Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

м. Київ. 06 лютого 2009 р. Науково-практична конференція „Громадянські ініціативи в період соціально-економічної кризи”,


 

Шановні добродії!

 

Світова економічна криза певною мірою охопила різні сфери життєдіяльності України і своїм негативним впливом торкнулася територіальної громади міста Києва. Це викликає зрозумілу занепокоєність у місцевої влади, підприємницьких кіл та громадських організацій. Єдиний можливий шлях подолання кризових явищ – це поєднання зусиль всього суспільства.

Запрошуємо вас взяти участь у Науково-практичній конференції „Громадянські ініціативи в період соціально-економічної кризи”, на якій будуть розглянуті можливі шляхи виходу з кризи та пом’якшення її впливу на територіальну громаду міста.

До участі в роботі конференції запрошені  представники підприємств, організацій і установ, малого і середнього бізнесу з різних сегментів економічної діяльності, науковці у сфері економіки, менеджменту, маркетингу, психології та соціології, громадські організації, молодіжні громадські організації та засоби масової інформації. Орієнтовне коло питань:

1.               Аналіз ситуації на макро- та мікрорівні.

2.               Суть і джерело кризи. Прогнози, моделі і критерії кризового та антикризового розвитку. Наукові та інноваційні шляхи подолання кризи.

3.               Обмін практичним досвідом управління в умовах кризи.

4.               Громадянська освіта у формуванні громадянської відповідальності.

5.               Пропозиції щодо спільних антикризових заходів.

Конференція відбудеться 06 лютого 2009 року об 11-00 годині (реєстрація учасників з 10.30 год.)  за адресою:

м.Київ, вул.О.Кошиця, 11, Дарницька районна адміністрація, 2 поверх

Попередня  реєстрація за надісланими анкетами.

 

Контакти оргкомітету

Дрозд Олена          8096-377-00-89; 353-24-13

Ціпуринда Ольга  8063-999-70-53

e-mail: kiev_mnpo@mail.ru

 

З повагою,

      Президент УАУ                                                                                      В.С.Ціпуринда

  

 анкета

на участь у  науково-практичній конференції

„Громадянські ініціативи у період соціально-економічної кризи”

06 лютого 2009року

 

Повна назва організації

 

ПІБ керівника організації

 

Адреса

 

Контактний телефон, факс

 

Електронна пошта

 

Дата реєстрації організації

 

Мета участі у роботі конференції

 

Представник для участі у конференції (прізвище, ім’я та по батькові, посада в організації)

 

Головні цільові групи вашої організації (не більше 3)

 

Види діяльності Вашої організації

 

Як Ви плануєте прийняти участь у конференції?

q      Взяти участь в обговоренні питань

q      Зробити доповідь

q      Подати матеріали в збірник публікацій

q      Інше (вкажіть, що саме)

 

Назва матеріалу для публікації

 

Назва доповіді

 

Секція

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей та виступів:

Матеріали надіслати в текстовому редакторі Word 6.0 або 7.0 , міжрядковий інтервал – 1, верхнє поле – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 10 мм) обсягом до п’яти сторінок.  Шрифт – Times New Roman 12. Мова – українська, російська, англійська.

 

Заповнені заявки-анкети учасника конференції і матеріли для публікації збірника прохання надсилати електронною поштою на адресу:

mailto:info@ngoforum.civicua.org (з позначкою “Анкета”)

не пізніше 02 лютого 2009р.

 

 

Опубліковано на сайті: 2009-01-27

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)