Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

21 12. 2006 . Конференція Інтелектуальна власність


В рамках інформаційних днів з питань інтелектуальної власності

Західноукраїнська асоціація інноваційних фірм "Львівтехнополіс"

разом з партнерськими організаціями за підтримки Львівської обласної держадміністрації

проводить конференцію

 

„Інтелектуальна власність та інновації

в контексті формування регіональної стратегії розвитку

малого і середнього бізнесу"


Цільові групи:

Представники МСП, влади,  науковці, суб'єкти авторського права
та суміжних прав, патентні повірені, юристи, незалежні експерти в
 галузі інтелектуальної власності, а також всі, хто цікавиться проблематикою
 інтелектуальної власності, трансферу технологій та комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності.

 

Мета конференції:

Висвітлити, проаналізувати та знайти шляхи виходу з проблематичних
ситуацій комерційного використання об'єктів інтелектуальної власності,
показати перспективи та переваги використання та захисту об'єктів
інтелектуальної власності у контексті реалізації стратегії розвитку
Львівської області, надати учасникам  максимум практичної інформації
щодо використання об’єктів інтелектуальної власності.

Питання до обговорення:

1.    Світова практика при використанні об'єктів інтелектуальної власності.
 Європейське співтовариство та Україна: проблеми гармонізації законодавства.
Можливості захисту українських наукових досягнень перед зарубіжним піратством.

2.    Впровадження об'єктів промислової власності у виробництво: можливості бізнесу та науки.
Роль консалтингових структур в процесі комерціалізації. Використання венчурного капіталу.

3.    Авторське право і суміжні права та бізнес. Музика як об'єкт авторського права і
 суміжних прав та проблеми її комерційного використання, роль організацій
колективного управління у цьому процесі. Способи захисту суб'єктів
авторського права і суміжних прав при незаконному використанні
створених ними об'єктів. Видавнича справа та продюсинг. Договірні відносини.

4.    Торгові марки та брендінг. Нематеріальні активи підприємства
як спосіб збільшення доходів. Реєстрація, захист торговельних марок
 та комерційного найменування. Франчайзинг та інші ліцензійні відносини.
 Географічне зазначення місця походження товарів

     

Матеріали конференції

Матеріали просимо надсилати у вигляді статті
(до 5 стор., розмір шрифту 12), тез доповіді (до 3 стор.,
розмір шрифту 12), презентації Power Point (до 25 слайдів)

на Е-mail: ukoval@cstei.lviv.ua .

У збірнику можливе розміщення  інформаційно-рекламного матеріалу учасника конференції.

Матеріали не редагуються, організатори залишають за собою право форматування тексту.

Термін подання матеріалів –  15.00 год. 15 грудня 2006 року

Робоча мова – українська

 

Участь у конференції

Обов'язкова попередня реєстрація  до 18 грудня 2006 року.

Заявку просимо надсилати на Е-mail: ukoval@cstei.lviv.ua 

або факсом (0322) 52-33-42                                                                                       

Зареєстрований учасник отримає персональне запрошення,
детальну інформацію про формат проведення конференції, матиме право
 участі у всіх заходах конференції, безкоштовно отримає збірник матеріалів.

 

Форма заявки учасника

 

1.     П.І.Б. _______________________________________________________

2.     Організація, яку представляє ___________________________________

3.     Займана посада _______________________________________________

4.     Контактні дані:

адреса __________________________________________________

телефон_________________________________________________

Е-mail __________________________________________________

Сайт ___________________________________________________

 

5.     Участь у заходах

□       Пленарне засідання

□       доповідь на тему _____________________________________

                   необхідний час ____________________

технічне забезпечення:

□       комп’ютерний проектор

□       фліпчарт

□           слухач

6.     Потреба в готелі

□       так                      

□       ні

7.     Побажання щодо тематики, формату та ін.

     __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Довідкова інформація

Е-mail: ukoval@cstei.lviv.ua .

тел. (0322) 52-32-00, (050) 92-92-398, факс (0322) 52-33-42

Опубліковано на сайті: 2006-12-02

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)