Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

13- 16 вересня, 2015, м. Кошице, Cловаччина. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації»


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«Економіка сталого розвитку:

теоретичні підходи та  практичні рекомендації»

 

13- 16вересня, 2015 

м. Кошице, Cловаччина 

 

Організатори:

Всеукраїнська спілка  вчених-економістів

Академічна спілка Михайла Балудянського

Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ПП Злобін І.В.) 

за організаційної підтримки:

Державного економіко-технологічного університету транспорту

Економічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця)

Економічного факультету НТУ«Харківський політехнічний університет»

Економічного факультету Запорізького національного університету

Херсонського національного технічного університету 

Факультету магістерської підготовки Київського національного

університету культури і мистецтв

Економічного факультету Приазовського державного технічного університету

Маріупольського державного університету

Кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту

Полтавського університету економіки і торгівлі

Української Асоціації Маркетингу

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати

 

Офіційна вода конференції:

 

 

Тематичні напрями конференції: 

1.    Сталий розвиток  як ключова проблема світової економіки.

2.    Євроінтеграційні процеси: у пошуках оптимальної моделі сталого розвитку.

3.    Теорія та практика управління національним господарством: рецепти сталого розвитку.

4.    Сталий розвиток підприємства: методи, підходи, інструменти.

5.    Інтелектуальний капітал як стратегічний чинник сталого економічного розвитку.    

6.    Правове забезпечення сталого розвитку економічних систем.  

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови програмного комітету:

Кендюхов Олександр Володимирович,голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, доктор економічних наук, професор, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, завідувач кафедри «Економіка та підприємництво» Державного економіко-технологічного університету транспорту.

Вархола Міхал, Dr. h.c. prof. h.c. Ing. PhD, президент Академічного співтовариства Михайла  Балудянського,( м. Кошице, Словаччина).

Члени програмного комітету: 

Хельмут Хофштер,доктор  економічних наук, професор університету економіки та права (м. Берлін, Германія);

Відмантас Тутліс, кандидат наук, дослідник Центру з дослідження професійної освіти Університету Вітаутаса Великого ( м. Каунас, Литва);

Балджи Марина Дмитрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету, голова Одеської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Бабин ІванІванович, професор Національного університету «Львівськаполітехніка», представник Європейської Робочої групи «Структурні реформи в Європейському просторі вищої освіти; 

БоєнкоОлена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, виконуюча обов’язкизавідувача кафедри маркетингу Донецького національного університету;

Булатова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри міжнародної економіки Маріупольського державного університету;

Височин Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємства Київського національного торговельно-економічного університету;

Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету; 

Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету, голова Хмельницької обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка";

Злобін Ілля Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету;

Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету;

Лилик Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, генеральний директор Української Асоціації Маркетингу;  

Ліпич Любов Григорівна, доктор економічних наук, професор інституту Економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, голова Волинської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Мальчик Марьяна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне);

Момот Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства, голова Харкiвськoї обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Мних Ольга Богданівна, доктор економічних наук, професор Національного університету "Львівська політехніка", голова Львівської обласної організації ВСВЕ;

Поспєлова Тетяна Вадимівна, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри державного управління та управління освітою Київського університету ім. Бориса Грінченка; 

Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет»;

Савіна Галина Григорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету, голова Херсонської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів; 

Сігуа Георгій Варламович, доктор економічних наук, професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні;

Соловйов  В'ячеславПавлович, доктор економічних наук, професор,заступник директора і завідувач відділу проблем інноваційного розвитку економіки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Солоха Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки та менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв;

Старостіна Алла Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів; 

ТарнавськаНаталія Петрівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Тернопільського національного економічного університету, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Толпежніков Роман Олексійович,доктор економічних наук, доцент, директор інституту економіки та менеджменту Приазовського державного технічного університету; 

Хамініч Світлана Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету, голова Запорізької обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів; 

ЧернявськаОлена Валеріївна,доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі, голова Полтавської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Чернявський Петро Олексійович, кандидат економічних наук, директор КП «Інститут розвитку міста», голова Черкаської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів.

Шаульська  Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, виконуюча обов’язки декана економічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця)

Відповідальний секретар організаційного комітету:

Случайна Діана  Костянтинівна,  тел. : +380960315541

 

 

 

 

Програма

13вересня

Виїзд з м. Ужгород.

Прибуття у другій половині дня в м. Кошице, поселення в гірському готелі«Ягідний» у лісопарку над містом Кошице.

Обід.

Знайомство учасників конференції. Оглядова екскурсія по старому місту.

