Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

Київ. 2 – 5 квітня 2008р. ФОРУМ ВИЩОЇ ОСВІТИ Конгрес Мережі університетів країн Чорноморського регіону


 

 

Організатори

 

Міністерство освіти і науки України

 Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

 Мережа університетів країн Чорноморського регіону

 Українська Рада Миру

 Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика»

 За підтримки

Європейського центру вищої освіти ЮНЕСКО

(UNESCO-CEPES)

 

Програма

 


2 – 5 квітня 2008р

Місце проведення:

 Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

03056, Україна, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус №1

Середа, 2 квітня 2008р

Прибуття учасників

14.00 – 18.00                Реєстрація учасників

Кімната 155

14.00 – 18.00                Реєстрація представників ЗМІ

Кімната 157

16.25 – 16.30                Збір учасників біля входу до корпусу № 1

16.30 – 18.30                Прогулянка університетом

18.30                              Товариська зустріч

Кафе                                      Концерт художніх колективів НТУУ "КПІ"
"Alma Mater"

Четвер, 3 квітня 2008

9.00 – 10.00                  Продовження реєстрації учасників

Кімната 155

9.00 – 10.00                  Продовження реєстрації представників ЗМІ

Кімната 157

10.00 – 10.50

Зала

Вченої ради

Урочисте відкриття Форуму

(забезпечується синхронний переклад)

Головує:

Стефан Барудов, професор Технічного університету м. Варна, Болгарія, Президент BSUN.

С. Барудов відкриває Форум.

 (Гімн Гуадеамус)

Вітання:

Від Президента України

Від Кабінету Міністрів України

Від Верховної Ради України

Леонід Кравчук, Голова Української Ради Миру

Вітання від делегацій країн-учасниць Форуму

Іван Вакарчук, Міністр освіти і науки України

Крістіан Адомнітей, Міністр освіти, наукових досліджень та молоді Румунії

Михайло Згуровський, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

10.50-11.00                   Конференц-фото

11.00-11.30                   Кава-брейк

Кафе
"Аlma Mater"

11.30 -13.30                  Перше пленарне засідання:

Зала                                  "Внесок країн Чорноморського регіону в

Вченої ради                      Європейський вектор розвитку"

Головують:

Стефан Барудов, Президент BSUN;

Михайло Згуровський, ректор НТУУ "КПІ".

Пленарні доповіді:  

1. Іден Мамут, виконавчий директор Постійнодіючого Міжнародного секретаріату BSUN. “Сучасний стан академічного співробітництва в Чорноморському регіоні”.

2. Михайло Згуровський, ректор НТУУ "КПІ". "Сталий розвиток в глобальному і регіональному контекстах".

3. Абель Махаррамов, ректор Бакинського державного  університету. “Наука і технологія на початку третього тисячоліття”.

4. А.В.Праховник. Експерт комітету "Sustainable Energy" Економічної комісії ООН для Європи. “Енергетика сталого розвитку: Причорномор'є”.

13.30 – 14.30                Обід

Кафе

"Аlma Mater"

 

 

14.30 – 16.30                    Друге пленарне засідання:

  Зала

Вченої ради

"Суспільство, засноване на знаннях, – нова ознака глобалізованого світу"

 

Доповіді:

1.    Півняк Г.Г., ректор Національної гірничого університету, Дніпропетровськ, Україна. “Інженерна освіта за умов глобальних економічних перетворень”.

2.    Віктор Чупіна, ректор Технічного університету “Овідіус”, Констанца, Румунія. “Внесок румунських університетів в академічне співробіт-ництво в Чорноморському регіоні”.

3.    Валентин Шукшунов, Президент Міжнародної академії наук вищої школи, Президент Новочеркаського технічного університету. "Потенціал університетів Росії для розвитку Причорномор’я".

4.    Іан Бостан, ректор Технічного університету Молдови. “..........................................“.

5.    Мартін Хаузер, завідувач кафедри ЮНЕСКО “Соціологія та міжконфесійний діалог”, Румунія. " Міжкультурний та міжетнічний діалог в різних контекстах".

6.    А.І.Петренко, завідувач кафедри систем автомати-зованого проектування НТУУ "КПІ". «Розбудова інформаційного суспільства в Україні: URAN, GEANT-2, Центр суперкомп’ютерних обчислень, GRID -технології».

