Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

26–27.05.2006. VІ Міжнародний форум ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА


Національний технічний університет України "КПІ"

Інститут планетарного синтезу (Женева)

Державний екологічний ін-т Мінприроди України

Рада громадських організацій України

 

VІ Міжнародний форум

ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА  

26 – 27 травня 2006 року

м. Київ

Проблема: Доба єдиного людства наблизилась: настав час мислити категоріями єдиної родини, єдиного життя, єдиного людства. Результатом нових уявлень про світ має стати встановлення гармонійних людських відносин, що знайде своє відображення в усіх сферах життя.

Члени Ради громадських організацій, що проводять щорічні київські форуми “На порозі нової добі”:

Українська асоціація з біоетики

Міжнародний БФ “Співтворчість”

Культурно-освітній фонд "За покликом серця", Київ

Фонд духовного розвитку "АНК", Київ

Громадянський інститут лідерства, Київ

Міжнародна академія фундаментальних основ буття

Українська духовна республіка

Сучасні інформаційні технології України, Київ

Житомирська школа правічної мудрості

Хортицьке товариство гуманітарного развитку, Запоріжжя

Обличчям до обличчя, Одеса

Конфедерація громадських організацій «Гармонія», Одеса

Асоціація «Мир через культуру», Одеса

ГО «ШЛЯХ», Житомир

Ін-т духовного розвитку людини, Луганськ

Асоціація «Мир. Краса. Культура»

 

Програма Форуму

26 травня, п’ятниця

 09.00 – 10.00  Реєстрація

10.00 – 10.30  Відкриття  Форуму:  вітання, формування робочих груп, вступні доповіді

10.30 – 12.00            Пленарне засідання “Етичні засади майбутньої цивілізації”

12.00 – 13.00  Перерва

13.00 – 16.00  Засідання  “круглих столів”:

1.     Етичні та духовні аспекти освіти й виховання

2.     Дитина – родина: нові парадигми  взаємовідносин

3.     Духовні виміри  соціально-політичного життя

16.00 – 16.30              Перерва

16.30 – 17.00              Підведення підсумків дня

17.00 – 19.00              Творчі майстерні

 

27 травня, субота

9.00 – 10.00                Реєстрация

10.00 – 13.00  Засідання  “круглих столів”:

1. Гуманізація науки і технологій

2.Етика взаємовідносин та спілкування як основа  здоров’я

3.Оздоровлення  інформаційного простру  

13.00 – 14.00  Перерва

14.00 – 16.00  Пленарне засідання: Духов-ні аспекти здоров’я”

17.00 – 17.30  Перерва

17.30 – 18.00  Підведення підсумків. Закриття Форуму.  Концерт.

 

Правила оформлення тез

 

Об’єм –  до 2000 знаків. Редактор: Word 97 і версії вище. Розмір паперу: А4 (297 х 210 мм). Орієнтація: книжкова. Всі поля 2,5см. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту: 14пт. Абзац: новий рядок (табуляція) 1см. Межрядковий інтервал: 1,5. Інтервал звичайний. Переносу слів немає.

Разміщення на сторінці:

1 рядок - назва докладу ВЕЛИКИМИ літерами, рівняння  по центру;

2 рядок – приізвище та ініціали автора (авторів), шрифт звичайний, рівняння по центру;

3 рядок – повна назва організації, місто;

4 рядок - телефон, e-mail.

Нижче (через один рядок) друкуєтся текст тез. Посилання на літературу (якщо є) в квадратних дужках. Післе тексту тез з нового рядка напівжирним пишется слово Література (якщо є посилання). З наступного рядка друкується список літератури шрифтом в 13пт. Текст повинен бути уважно перевірений автором. Відповідальність за помилки несе сам автор.

Електронний варіант представляеться на дискеті 3,5” або e-mail. Формат файла *.rtf. Назва файла повинно складатися з номера круглого столу, прізвища автора (якщо авторів декілька – прізвища перших двох).

 

Для участі у ФОРУМІ просимо подати заявку до оргкомітету за адресою:

Гавриленко Світлані Йосипівні

БОДР “АНК”

Вул. Жилянська, 7-А, к. 3

Київ, 01033. Україна

або за електронною адресою:

ankh@adam.kiev.ua

 

 

Прізвище ____________________________

Ім’я _________________________________

По батькові __________________________

Посада, вчене звання _________________

_____________________________________

Організація __________________________

Поштова адреса ______________________

Тел. _________________________________

Факс ________________________________

e-mail _______________________________

Я хотів(ла) би виступити на тему _______

Тези на паперовому та електронному носієві додаються.

Надішліть будь ласка це запрошення моїм колегам за адресою __

_____________________________________________________

_____________________________________

(підпис)

Запрошені духовні лідери України та світу, працівники науки, культури, освіти, державні та громадські діячі, політики, економісти, представники релігійних громад. Запрошуємо і Вас до участі в обговоренні цих проблем і шляхів їх практичного вирішення.

 

Кінцевий термін подання заявки та тез - не пізніше 30 квітня 2006 р.

 

Адреса поштова:  01033, Київ, Жилянська, 7-А, к.3, електронна:  ankh@adam.kiev.ua

     Реєстраційний внесок учасника 30 грн. (Тези доповідей, участь у пленарних засіданнях, доповідь, повідомлення, участь у засіданнях круглого столу, додаткові матеріали). Абонемент для слухачів 10 грн.

 

Бажаємо успіхів!

Контактні телефони: 

(044) 287-1071 Гавриленко Світлана

(044) 234-9327 Мусатова Ліана

(044) 245-3325 Тарасов Олександр

(061) 272-99-77 Номеровський Леонід

(048) 749-73-97 Суботінов Віктор

 

 

 

Опубліковано на сайті: 2006-04-16

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)