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Зноски допускаються лише для коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми — Вставка-Сноска...

У кінці статті подається "Список використаних джерел"  по центру.

Далі наводиться текст анотації та ключові слова англійською мовою. Після цього наводиться дата надходження статті до редакційної колегії.

6.    Стаття має бути оформлена згідно вимог Постанови Президії ВАК України
(Бюлетень ВАК України № 3, 2008).

 Супровідні документи:

  • дискета з файлами (CD-R);
  • стаття в одному примірнику, підписана автором (авторами);
  • відомості про авторів (обов'язково вказати домашню адресу для пересилки збірника, е-mаіl (за наявності), форму участі публікація статті та/або безпосередня участь у конференції, а для учасників конференції вказати потребу у житлі для завчасного замовлення номерів у готелі).

§          копія квитанції про грошовий переказ.

Рукописи, оформлені без врахування зазначених вимог, без електронної версії та надіслані пізніше встановленого строку, оргкомітетом не розглядатимуться.

Організаційний внесок

У процесі роботи конференції планується проведення екскурсії мальовничими місцями  Кам’янця-Подільського. Для участі в конференції слід зробити до 1квітня організаційний  внесок – 200 грн., у суму якого входять  витрати на публікацію збірника наукових праць, програми конференції та запрошень. Для одноосібних статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у віснику. Для тих, хто не з’явився на конференцію, збірники надсилатимуться поштою.

Заявки на участь у конференції та матеріали просимо надсилати за адресою: Кам’янець-Подільський національний універси-тет імені Івана Огієнка (економічний факультет), вул. І.Огієнка, 61,  м. Кам’янець–Подільський, Хмельницька обл., 32300.

Кошти за випуск вісника прохання надсилати Олійник Ользі Степанівні; ідентифікаційний код 2464902687; № картки 4405885817183418; Приватбанк р/р 29244825509100; мфо 305299; ЗКПО 14360570. Призначення платежу: «Оргвнесок, ПІБ учасника».

До 15 квітня 2014 року  прохання підтвердити свою участь у конференції з метою бронювання місць. Вартість проживання у готелях міста становить від 200 до 400 грн. на добу. Можливе також бронювання місць у гуртожитках університету (оплата  - 30 грн. на добу).

Оргкомітет забезпечує бронювання місць у готелі (гуртожитку) тільки за умов попереднього інформування про час і термін прибуття.

Оплата проживання і харчування за рахунок коштів учасників.

Запрошення на конференцію Вам буде надіслано після отримання оргкомітетом заявки про участь у конференції, статті та платіжного документа про сплату організаційного внеску.

Заявка на участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції

СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_____

Вчений ступінь, звання, посада___________

Назва навчального закладу (установи)____________________________

Домашня адреса учасника (з індексом)____

Телефон______ ______________________

Е-mаіІ_________________________________

Назва секції __________________________

Назва доповіді_________________________

_____________________________________

Ви плануєте:

-    виступити з доповіддю (5-10 хвилин)

-    тільки публікація без особистої участі

Використання проекційної техніки

(зазначити якої)_______________________

Проживання (вказати строк)____________

Гуртожиток__________________________

Бронювання номеру в готелі____________

Запланований час прибуття_____________

Місце проведення конференції:

32300 м. Кам’янець-Подільський

вул. Огієнка, 61

Кам’янець-Подільський національний

університет імені Івана Огієнка

Економічний факультет

тел.: (03849) 2-44-74, 2-23-21

е-mаіl:  dec_econom@kpnu.edu.ua

 

Програма проведення конференції

     15 травня

заїзд учасників

 8.00 -  9.30 – Реєстрація учасників.

9.30 - 10.30 – Відкриття  конференції.

  10.30 - 11.00 – Кава – брейк.

11.00 - 14.00 – Пленарне засідання.

14.00 - 15.00 – Обідня перерва.

15.30 - 17.00 – Секційні засідання.

18.00 - 20.00 – Вечеря.

16 травня

10.00 - 12.00 – Підведення підсумків.

  12.00 - 15.00 – Екскурсійна програма

Опубликовано на сайте: 2014-03-12