7.    Г.М. Зінов’єв, завідувач відділу фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. “Європейська GRID ініціатива”.

8.    В.О.Іванов, директор Морського гідрофізичного інституту НАН України, м. Севастополь. “Екологія Чорного моря: виклики і відповіді”.

16.30 – 17.00                   Кава-брейк

Кафе

"Аlma Mater"

 

17.00 – 18.30                 Спеціальна постерна сесія

Зала

Вченої ради

Координатори: Е. Мамут, виконавчий директор Постій-нодіючого Міжнародного секретаріату BSUN.

С.Сидоренко, Керівник Національного офісу BSUN в Україні.

Під час спеціальної постерної сесії учасники Форуму представляють пропозиції у формі постерних доповідей – за розділами, які відповідають пріоритетним напрямкам діяльності BSUN, затвердженим Конгресом ректорів університетів BSUN у Варні, Болгарія (вересень 2006р.):

1)   проблематика сталого розвитку (координатор – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Україна);

2)   інновації та трансфер технологій (координатор – Технічний університет Варни, Болгарія);

3)   транспортні системи, енергетична безпека та відновлювальна енергетика (координатор – Університет Констанци “OVIDIUS”, Румунія);

4)   сучасні та багатофункціональні матеріали (координатор – університет Бухаресту “Політехніка”, Румунія);

5)   інформаційні мережі та розвиток інформаційного суспільства (координатор напрямку – Технічний університет Молдови);

6)   телемедицина (координатор – Стамбульський університет, Туреччина).

Біля постерів відбувається обговорення між представниками університетів наукових пропозицій, угод про співробітництво, обміни, плани підготовки спільних проектів за зазначеними пріоритетними напрямками для участі в майбутніх конкурсах європейських програм.

19.00                                        Урочистий захід

 

П’ятниця, 4 квітня 2008

10.00 – 11.30                Початок роботи по секціях

приміщення                        (на секціях забезпечується послідовний переклад)

корпусу № 1

10.00 – 11.30  

корпус №1, Велика фізична аудиторія

1. Наука, освіта, інновації, мобільність: глобальний та регіональний аспекти.

Головуючі: Г.Г. Півняк, О. Фархі,

секретарі – І.О. Мікульонок, В.А. Барбаш

10.00 – 11.30  

корпус №1,

Зала

Вченої ради

2. Сталий розвиток в контексті підвищення якості і безпеки життя людей.

Головуючі: М.З. Згуровський, В.Ю. Шукшунов,

секретар – Г.О. Статюха

10.00 – 11.30  

корпус №1,

ауд. 155

3. Транзитний потенціал та енергетична безпека.

Головуючі: Е. Мамут, А.В. Праховник,

секретар – Є.М. Іншеков

10.00 – 11.30  

корпус №1,

ауд. 258

4. Інформаційне суспільство та суспільство, засноване на знаннях.

Головуючі: І. Бостан, Л.Л. Товажнянський,

секретар – В.І. Тимофєєв

10.00 – 11.30  

корпус №6,

Зала Адмінради

5. Сучасні матеріали, наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.

Головуючі: В. Чупіна,

секретар – П.І. Лобода

10.00 – 11.30  

корпус №1,

ауд. 262

6. Законодавча підтримка процесів розвитку Причорноморського регіону.

Головуючі:

________________________________________________________________

 

11.30 – 12.00                Кава-брейк

Кафе

"Аlma Mater"

12.00 – 13.00                 Продовження роботи по секціях.

приміщення

корпусу № 1

12.00 – 13.00  

корпус № 6,

Зала Адмінради

 

Конференція ректорів університетів Чорноморського регіону / Генеральна Асамблея BSUN

13.00 – 14.00

корпус №1,

Зала

Вченої ради

Завершальне пленарне засідання

Виступи керівників секцій

Прийняття резолюції Форуму

Закриття Форуму

14.00 – 15.00

Обід

15.15– 17.15

Екскурсія по Києву

18.15

Національна опера

 

 

Субота, 5 квітня 2008

Від’їзд учасників

Опубліковано на сайті: 2008-03-19

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)