Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Новости

Робочі документи ІV Всесвітнього форуму українців: для громадського обговорення


 

Проект

Економічна секція

 

УХВАЛА

IV ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

(Київ 2006 рік)

 

ПРО ДОРОГОВКАЗИ

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

(громадська  концепція)

 

Учасники Форуму усвідомлюють важливість колективної відповідальності щодо дотримання українством прийнятих світовою спільнотою документів зі сталого розвитку в Ріо (1992 року) та в Йоханезбурзі (2002 року).

Виходячи із розуміння, що сталий розвиток не можливий без підвищення якості життя, наближення її до європейських стандартів, українство сприятиме якнайшвидшому переходу української економіки на інноваційний шлях розвитку.

Підтримуючи ініціативу Президента України щодо створення Національної інноваційної системи, українці всього світу висловлюють готовність щодо сприяння її розбудови;

Приєднуючись до загальноєвропейського руху з переходу до економіки, основаної на знаннях, затвердженого на Лісабонському Самміті ЄС (2000 року) та у м. Фірі, з усіма випливаючими з цього змінами економічного, соціального та культурного життя;

Пам’ятаючи трагічні сторінки своєї історії, учасники заявляють, що жодні зміни в суспільстві та економіці не можуть відбуватися за рахунок утиснення прав, свобод та гідності людини.

Тим самим, учасники Форуму приєднуються до європейського вектору розвитку, підтримуючи принципи навчання протягом всього життя і розглядаючи інвестиції в розвиток людини головною в ієрархії цінностей, забезпечуючих рух в майбутнє.

Виходячи з традицій Магдебургського права та класичних засад громадянського суспільства, що кожна людина має право на сомовизначення, в тому числі шляхом створення об’єднань громадян за інтересами, Форум наголошує на важливості:

- створення єдиного наукового простору,

- утворення інститутів захисту інтелектуальної власності,

- лібералізації економічних відносин шляхом створення соціально орієнтованої ринкової економіки.

Зазначаючи, що основним ресурсом розвитку України є творча активність її вільних громадян та різноманітних громадських спільнот і об’єднань, які в співпраці з публічною владою прагнуть до європейських (християнських) традицій в економічному, політичному та соціальному житті;

Бажаючи уникнути в майбутньому виникнення суспільних та соціально-економічних криз, українство наголошує на необхідності створення в Україні засад інформаційного інституціоналізму.

Відзначаючи значний прогрес українського суспільства в галузі свободи слова та гласності;

Констатуючи наявність низки проблем (серед них відсутність державної політики розвитку громадянського суспільства та відсутність практики партнерства та діалогу у відносинах державного та громадського секторів), які гальмують розвиток інститутів впливу громадянського суспільства на політичну, економічну, соціальну та судову системи;

Враховуючи, що громадськість України поки що не виробила спільної стратегії і тактики, мети, завдань, шляхів та планів розвитку українського громадянського суспільства:

 

IV Всесвітній Форум українців ухвалив

 

1.      Підтримати положення ДОРОГОВКАЗІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (громадська  концепція).

2.      Схвалити багатолітню діяльність Секретаріату Всесвітньої Координаційної Ради щодо мобілізації української громадськості задля створення ДОРОГОВКАЗІВ.

3.      Вважати за доцільне поєднати зусилля українського громадянського суспільства та публічної влади в Україні заради повного втілення загальноукраїнської мети створення: Національної інноваційної системи; економіки основаної на знаннях; єдиного наукового простору; соціально орієнтованої ринкової економіки шляхом поглиблення лібералізації економічних відносин у поєднанні із християнськими європейськими традиціями захисту інтелектуальної власності

4.      Рекомендувати Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та іншим центральним та місцевим органам публічної влади в Україні у своїй повсякденній діяльності на благо українського народу та української держави керуватись положеннями ДОРОГОВКАЗІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (громадська концепція).

5.      Рекомендувати чинному урядові України – Кабінету Міністрів України та наступним урядам України ввести до всіх урядових програм спеціальний розділ „План дій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”, який має розроблятись і реалізовуватись спільно із організованим українським громадянським суспільством.

6.      Рекомендувати Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та іншим центральним і місцевим органам публічної влади в Україні створити інститути впливу громадянського суспільства: виборних громадських судових органів – судів присяжних всіх рівнів; виборних громадських органів виконавчої влади всіх рівнів; громадської ради Національного банку. Вирішити питання про механізми матеріального забезпечення фінансування цих рад.

7.      Закликати політичні сили демократичного спрямування до практичної діяльності в напрямку сприяння розвитку громадянського суспільства, включивши відповідні положення у свої передвиборчі і поточні програми.

8.      Рекомендувати Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та іншим центральним й місцевим органам публічної влади під час визначення нагород за досягнення перед народом України в обов’язковому порядку враховувати меценатську номінантів діяльність, а також дотримання ними християнських принципів честі в економічних відносинах.

9.       Доручити Секретаріату Всесвітньої Координаційної Ради:

  - довести цю Ухвалу та текст ДОРОГОВКАЗІВ до відома організацій українського громадянського суспільства як в Україні, так і поза її межами;

  - надіслати переклад Ухвали та ДОРОГОВКАЗІВ керівним органам Європейського Союзу, Ради Європи та інших загальноєвропейських структур, а також організацій міжнародного та світового громадянського суспільства;

  - провести необхідну просвітницьку роботу щодо змісту та цілей ДОРОГОВКАЗІВ і організаційні заходи, спрямовані на втілення положень ДОРОГОВКАЗІВ;

  - активізувати діяльність мережі громадської взаємодії з метою втілення положень ДОРОГОВКАЗІВ, залучаючи до цієї мережі, перш за все, громадян, організації громадянського суспільства, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

10.  Вважати за доцільне створити постійно діючий громадський механізм нагляду за втіленням положень ДОРОГОВКАЗІВ у вигляді Форуму українського громадянського суспільства, щорічні сесії якого мають затверджувати пропозиції громадянського суспільства до „Плану дій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні” та здійснювати огляд досягнутих результатів на попередньому етапі.

11.  Покласти на Українську Всесвітню Координаційну Раду функції координатора зусиль громадськості України та української діаспори в частині розробки і виконання положень Дороговказів та щорічних Планів дій.

12.  Секретаріату Всесвітньої Координаційної Ради до наступного V-ого Всесвітнього форуму українців підготувати Звіт щодо стану і розвитку українського громадянського суспільства з використанням міжнародного Індексу стану громадянського суспільства (СІВІКУС).

 


Контакти:

Тел.: (044) 289-04-15, 288-01-07, тел/факс (044) 287-22-41 – Секретаріат УВКР.

Тел.: 8-067-442-74-71 – Рябенко Валерій.

Тел.: 8-050-386-54-34 – Шестакова Алла.

E-ml: universy@i.com.ua,  uvkr@iptelecom.net.ua.

 

З повагою, Оргкомітет.

Опубликовано на сайте: 2006-08-01

2019-02-01:
Почему у нас низкая ценность жизни и труда?
Участие ИЭЭ в телепередаче на канале "I-UA"
2018-02-19:
О выполнении положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом
Интервью И.Макаренко Первому деловому каналу
2006-12-28:
Материалы Форума Алушта-2006
полное собрание материалов XI  международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы  инновационного развития экономики» (Алушта 2006)
2005-09-28: