Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Внимание: прогнозы ИЭЭ

Прогноз ИЭЭ #2 (79). Так потрібно чи ні позбавлятися гривні в 2011?


Для відповіді на це питання потрібно проаналізувати фактори курсоутворення, а також визначитися з періодом прогнозу.

На динаміку гривні до основних валют в першу чергу будуть впливати наступні фактори:

1.         Фундаментальний фактор (зовнішній, внутрішній).

2.         Фактор очікувань.

3.         Адміністративний вплив.

Фундаментальний фактор.

Внутрішній фактор.

Зростання негативного сальдо поточного рахунку.

За попередніми даними НБУ у червні дефіцит поточного рахунку скоротився до 188 млн. дол. США (у травні – 790 млн. дол. США), що було зумовлено насамперед зниженням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами та виплат за доходами. За перші 6 місяців дефіцит поточного рахунку зріс до 2,5 млрд. дол. США, тоді як у минулому році за цей період він був зведений з профіцитом (552 млн. дол. США). Продовжується зростання кумулятивного дефіциту поточного рахунку за останні 12 місяців, який у червні становив 6,0 млрд. дол. США (4% від ВВП).

У червні сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій було від’ємним (188 млн. дол. США), що стало результатом скорочення зовнішньої заборгованості приватним сектором та високих обсягів приросту готівкової валюти поза банками. Частково це було компенсовано розміщенням урядом ОЗДП. У цілому за перше півріччя 2011 року профіцит рахунку капіталу та фінансових операцій платіжного балансу становив 4.3 млрд. дол. США (за 6 місяців 2010 року – 3.9 млрд. дол. США). Профіцит було сформовано за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію та формування додатного сальдо за статтею “Торгові кредити” (2.6 млрд. дол. США в І кварталі).

Вразливість платіжного балансу до зовнішніх ризиків пояснюється залежністю від притоку валюти в країну по фінансовому рахунку (портфельні інвестиції, короткостроковий капітал, розміщення Урядом ОЗДП, транші МВФ). Дані надходження є борговими зобов’язаннями, а отже залучені на умовах тимчасовості і зворотності.

Довідково: У Національному банку прогнозують практично нульовий, профіцит платіжного балансу за підсумками 2011 року, про що говориться в останньому проспекті емісії єврооблігацій України. В НБУ такий прогноз пояснюють активізацією споживчого та інвестиційного імпорту і, як наслідок, високим дефіцитом поточного рахунку, який складе 5,7 млрд. дол. США. Для порівняння - 2,9 млрд. дол. США у 2010 році. Водночас в Нацбанку очікують на скорочення позитивного сальдо надходжень за фінансовим рахунком - до 5,9 млрд. дол. США, що істотно нижче за показник минулого року (7,9 млрд. дол. США). Зокрема, приплив прямих іноземних інвестицій складе 6,5 млрд. дол. США, а чисті залучення підприємств реального сектора економіки - 2,3 млрд. дол. США.

Затримка співпраці з МВФ.

Припинення співпраці з МВФ стане приводом до зниження міжнародними агентствами кредитних рейтингів і закриє можливість зовнішнього фінансування та спричинить виведення іноземного капіталу (ефект несподіваної зупинки).

Боргове навантаження.

За даними статистичного звіту НБУ «Зовнішній борг України на кінець I кварталу 2011 року» протягом І кварталу поточного року обсяг валового зовнішнього боргу України збільшився на 3,1 млрд. дол. США (на 2,7%) і за станом на 01.04.2011 досяг 120,5 млрд. дол. США (84,1% від ВВП). У І кварталі 2011 року динаміку валового обсягу зовнішніх зобов’язань України характеризували:

• подальше накопичення короткострокового боргу інших секторів за торговими кредитами та простроченою заборгованістю (1,8 млрд. дол. США);

• чергове залучення Урядом зовнішніх фінансових ресурсів під розміщені ОЗДП.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення протягом звітного кварталу збільшився на 1,7 млрд. дол. США та становив 51,0 млрд. дол. США. Рівень його покриття міжнародними резервами на кінець І кварталу зріс до 71,4% (порівняно з 70,1% на кінець 2010 року).