Вечеря.

Вільний час (прогулянки в лісовому гірському парку, басейн, сауна, відпочинок  біля вогнища).

14вересня

8.00 – 8.30 

Сніданок 

8.30 – 9.00

Реєстрація

9.00 – 9.30

Відкриття конференції 

9.30 – 12.00

Пленарне засідання

12.00 – 13.00

Обід

13.00 – 20.00

Наукові дискусії в малих групах. Виїзні науково-пізнавальні заходи. Відвідування  найбільшої у Східній  Європі Спишської фортеці, старовинних міст Левоча и Прешова (архітектура в стилі Ренесанс), вивчення особливостей  їхньої економіки. 

20.00 -22.00

Урочиста вечеря

15вересня

7.30 – 8.00

Сніданок

8.30 – 10.00

Робота секцій.

10.00 – 13.00

Практична сесія. Вивчення науково-практичного досвіду створення й функціонування технопарка  Кехнец (15 відомих світових високотехнологічних корпорацій та 4 словацькі фірми).

13.00 – 14.00

Обід в ресторані на гірському перевалі на висоті пташиного польоту.

14.00 – 19.00

Наукові дискусії в малих групах. Відвідування дивовижної Ясовської печери, однієї з семи перлин Європи. Прогулянка мальовничим Задільским урочищем. В гостях у Президента. Відвідування  дому першого президента Словаччини  Рудольфа Шустера та музею кінематографії. 

19.00 – 20.00

Вечеря

20.00 – 22.00

Вільний час (прогулянки в гірському парку, басейн, сауна, відпочинок  біля вогнища) 

16вересня

7.30 – 8.00

Сніданок

8.30 - 10.00

Заключна сесія. Підбиття підсумків конференції.

10.00 – 11.30

Вільний час (шопінг, сувеніри). 

11.30

Виїзд до м. Ужгород

 

БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ

Організаційний внесок при безпосередній участі у конференції  складає 220 євро.

До організаційного внеску при безпосередній участі входить: трансфер Ужгород-Кошице-Ужгород, трансфер згідно екскурсійної програми,  поселення в готелі (двомісні номери), триразове харчування, заплановані екскурсії (в т.ч. вхідні квитки), басейн, сауна, публікація у збірці матеріалів конференції, отримання сертифіката за участь у конференції (підписаного українською та словацькою сторонами, з відповідною печаткою), документ про стажування у Словаччині (72 години), електронний  фотодайджест (розсилатиметься учасникам після конференції електронною поштою).

Сплата 220 євро здійснюється на місці, у  Словаччині.

Оформлення віз учасникам конференції буде здійснюватись організованими группами за координацією оркомітету, також учасники конференції можуть оформити візу самостійно.  Оргкомітет надає необхідну консультацію та забезпечує кожного учасника офіційним запрошенням від словацької сторони. Інформацію щодо обов’язкового списку документів для оформлення віз у країни шенген-зони можна знайти на сайті Посольства Словаччини в Україні http://www.mzv.sk/kyjev

УВАГА! Послуги візового центру (11 євро) та консульський збір (35 євро), а також медична страховка (100-150грн.) на час перебування у країні шенген-зони до організаційного внеску не входять! Студенти денної форми навчання консульський збір не сплачують.

Відправлення  до м. Кошице 13 вересня 2015 р. з  м. Ужгород. До м.Ужгород учасники конференції прибувають самостійно за власні кошти.

ПУБЛІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ (СЛОВАЧЧИНА)

Для тих, хто безпосередньо бере участь у конференції, є можливість публікації наукових статей у європейському науковому журналі «SCIENTIFICLETTERSOFACADEMICSOCIETYOF MICHAL BALUDANSKY» за додатковий рахунок (вартість 2 євро за нормосторінку). Мінімальний обсяг статті – 8 стор. Мова статті – виключно англійська. Сплата здійснюється на місці, у Словаччині, під час отримання журналу. Вимоги до оформлення та зразок оформлення статті дивіться у вкладених файлах. Обов’язково фото автора(ів). Статті приймаються англійською мовою. За необхідності можлива допомога в перекладі (25 грн./стор.). Тел.: +380960315541, +380931692803. 

 

 

ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ

Організаційний внесок при дистанційній участі у конференції складає 150 грн.

До суми внеску при дистанційній участі входить: публікація в збірці матеріалів конференції, видання сертификату за участь у конференції (підписаного українською стороною, з відповідною печаткою), електронний  фотодайджест (розсилатиметься учасникам після конференції електронною поштою). Надсилання збірки матеріалів конференції не входить до суми внеску!

