Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

25-26.05.2006 г. V Міжнародна конференція "РЕСУРСИ ПРИРОДНИХ ВОД ..."


Національна академія наук України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Львівська Обласна Державна Адміністрація

Управління екології та природних ресурсів в Львівській області

ДочірнЄ підприємство “Західукргеологія”,Нак “Надра України”

 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

АСОЦІАЦІЯ “УКРГІДРОЕНЕРГО”

 Національний університет “Львівська політехніка”

ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
І ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

V Міжнародна науково-практична конференція 

РЕСУРСИ  ПРИРОДНИХ  ВОД карпатського  регіону /Проблеми охорони та раціонального використання /

  25-26 травня 2006р.

 м. Львів


Організаційний  комітет

Співголови  оргкомітету

Б.Бушевський – доктор хімічних наук, професор, Університет М.Коперника, Торунь, Польща

В.Колодій – доктор геол.-мін. наук, професор,   Львівський національний університет ім. І.Франка   

Т.Лупашку – доктор хімічних наук, директор Інституту хімії АН Республіки Молдова.

Б.Матолич начальник управління екології і природних ресурсів у Львівській області

М.Павлюк  - доктор геол.-мін. наук, професор, директор ІГГГК  НАН України.

С.Поташник – президент асоціації “Укргідро-енерго”

А.Садурський – доктор геології, професор, заст. директора Польського геологічного Інституту.

В.Шестопалов – академік НАН України, директор  центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Президії НАН України.

М.Яворський - канд. техн. наук, директор ЛвЦНТЕІ.

 

Члени оргкомітету

О.Адаменко – доктор геол.-мін.наук, професор НТУ Нафти і газу,  м.Івано-Франківськ.

Б.Аксентійчук – канд. медичних наук,  генеральний директор  АТ “Трускавецькурорт”.

О.Гвоздевич – заст. директора Інституту європейської інтеграції – Польща (м. Львів).

Л. Гринів – професор ЛНУ ім. І.Франка.

С.Івасівка – доктор медичних наук, нач. Трускавецької гідрогеологічної режимно-     експлуатаційної станції.

О.Кахновець – гол. спеціаліст Управління інвестиційної політики  Львівської ОДА.

А.Ковальчук –  заст. нач. управління житлово-комунального  господарства Львівської ОДА.

М.Лебединець – канд. геол.-мін наук, доцент   ЛНУ ім. І.Франка.

О.Романюк – канд. хімічних наук, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.. Л.М. Литвиненка НАН України

П.Чалий – головний гідрогеолог ДП «Західукргеологія», НАК “Надра України”

О.Муха – заст. директора ЛвЦНТЕІ.

В.Скрипічайко– заст.  нач. управління ВП і ПЕК Львівської ОДА.

М.Спринський – кандидат геологічних наук, Університет М.Коперника, Торунь, Польща Ю.Стефаник – доктор техн. наук, зав. відділу проблем геотехнології горючих копалин ІГГГК НАНУ.

С. Татух – заст. нач. управління екології і природних ресурсів в Львівській області.

Й.Хованець - доктор геології, заст. директора Карпатського відділу Польського геологічного Інституту.

Мета конференції

Розгляд проблем раціонального використання й охорони природних вод Карпатського регіону і кооперація інтелектуально-фахового потенціалу.

Тематика конференції

-        Ресурси природних вод та їх екологічний стан 

-        Гідротермальні та гідроенергетичні ресурси

-        Рекреаційно-бальнеологічний потенціал  Карпатського регіону

-        Водопостачання та проблеми раціонального використання прісних вод

-        Сучасні методи і технології очистки та утилізації стічних вод

-        Проблеми охорони транскордонних водних басейнів

Інтеграція досліджень природних вод до  пріоритетів Європейського Союзу

Мова конференції:

українська, російська, англійська

 

ПУБЛІКАЦІЯ

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірника наукових статей.

Матеріали приймаються за тематичними напрямками, що вказані в програмі, обсягом - не більше 5-ти сторінок тексту формату А4, включно з малюнками, в редакторі MS Word 2000б,ХР (у вигляді файла на дискеті або електронному вигляді);

-назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад Корнейчук.doc)

Термін подання матеріалів до 6 травня  2006р.

Вимоги до оформлення матеріалу

(текст бажано розмістити на цілому числі сторінок)

Необхідно встановити наступні параметри форматування документу:

- шрифт Times New Roman, кегль 12, стиль -звичайний (normal);

-  поля: зверху і знизу - 2, см, зліва і справа -3 см;

- міжрядковий інтервал одинарний;

-        зверху по центру: а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом), б) через інтервал нижче - ініціали і прізвища авторів (жирним курсивом), в) через інтервал нижче назва організації і місто (курсив);

-        додатково нижче через інтервал друкується англійською мовою: а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом); б) через інтервал ініціали і прізвища авторів, назва організації; в) нижче через інтервал резюме не більше 10 стрічок;

- нижче, через інтервал, друкується основний текст;

- посилання на літературні джерела, патенти тощо наводяться в тексті в квадратних дужках. Відразу за текстом, через інтервал, наводиться перелік посилань (курсивом) за встановленим в Україні стандартом;

- розміри малюнків повинні відповідати розмірам текстового поля;

Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується, однак залишають за собою право редагування.

Адреса проведення конференції:

ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

79058, м.Львів, пр.В.Чорновола, 57, конференцзал

(проїзд від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 66)

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ :               9-00 год.

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ :           10-00 год.

 

ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Вартість участі у конференції становить 270 грн., в т.ч. ПДВ 45 грн.

Для студентів та аспірантів  участь    у конференції  60 грн. в т.ч. ПДВ 10 грн.

У вартість входять: організаційні витрати на проведення конференції та видання збірника наукових статей.

Вартість розміщення рекламних матеріалів обсягом одна чорно-біла сторінка формату А5 становить 180 грн., в т. ч. ПДВ-30 грн.

 

Вказані внески необхідно перерахувати

 до 20 травня на р/р 26008000777001  в другій ЛФ ВАТ КБ "Надра" МФО 325246, код ЄДРПОУ 02736432. Одержувач платежу – Львівський ЦНТЕІ

Призначення платежу за участь у конференції “Ресурси природних вод”

Матеріали, що надіслані без заповненої заявки і підтвердження оплати (у вказаний термін), розглядатися і друкуватися не будуть.

Примітка: в програмі конференції передбачена екскурсія в спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортопол            іс Трускавець”.

 

 

 


 

Заявка

на участь у конференції

25-26 травня 2006 року

“Ресурси природних вод  Карпатського регіону”

(направляти до 16травня  2006 р.)

Прізвище:___

Ім’я: _______

По-батькові:_

Посада:_____

Науковий ступінь, звання:_____

___________

Назва організації___

___________

Поштова адреса:_____

___________

Оплата проведена за п/д №______

Код ЄДРПОУ

Інд.податковий №________

Свідоцтво платн. ПДВ № ___________

Тел:________

Факс:_______

Е-mail:______

Назва доповіді____

___________

___________

Бронювання місць в готелі _________чоловік з_________________по __________________.

 

c              Усна доповідь

c              Стендова доповідь

c              Участь без доповіді

-         

 

Контактні особи:

Муха Орест Васильович

Матвіїв Мирослава Богданівна

конт. тел.: (0322) 52-30-23; 52-27-41;  т/ф 52-33-42

Е-mail: muha@cstei.lviv.ua


 

 

Опубліковано на сайті: 2006-03-03