Основною валютою зовнішніх запозичень за станом на 01.04.2011 залишається долар США (69,3%), зобов’язання в СПЗ становлять 13,9%. Питома вага зобов’язань в євро за І квартал зросла з 10,7% до 11,2%. Частка зовнішньої заборгованості в гривні залишається незначною – 2,6%, хоча вона й збільшилася порівняно з 2,3% на початок року.

Міжнародні резерви.

Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу в червні було профінансовано за рахунок резервних активів. Їх обсяги за станом на 01.07.2011 становили 37,6 млрд. дол. США, що є достатнім для фінансування 4,6 місяця імпорту майбутнього періоду. Однак, як говорилося раніше, негативне сальдо інтервенцій НБУ в червні вже становило 1,5 млрд. дол. США.

Слід зазначити, що на даний момент рівень міжнародних резервів НБУ достатньо високий, але у період розгортання світової фінансової кризи у 2008 році ще у серпні рівень міжнародних резервів становив 38,1 млрд. дол. США і перевищував їх поточний рівень – 37,6 млрд. дол. США, однак, це не допомогло погасити паніку на валютному ринку. Якщо ж враховувати загальний обсяг траншів МВФ, боргу СДУ, банківського та приватного сектору у загальному обсязі міжнародних резервів, то стає зрозуміло, що наша курсова стабільність тримається на коштах МВФ, а споживати імпорт ми також продовжуємо в борг як було і до 2008 року.

Зовнішній фактор.

Невирішеність проблем з лімітом державного боргу США і дефіцитом бюджетів деяких країн ЄС.

Динаміка долара на світових валютних ринках буде залежати від того, чи зможе економіка США відновитись самостійно, або з використанням нових ін’єкцій ліквідності.

Ділова активність американської промисловості залипень провалилася до рівня 50,9 що стало мінімальним значенням за 23 місяці. Індекс нових замовлень знизився до 49,2 і вказує на прецесійні процеси, індекс виробництва знизився до 52,3, індекс зайнятості до 53,5. Можливо ми вже скочуємося в рецесію і тоді на порозі QE3.

Довідково: КуЕ = QE або quantitative easing - програма кількісного пом’якшення ФРС, або емісія грошей з використанням викупу (монетизації) активів.

Слід зауважити, що до виступу Б. Бернанке в Джексон-холі, ФРС проводила так звані РОМО-операції, тобто скуповувала з ринку Treasuries на свій баланс за кошти, отримані від погашення МBS, і таким чином не тільки підтримувала і без того не обмежений в покупцях ринок, але й сприяла зниженню доходності Treasuries (зростанню ціни). Прийняте рішення QE2 яке повинно було б сприяти зниженню доходностей до «рівня плінтуса», почало їх піднімати!...

У чому різниця? Викуп був тоді і зараз, але умови змінилися: якщо в першому випадку  викуп Treasuries здійснювався за рахунок існуючих грошей, то у другому випадку – за рахунок емісії нових коштів.

*…для прихильників емпіричних спостережень: десь поблизу лежить одна з відповідей на питання: «Чому розтягнувся лаг знецінення долара США?»…

У другому випадку (з врахуванням QE3) темпи девальвації долара виявляться значно більшими, ніж у першому, що призведе до відновлення стрибкоподібного зростання цін на товарно-сировинних SPOT і строкових ринках. У такому випадку Україна отримає можливість покращити показники торгового балансу за рахунок зростання світових цін на сировинні товари.

Довідково: вплив операцій РОМО на фондові індекси наступний: банки переводять Treasuries на баланс ФРС, взамін отримують кошти, які потім спрямовуються на фондовий ринок (кредити при цьому не видаються) який починає «надуватись».

*… щось дуже нагадує Україну…ОВДП, які знаходяться в обігу, у розрізі утримувачів.

Для тих, кому не зрозумілий взаємозв’язок ринку Treasuries і європейського боргового ринку існує наглядний приклад.

Який вигляд матимуть боргові ринки країн, що розвиваються на тлі можливих сценаріїв розвитку подій у Світі (США та Єврозоні) покаже час…але для України, в умовах необхідності покриття зростаючого від'ємного сальдо торгівельного балансу притоком валюти по фінансовому рахунку, це (враховуючи відсутність інноваційних секторів-локомотивів) найважливіший фактор ризику (див. пункт «Затримка співпраці з МВФ», ефект несподіваної зупинки).

Фактор очікувань.

Як говорилось вище, невпевненість населення у національній валюті відображається в зростаючому від'ємному сальдо продажу/купівлі населенням готівкової валюти. Нагадаємо, що в червні воно становило 1,2 млрд. дол. США, а за підсумком січня-червня – 6,1 млрд. дол. США. Так за попередніми даними аналітичного огляду платіжного балансу НБУ за червень, обсяг готівкової валюти поза банками у І півріччі 5,1 млрд. дол. США (0,1 млрд. дол. США у І півріччі
2010 року). Про що і говорять,як було сказано вище, результати досліджень компанії X-Trade Brokers Ukraine: гривні довіряють лише 5% населення України, тоді коли найстабільнішою валютою вважають євро - 57% респондентів, долар -19%, англійський фунт - 10%, швейцарський франк - 8%.

Адміністративний вплив.

Як вже зазначалося, регулятор сприяє лібералізації валютного ринку з одного боку (Постанова НБУ від 13.04.11 №111 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»), з другого продовжує стримувати монетарну інфляцію та обмежувати валютні спекуляції. Зокрема, було схвалено Постанову № 195 від 16.06.2011 року «Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку», якою було змінено значення нормативів обов'язкового резервування валютних пасивів. Для банків з 1 липня резервування за коштами до запитання і на поточних рахунках буде підвищено з 7% до 8%. Резервування за короткостроковими валютними депозитами збільшиться з 4% до 6%, тоді коли за довгостроковими вкладами знизиться до 2%. Норматив резервування за гривневими вкладами регулятор залишив на нульовому рівні. НБУ також обмежив можливість банків звертатися за операцією прямого РЕПО одним разом на тиждень і лише при виконанні раніше відкритого договору. Також в резервах буде враховуватися не вся вартість цільових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), випущених для фінансування проектів Євро-2012, а лише 50% номіналу ОВДП. Також Постановою від 22.06.2011 року № 205 «Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку» яка набирає чинності з 29.07.2011 року, регулятор знизив ліміт загальної відкритої валютної позиції (Л13-1) с 20% до 5% (при цьому ліміт короткої валютної позиції НБУ зберіг на рівні 10%). До того ж НБУ зобов'язав банки щодня виконувати зазначені ліміти, тоді як раніше звітними даними вважалося середньоарифметичне значення ліміту за місяць.

Постановою від 22.06.2011 року №204 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» НБУ посилив відповідальність банків за порушення даного ліміту. Для запобігання порушень банки повинні продавати суму перевищення встановленого розміру ліміту не пізніше наступного банківського дня. При цьому банкірів зобов'язали купувати іноземну валюту в межах встановленого ліміту виключно за умови дотримання порядку формування обов'язкових резервів за попередній звітний період. У тому випадку, якщо банк порушив значення ліміту, він втрачає право здійснювати купівлю іноземної валюти в НБУ під час здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України.

Такі кроки НБУ скоріш за все були відповіддю на підвищення волатильності курсу гривні, яка пояснюється нещодавніми заходами лібералізації валютного ринку.