Надсилання збірок матеріалів конференції та сертифікатів дистанційним учасникам здійснюється після конференції «Новою поштою» за рахунок отримувача.

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

Усім учасникам конференції, як безпосереднім, так і дистанційним, пропонується взяти участь у підготовці та виданні колективної монографії «Економіка сталого розвитку: методологічні підходи та практичні рішення». Монографія видається англійською мовою. Розділи монографії відповідають тематичним напрямам конференції.

Мінімальний обсяг - 7 сторінок формату А4 англійською мовою. Кількість авторів – не більше двох. На початку тексту, вище назви, праворуч –  ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь і вчене звання (напівжирний). Поля з усіх сторін  по 2 см. Міжстроковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 14. Посилання на джерела у відповідності до національних стандартів.

Вартість публікації складає 50 грн./стор. Матеріали подаються англійською мовою. За необхідності перекладу статті з української / російської мов англійською, вартість участі в монографії складає 75 грн./стор. Надсилання монографій авторам здійснюється «Новою поштою» за рахунок отримувача і не входить до вартості публікації.

Збір матеріалів до монографії -  до 25 липня 2015г.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ У ЗБІРКУ  МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мова тез: українська, словацька, англійська, німецька, французька, російська. Обсяг тез – до двох сторінок  формату А4 без таблиць та рисунків! Кількість авторів – не більше двох.  Поля з усіх сторін  по 2 см. Міжстроковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 14. Посилання на джерела для учасників з України у відповідності до ДСТУ 7.1-84, для учасників інших держав у відповідності до їх національних стандартів.

                                                                                            ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Петренко Іван Васильович к.е.н., доцент

Харківський національний економічний університет, Україна

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ

Процес глобалізації соціально-економічних відносин у загальному розумінні представляє .....

 

Список використаних джерел

 

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

Увага! Заявку на участь у конференції для безпосередніх учасників необхідно надіслати до оргкомітету до 10 липня 2015г.! До 25 липня усім учасникам конференції будуть надіслані офіційні запрошення від словацької сторони для оформлення віз.

Тези доповідей, статті в журнал, розділ монографії, квитанцію про  здійснення платежу  организаційного  внеску (для дистанційних учасників) та сплату за участь у монографії  необхідно надіслати до 1 серпня 2015г. 

Сплата організаційного внеску (для учасників з України) за реквізитами:

ФОП Злобін Ілля Володимирович

Адреса  87453, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Февральська, 22.                

Р/р  №2600910340 у відділенні ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ІПН 2863000095.

Призначення платежу: «За участь у Міжнародній конференції: «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації»

 

ЗАЯВКА

на участь  у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації»

 

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________

Країна ______________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________

Вчене звання _________________________________________

Місце роботи (навчання), посада ________________________

Тематичний напрямок конференції  (секція)_______________

Тема доповіді_________________________________________

Поштова адреса_______________________________________

Адреса та номер відділення «Нова пошта»________________

Моб. тел. ____________________________________________

Е-mаіl_______________________________________________

Прохання зазначити з наступного переліку необхідне

Планую:

        виступити здоповіддю (до 10 хв.)

        взяти участь як слухач

        дистанційна участь

Участь у монографії (так/ні, кількість сторінок)____________

Стаття в європейському журналі (тільки для очних учасників, так/ні, кількість сторінок)________

Наявність діючої шенгенської візи (так/ні)____________

Для безпосередніх  учасників (щодо отримання запрошень для оформлення візи) необхідно:

Прізвище та ім’я згідно закордонного паспорту (латиницею) ___________

серія та номер закордонного паспорту_________________

дата народження _______________

місце постійного місця проживання________________  

УВАГА!

Заявки, тези доповіді, статті до журналу, розділи  монографії та скановану (або фото) копію квитанції прохання висилати на електрону адресу: konfslovak@ukr.net 

Назви  вкладених файлів, які будуть надіслані на електронну адресу повинні мати ОБОВЯЗКОВІ НАЗВИ, а саме:

Заявка_прізвище учасника

Стаття_прізвище

Моно_номер розділу_прізвище

Тези_прізвище

Квитанція_прізвище

Відповідальний секретар організаційного комітету

Случайна  Діана Костянтинівна,

             тел. : +380960315541, +380931692803             e-mail: konfslovak@ukr.net 

Повну інформацію щодо конференції викладено на сайті http://www.vsve.ho.ua/у розділі «Анонси». 

Опубликовано на сайте: 2015-07-31