Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

14-15 грудня 2007 року м. Київ/ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРУМ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА ДОКТРИНА»


 

І НАЦІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРУМ

«УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА ДОКТРИНА»

м. Київ, 14-15 грудня 2007 року

Будинок Учителя, вул. Володимирська, 57

 

Рада національної безпеки і оборони, Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм, Національний інститут стратегічних досліджень, Український центр сприяння іноземному інвестуванню, Науковий парк «Київська політехніка», Український союз інтелектуальної власності, Європейська бізнес асоціація, Українська асоціація менеджмент-консультантів, Києво-могилянська бізнес-школа, Міжнародний інститут урбаністики і регіонального розвитку, просить Вас сприяти в організації І Національного інноваційного Форуму «Українська інноваційна доктрина», який відбудеться 14-15 грудня 2007 року в Будинку учителя, м. Київ, вул. Володимирська, 57.

На урочисте відкриття Форуму запрошено Президента України.

Метою Форуму є відпрацювання засад Національної інноваційної доктрини. Форум має стати першим вітчизняним заходом, на якому будуть сформульовані економічні, регіональні та соціальні орієнтири стратегічного розвитку України. На Форумі планується здійснити критичний аналіз причин та сучасного стану справ в сфері інновацій, узгодження інтересів науки, бізнесу та влади на шляху розбудови держави. За результатами форуму буде розроблено українську інноваційну доктрину та видано книгу. В програмі Форуму передбачено проведення національної конференції, пленарних засідань, круглих столів, презентацій інноваційних проектів.

Запрошуємо Вас до участі в І Національному інноваційному Форумі «Українська інноваційна доктрина.

 

У додатках:

1.      План проведення Форуму.

2.      Структура книги «Українська інноваційна доктрина».

 

З повагою,

від організаційного комітету Форуму,

Директор Національного центру впровадження

галузевих інноваційних програм                                           А.А. Зацепін

ПРОГРАМА

I Національного інноваційного Форуму

«Українська інноваційна доктрина»

 

1-Й ДЕНЬ – НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ»

9:00 – 10:00

Реєстрація учасників, кофе, виставка

 

Пленарне засідання

10:00 – 10:30

Відкриття форуму.

Привітання учасників Форуму: від Президента України, від Кабінету Міністрів України, від Верховної Ради України, від РНБОУ, від почесних гостей.

10:30 – 14:00

До доповідей запрошені:

Ющенко В.А.            Президент України

Азаров М.Я.             1й віце-прем’єр-міністр України

Геєць В.М.                Директор Інституту економічного прогнозування НАН України, академік Національної академії наук України

Горбулин В.П.          Доктор технічних наук, професор, академік Академії Наук України

Згуровський М.З.     Ректор НТТУ «Київський політехнічний інститут»

Зінченко О.О.           Радник Президента України

Івченко В.А.              Голова Державного агентства з інвестицій та інновацій

Патон Б.Є.               Президент Національної Академії наук

Семиноженко В. П.  Голова української федерації вчених, віце-президент НАН України

Табачник Д.В.          Віце-прем’єр міністру України

Яценюк А.П.            Міністр закордонних справ

________________________________________________________________________________________

Доповіді від представників великого бізнесу

Доповіді від промислових компаній

Доповіді від іноземних гостей та експертів

14:00 - 14:30

Підведення підсумків пленарного засідання, створення робочих органів Форуму та Редакційної групи

14:30 – 15:00

Прес-конференція

14:30 – 15:15

Обід

 

Круглий стіл «Стратегічний спектр інноваційного розвитку України»

15:30 – 16:30

До виступів запрошені:

Акимова І.М.            Народний депутат України

Білянський О.М.       Заступник міністра ЖКГ

Гуржій А.М.               Першій заступник міністра освіти та науки

Жук М.В.                   Директор Наукового парку «Київська політехніка»

Кужель О.В.             Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України

Маліцький Б.А.         Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва

Маргущак С.В.         Заступник Голови Державного агентства з інвестицій та інновацій

Медведєв О.О.        Віце-президент ВГО «Українська ліга зі зв’язків із громадськістю»

Морозов О.Ф.           Радник Голови Державного агентства інвестицій та інновацій

Нудельман В.І.         Професор Київського Національного Університету будівництва та архітектури

Пишний А.Г.             Заступник секретаря РНБОУ

Полунєєв Ю.В.         Народний депутат України

Поляченко В.А.        Народний депутат України

Рубан Ю.Г.               Директор Національного Інституту стратегічних досліджень

Слюсаренко О.О.     Заступник Міністра економіки

Сугуняко О.А.          Президент Асоціації Українських банків

Стеблинський М.М.  Голова правління ДІФКУ

Хіменко О.А.            Директор департаменту інноваційного розвитку  Державного агентства інвестицій та інновацій

Чудновський Ю.В.   Директор Міжнародного Інституту урбаністики та регіонального розвитку

Шеремета П.М.        Директор Києво-Могилянської бізнес-школи

Шлапак О.В.            Перший заступник Голові Секретариату Президента України

16:45 – 17:00

Кофе пауза

17:00 – 18:30

Загальна дискусія

18:30 – 19:30

Презентації інноваційних проектів

19:30 – 21:00

Фуршет

 

2-Й ДЕНЬ – ПРОГРАМНА СЕСІЯ

«ОСНОВИ НОВОЇ ІНОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»

 

1 Пленарне засідання Програмної сесії

10:00 – 11:15

Загальна дискусія за темою «Призначення, зміст та організація підготовки української інноваційної доктрини.

11:15 – 12:45

Загальна дискусія за темою: «Принципи інноваційної політики України»

12:45 – 13:00

Організація секцій

  • Стратегічні орієнтири нової української інноваційної політики
  • Ресурси нової української інноваційної політики
  • Колективний суб’єкт нової української інноваційної політики
  • Механізми реалізації нової української інноваційної політики
  • Стартові системи нової української інноваційної політики

Учасники – представники цільових груп «влада», «бізнес», «освіта та наукові школи», «технічні та наукові парки», «громадськість»

13:00 – 14:00

Робота в секціях

14:00 – 15:00

Обід

 

2 Пленарне засідання Програмної сесії

15:00 – 16:00

Доповіді від секцій.

Консолідація стратегічних позицій 5-ти секцій.

15:30 – 18:00

Вільне спілкування учасників конференції, встановлення партнерських зв’язків, продовження презентацій інноваційних проектів

Робота редакційної групи: «Корегування та узгодження пропозицій від секцій»

 

3 Пленарне засідання Програмної сесії

18:00 – 19:00

Прийняття підсумкових документів Форуму

 

Закриття роботи форуму

 

Контактна інформація:

Підтвердження участі, робота зі спонсорами:  Наталя Дячук dyachuk@ch.kiev.ua

                                                                                8-066-295-44-52  факс 8(044) 541-18-38

Організаційні питання: Ірина Карасьова irina.karaseva@innovations.gov.ua   8-050-617-32-17

                                        Ольга Доценкова info@innovations.gov.ua 8-095-564-27-94

                                        Оксана Зорич oksana.zorich@innovations.gov.ua 8-067-504-17-63

Опубліковано на сайті: 2007-12-07

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)