Вимушений продаж валюти, для приведення валютної позиції у відповідність до нормативу, за інших рівних умов чинитиме тиск на національну валюту у бік ревальвації.

Однак, скоріш за все НБУ буде викуповувати частину надлишку в резерви, а інша частина може перераховуватися у резерви на рахунку в НБУ, нормативи яких нещодавно були підвищені.

Фактичний обсяг продажу валюти від ліквідації частини відкритих довгих валютних позицій може виявитися значно нижчим очікуваного у випадку списання проблемних валютних активів зі своїх балансів відповідно з Постановою від 01.06.2011 року №172 «Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву», що у свою чергу буде нівелювати ревальваційний вплив виконання ліміту відкритої довгої позиції.

Також із коментарів пана Арбузова випливає, що регулятор планує скорочувати обсяги викупу валюти в резерви у зв’язку з тим, що не очікує істотних змін на валютному ринку, що також надасть деяку підтримку гривні. За його словами оптимальний рівень коррахунків має становити близько 18 млрд. грн.

Прогноз.

Як ми бачимо, регулятор має намір жорстко контролювати інфляцію та обмежувати спекулятивні операції на валютному ринку адміністративними чинниками (підвищення норм резервування, скорочення ліміту відкритої валютної позиції, підвищення вартості депозитних сертифікатів та розширення їх спектру дії та інші інструменти) які за інших рівних умов чинитимуть ревальваційний вплив на курс гривні.

З іншого боку, фундаментальні фактори говорять про неминучість девальвації. Скоріше питання стоїть не про її доцільність, а про строки, чинники, які її викличуть, та наскільки швидкою вона буде. Взагалі на нашу думку, девальвація потрібна економіці України, однак перш, ніж країна відчує позитивні її наслідки, доведеться зіштовхнутися із негативними.

Зважаючи на це, а також на ефект який викликає несподівана девальвація або ревальвація національної валюти в умовах режиму фіксованого… вибачте, в умовах режиму «керованого плавання» курсу, а саме – панічну втечу з одного активу в другий з кілометровими чергами біля кас та обмінних пунктів, а також беручи до уваги рівень проблемних активів банківської системи (за офіційними даними НБУ станом на 01.07.2011 року – 11% від загального портфелю наданих кредитів, за неофіційними оцінками значно вище), рівень суверенних боргів та достатній рівень міжнародних резервів, у короткостроковій та середньостроковій перспективі не варто очікувати значних курсових коливань. Найімовірнішим сценарієм, скоріш за все, буде продовження режиму «керованого плавання» та здійснення валютних інтервенцій для запобігання значних курсових коливань, у зв’язку з чим курс гривні до долара США буде коливатись в діапазоні 7,8-8,2 грн. за дол. США. Тим більше, що рівноважне значення валютного курсу знаходиться десь біля психологічної позначки
8,2 грн./дол. США, про що говорить хоча і негативне, але відносно не велике (поки що) сальдо рахунку поточних операцій (більш точні оцінки рівноважного курсу можна буде давати на основі даних платіжного балансу наприкінці ІV кварталу і скоріш за все 8,2 грн./дол. США це не межа). НБУ продовжуватиме встановлювати курс в межах 2%-го коридору відхилення від міжбанку згідно з Постановою Національного банку від 30.04.2009 № 264 «Про внесення зміни до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів».

У довгостроковій перспективі гривні не уникнути девальвації - рівень інфляції в Україні значно вищий, ніж у країн-основних торгівельних партнерів, що значно послаблює конкурентоздатність вітчизняного виробника. Якщо ж сила адміністративного впливу буде настільки велика, що деякий час буде втримувати порушення фундаментальних пропорцій, то тоді з впевненістю можна буде говорити про їх еволюційне самовпорядкування, але на більш низькому рівні рівноваги. В такому випадку, для забезпечення конкурентних переваг на міжнародних ринках можливо і доведеться фіксувати значення курсу на ще нижчому рівні. Про конкретні цифри в такому випадку говорити поки що рано.

