Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

11–20 травня 2006 року, в Криму, відбудеться сесія Вищої соціально-психологічної школи (ВСПШ)


Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Міністерства освіти та науки України

Видавництво «Главник»

 

Інформаційний лист

11–20 травня 2006 року, в Криму, відбудеться сесія Вищої соціально-психологічної школи (ВСПШ). Заїзд і реєстрація учасників – 10 травня 2006 року, від’їзд – 20 травня 2006 року

Метою проведення сесії ВСПШ є підвищення майстерності психологів-практиків та соціальних працівників, опанування ними новітніми методами психодіагностики та психокорекції, що, в свою чергу, забезпечить ефективність надання соціально-психологічної допомоги дітям, молоді, сім’ям, колективам.

 

Програма сесії Вищої соціально-психологічної школи

Секція 1. Основи роботи з інформацією. Керівник Чепелєва Наталія Василівна, член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор.

Секція 2. Технологія самоаналізу. Керівник Терлецька Лариса Гаріївна, кандидат психологічних наук, доцент

Секція 3. Маніпулятивні психотехнології: розпізнання, утилізація, захист. Керівник Манілов Ігор Феліксович, кандидат психологічних наук, доцент.

Секція 4. Використання технік психодрами в тренінгу. Керівник Горностай Павло Павлович,  кандидат психологічних наук, доцент

Секція 5. Основи дитячої нейропсихології. Методика діагностування причин шкільного невстигання першокласників. Керівник Бастун Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент.

Секція 6. Культура здоров’я: аспекти формування здорового способу життя. Керівник Стойка Отто Олександрович, кандидат медичних наук.

Секція 7. Основи танцювальної психотерапії. Керівник Роговик Людмила Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Секція 8. Основи пісочної психотерапії. Керівник Сакович Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук.

Секція 9. Спонтанність і контакти, імпровізація і композиція життя (на основі артотерапії). Керівник Мова Людмила Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Секція 10. Індивідуальне консультування як структурування досвіду собистості. Керівник Васьківська Світлана Василівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Секція 11. Символдрама у психологічному консультуванні Керівник Гребінь Людмила Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент.

 

Під час роботи сесії ВСПШ щоденно будуть організовані індивідуальні та групові фахові консультації з спеціалістами:

Панок Віталій Григорович, директор Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Міністерства освіти та науки України, кандидат психологічних наук, доцент;

Главник Олена Павлівна, науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України;

Главник Віктор Олексійович, директор видавництва „Главник”;

Комарова Надія Миколаївна, співробітник Державного інституту проблем сім’ї та молоді, кандидат економічних наук

За результатами навчання учасникам ВСПШ видається сертифікат Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Міністерства освіти та науки України.

Вартість навчання (проживання, харчування, навчання):

студентам денного форми навчання – 980 грн. (без ПДВ);

членам Спілки психологів України – 1050 грн. (без ПДВ);

особам, що працюють – 1150 грн. (без ПДВ).

Для участі в сесії Вищої соціально-психологічної школи необхідно заповнити заявку,  в якій вказати тільки одну секцію для формування групи учасників (в групі до 12 осіб). Кількість місць обмежена.

Заявку (із вкладеним конвертом з Вашою поштовою адресою) просимо надіслати не пізніше 10 березня 2006 року за адресою: 01033, м. Київ, а/с 185, видавництво „Главник” або на е-mail: congres@bigmir.net.  

Контактний телефон: (044) 461-40-79.

Після отримання заявки вам буде надіслано договір та рахунок за участь в сесії Вищої соціально-психологічної школи. Рахунок необхідно сплатити до 20 березня 2006 року.

Оргкомітет не несе відповідальності перед учасниками які не надіслали свої заявки на участь у конгресі вчасно. Оргкомітет не займається бронюванням квитків до Севастополя і у зворотній напрямок.

ЗАЯВКА на участь у сесії Вищої соціально-психологічної школи

(заповнюється друкованими літерами)

Прізвище_____________________________________________________________________

Ім’я__________________________________________________________________________

По батькові___________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада___________________________________________

Організація (установа)__________________________________________________________

Службова адреса ______________________________________________________________

Домашня адреса_______________________________________________________________

Контактні телефони ( з кодом населеного пункту)___________________________________

Е-mail________________________________________________________________________

Яку одну секцію для роботи ви обираєте___________________________________________

 

Дата____________________________                         Підпис___________________________

 

 

Оргкомітет

 

 

 

Опубліковано на сайті: 2006-01-25