Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Новости

4 июня 2015 года ушел из жизни известный украинский ученый проф. Найденов Виктор Сергеевич


  В.С. Найдьонов – відомий в Україні та поза її межами вчений в галузі економіки, що півстоліття працював у науці. Трудову діяльність розпочав у 1945 р. Успішно захистив кандидатську дисертацію після закінчення аспірантури Харківського інженерно-економічного інституту в 1963 році. Наукові доробки цього періоду творчості В.С. Найдьонова були покладені в основу Львівського експерименту з «нової системи планування та економічного стимулювання». Експеримент став однією з найважливіших та найуспішніших складових «незавершеної косигінської реформи», в результаті реалізації якої в колишньому СРСР були зроблені перші кроки з переводу національної економіки на ринковий шлях розвитку.

З 1963 р. по 1973 р. завідував науковими відділами провідних наукових установ колишньої УРСР. У цей час В.С. Найдьонов сформував методичні засади стратегії економічного розвитку та оптимізації галузевої структури народного господарства. У 1971 році захистив докторську дисертацію. З 1978 року працював у Київському інституті народного господарства (нині – Київський національний економічний університет), завідував кафедрами економічного аналізу та планування народного господарства. У 1980 році йому присвоєне вчене звання професора.  

В 1990 році у московському видавництві «Высшая школа» за редакцією В.С. Найдьонова вийшов у світ підручник «Планирование интенсивного развития общественного производства», в якому вперше на радянському просторі узагальнені ринкові механізми стимулювання праці та НТП. Підручник був рекомендований Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР як базовий для викладання відповідного курсу у вищих навчальних закладах колишнього Радянського Союзу, в тому числі і в Україні.

В.С. Найдьонов є також автором першого підручника з державного регулювання економіки, який був виданий в Україні ще в 1992 р. Уже в новому тисячолітті виходить у світ фундаментальна монографія (Найденов В.С., Сменковский А.Ю. Инфляция и монетаризм. Уроки антикризисной политики. – К.: ОАО БЦКФ, 2003), концептуальні положення якої сприймаються на рівні класики та ефективно використовуються сьогодні органами державного управління та науковцями в Україні і за її межами.

Наприкінці 1993 року Уряд незалежної України призначив проф. В.С. Найдьонова директором Центру реконструкції та розвитку економіки при Кабінеті міністрів України. На цій посаді проявився організаційний талант В.С. Найдьонова, який, концептуально окресливши необхідність і доцільність відновлення коопераційних зв’язків між підприємствами України та СНД, розробив та запровадив у дію організаційний механізм більш тісної взаємодії суб’єктів господарювання різних країн.

Професору В.С. Найдьонову належать перші в Україні методики визначення пріоритетів інноваційної політики на основі виділення точок економічного зростання з їхнім розкриттям у рамках технологічних укладів. Усі ці методики доведені до рівня практичного використання в практиці роботи органів державного управління країни.

До теперішнього часу  професор В.С. Найдьонов працював в НДЕІ Мінекономіки України, займаючись дослідженнями актуальних проблем світової економічно-фінансової кризи, був керівником наукової групи з розробки рекомендацій із державної антикризової політики.

Під науковим керівництвом професора В.С. Найдьонова успішно захищені одна докторська і одинадцять кандидатських дисертацій з економіки, кожна з яких високо оцінена науковою економічною спільнотою України та країн СНД. Він є дійсним членом Академії Економічних наук України, членом спеціалізованої ради по захисту дисертацій, довгий час працював в експертній раді Вищої атестаційної комісії України.

Приймаючи до уваги особливі заслуги перед державою в розробці пріоритетних напрямів економічної науки, створення наукової школи виховання і підготовки наукових кадрів, кандидатура Віктора Сергійовича Найдьонова рекомендована зборами колективу НДЕІ та Вченою Радою НДЕІ Мінекономіки України (Протокол № 8 від 17 вересня 2010 р.).