Враховуючи рестрикційну політику НБУ, говорити про швидке економічне зростання та відновлення кредитування, а також зростання ділової активності не виходить – коефіцієнт монетизації з початку 2011 року коливається в межах 43,4%-49,4%, а негативне сальдо торгівельного балансу продовжує зростати.

Отже, порушення фундаментальних пропорцій можливе тільки в короткостроковій та середньостроковій перспективі, в довгостроковій – ніколи. Очікуємо наступних даних платіжного балансу і фактів застосування нових інструментів адміністрування НБУ.

В дуже цікавий час живемо…але сумний.

Особлива подяка О. Назаренку та форуму професійних трейдерів «Трейдерський Бомонд» за надану інформацію.

© 2011 Інститут еволюційної економіки. Всі права захищені.

Даний документ надається виключно як інформація.

Дані публікації в жодному разі не претендують на всеосяжний і повний аналіз ринку. Будь-які думки, виражені в даному звіті, носять суб'єктивний характер і можуть відрізнятися від точки зору інших структурних підрозділів Інституту еволюційної економіки у зв'язку з використанням різної методології, підходів і припущень при проведенні аналізу. Всі точки зору і думки (включаючи затвердження та прогнози) належать лише Інституту еволюційної економіки і можуть бути змінені без попередження або повідомлення. Представлені в документі думки виражені з урахуванням ситуації на дату виходу матеріалу.

Ми не стверджуємо, що наведена інформація і думки вірні або представлені повністю, хоча вони базуються на даних, отриманих з надійних джерел.

Дані публікації ні в якій мірі не покликані виступати в ролі керівництва до прийняття рішень та рекомендацій до купівлі або продажу валюти, цінних паперів тощо, т.я. носять суто ознайомчий характер. Автори не несуть ніякої відповідальності або зобов'язань щодо збитків через прийняті на основі даних публікацій рішення.

Несанкціоноване копіювання, розповсюдження, а також публікація цього документа у будь-яких цілях заборонено.Інститут еволюційної економіки

http://www.iee.org.ua/

Директор

Макаренко Ігор Петрович

Аналітик Острокоморець Олег Олегович

Опубликовано на сайте: 2011-08-03

Комментарии к этой статье:

Добавить новый комментарий!

* – Поля обязательны для заполнения!

Ваше имя *:
Ваш e-mail адрес:
Ваше сообщение *:
Введите число *:
 
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2011-09-02:
Протокол заседания Клуба аналитиков от 03.08.2011 и его прогнозы

03.08.2011 г. состоялось очередное заседание Клуба аналитиков, в ходе которого были рассмотрены:

1) вероятность возникновения нестабильности валютного курса грн./дол.США в Украине во второй половине 2011 г.;

2) протекание и углубление кризисных процессов экономики США и ЕС;

3) возможность «жесткой посадки» экономики Китая.

2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ИЭЭ #2 (58). Валютные тенденции на 2007 год
проблема дефицитов США за 2006 год не исчезла, а значит...
2006-12-28:
Прогноз ИЭЭ #17 (56). Энергетический рынок и мировая экономика в 2007
мировой рынок энергоресурсов может стабилизироваться, отреагировав дальнейшим...
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ИЭЭ #15 (54). Экономика ЕС не сможет решить проблему занятости в ближайшее время.
Негибкая монетарная политика ЕЦБ может вызвать обострение экономических рисков
2006-11-06:
Прогноз ИЭЭ #14 (53). Перспективы экономики США в 2007 г.
Существует большая вероятность снижения темпов экономического роста в США в 2007 г
2006-10-27:
Прогноз ИЭЭ #13 (52). Пока нет предпосылок для роста курса гривны, но остаются риски неопределенности в «судьбе» доллара
Колебания курса валюты (в паре гривна-доллар), отмечаемые в последнее время (октябрь 2006)...
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.