В.С. Найдьонов – відомий в Україні та поза її межами вчений в галузі економіки, що півстоліття працює в науці. Трудову діяльність розпочав у 1945 р. Успішно захистив кандидатську дисертацію після закінчення аспірантури Харківського інженерно-економічного інституту в 1963 році. Наукові доробки цього періоду творчості В.С. Найдьонова були покладені в основу Львівського експерименту з «нової системи планування та економічного стимулювання». Експеримент став однією з найважливіших та найуспішніших складових «незавершеної косигінської реформи», в результаті реалізації якої в колишньому СРСР були зроблені перші кроки з переводу національної економіки на ринковий шлях розвитку.

З 1963 р. по 1973 р. завідував науковими відділами провідних наукових установ колишньої УРСР. У цей час В.С. Найдьонов сформував методичні засади стратегії економічного розвитку та оптимізації галузевої структури народного господарства. У 1971 році захистив докторську дисертацію. З 1978 року працював у Київському інституті народного господарства (нині – Київський національний економічний університет), завідував кафедрами економічного аналізу та планування народного господарства.  У 1980 році йому присвоєне вчене звання професора.  

В 1990 році у московському видавництві «Высшая школа» за редакцією                       В.С. Найдьонова вийшов у світ підручник «Планирование интенсивного развития общественного производства», в якому вперше на радянському просторі узагальнені ринкові механізми стимулювання праці та НТП. Підручник був рекомендований Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР як базовий для викладання відповідного курсу у вищих навчальних закладах України.

В.С. Найдьонов є також автором першого підручника з державного регулювання економіки, який був виданий в Україні ще в 1992 р. Уже в новому тисячолітті виходить у світ фундаментальна монографія (Найденов В.С., Сменковский А.Ю. Инфляция и монетаризм. Уроки антикризисной политики. – К.: ОАО БЦКФ, 2003), концептуальні положення якої сприймаються на рівні класики та ефективно використовуються сьогодні органами державного управління та науковцями як в Україні, так і за її межами.

Наприкінці 1993 року Уряд незалежної України призначив проф. В.С. Найдьонова директором Центру реконструкції та розвитку економіки при Кабінеті Міністрів України. На цій посаді проявився організаційний талант В.С. Найдьонова, який, концептуально окресливши необхідність і доцільність відновлення коопераційних зв’язків між підприємствами України та СНД, розробив та запровадив у дію організаційний механізм налагодження більш тісної взаємодії суб’єктів господарювання різних країн.

Професору В.С. Найдьонову належать перші в Україні методики визначення пріоритетів інноваційної політики на основі виділення точок економічного зростання з їхнім розкриттям у рамках технологічних укладів. Усі ці методики доведені до рівня практичного використання в практиці роботи органів державного управління.

До теперішнього часу професор В.С. Найдьонов працвав у НДЕІ Мінекономіки України, займаючись дослідженнями проблем антикризового управління, був керівником наукової групи з розробки державної економічної політики.

Під науковим керівництвом професора В.С. Найдьонова були підготовлені та захищені одна докторська та одинадцять кандидатських дисертацій з економіки, кожна з яких високо оцінена науковою спільнотою .

В.С. Найдьонов є дійсним членом Академії Економічних Наук України, членом спеціалізованої ради по захисту дисертацій, працював експертом ВАК України, член Інституту еволюційної економіки

Опубликовано на сайте: 2015-06-05

2020-02-29:
Вопросы, которые задают при вступлении в Оксфорд

Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в Оксфорде считается самым сложным в мире. И это несмотря на то, что там нет ни формул, ни задач, ни конкретных научных вопросов. По статистике, только один из 20 оксфордских бакалавров способен его пройти.
2020-01-20:
Последняя статья С. П. Капицы
Статья слишком хороша, чтобы о ней забывать
2006-12-28:
Материалы Форума Алушта-2006
полное собрание материалов XI  международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы  инновационного развития экономики» (Алушта 2006)
2005-09-28: