Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

27 березня 2009 р. м. Київ. I МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-ФОРУМІ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»


 

Міністерство освіти і науки України

Інститут економіки і прогнозування НАН України

Київський національний торговельно-економічний університет

Інститут вищої кваліфікації

Посольство В’єтнаму в Україні, Торговий відділ

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

Інститут інтелектуальної власності та права

Державне агентство з інвестицій та інновацій

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів

Компанія Нокіа Сіменс Нет Воркс Україна

 

 

Шановні колеги!

 

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), Інститут вищої кваліфікації та співорганізатори запрошують Вас до участі у II МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-ФОРУМІ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ», який відбудеться 27 березня 2009 року.

 

Форум – це відкритий діалог між державними структурами, бізнесом та наукою щодо проблем та перспектив розвитку інноваційної діяльності. Організатори бізнес-форуму виходять з того, що важливим чинником розвитку національної економіки є забезпечення її висококваліфікованими кадрами у сфері інноваційної діяльності як органів державної влади та місцевого самоврядування, так і підприємницьких структур.

 

Метою бізнес-форуму є узагальнення передового досвіду, створення умов для співробітництва, консолідація інтелектуальних ресурсів для прискорення інноваційного розвитку України та забезпечення цього процесу висококваліфікованими кадрами, сприяння поширенню передового досвіду і практики, привернення уваги до винесеної на обговорення проблеми підприємців, інвесторів, влади, ЗМІ.

 

Питання для обговорення:

  • національна інноваційна система: стан та перспективи розвитку;
  • регуляторна політика інноваційного розвитку економіки України;
  • інновації та трансфер технологій як фактор конкурентоспроможності  підприємств;
  • синергія науки, освіти та бізнесу в інноваційній сфері;
  • інновації як об’єкт інтелектуальної власності;
  • витрати на інновації: аспекти фінансування та обліку.

 

До участі в дискусії запрошені представники:

-   органів державної влади;

-   бізнесових структур;

-   науково-освітніх організацій та установ.

 

Робочі мови бізнес-форуму: українська, російська, англійська.

 

Організатори до 23 лютого 2009 року розглядають пропозиції щодо включення тем виступів до порядку денного бізнес-форуму.

 

Учасники бізнес-форуму будуть мати можливість ознайомитись із роботою Київського національного торговельно-економічного університету та його структурного підрозділу – Інституту вищої кваліфікації.

 

Публікація матеріалів:

До початку роботи бізнес-форуму заплановане опублікування тез доповідей та виступів, які просимо надсилати на електронну адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua. Робота бізнес-форуму буде висвітлена у засобах масової інформації. Результати роботи бізнес-форуму та найкращі доповіді будуть опубліковані у науково-практичному журналі НАН України “Наука і інновації” та фаховому збірнику “Вісник КНТЕУ”.

 

Вимоги до оформлення тез:

§       Тези виступів подаються мовою оригіналу, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір – 15, інтервал – 1,0). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм.

§       Обсяг тез виступу – до 2-х сторінок.

§       Кількість авторів – не більше трьох осіб.

§       Схема тез: назва виступу (великими літерами, по центру),  ім’я та прізвище автора/авторів (великими літерами із зазначенням наукового ступеня та посади місця роботи), основний текст.

 

Дата та місце проведення:

27 березня 2009 року,

м. Київ-156, вул. Кіото, 19, Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету (номер аудиторії буде вказано у запрошенні).

 

Важлива дата! Реєстраційну форму учасника бізнес-форуму та тези виступів прохання надсилати на електронну адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua або на адресу: ІВК КНТЕУ, м. Київ-156, вул. Мілютенка, 8 до 23 лютого 2009 року.

 

Запрошення Вам буде надіслано після отримання оргкомітетом реєстраційної форми учасника бізнес-форумуі, тез виступу та копії платіжного документа про сплату організаційного внеску.        

Для участі в роботі бізнес-форуму необхідно перерахувати організаційний внесок, який становить 350 грн. За рахунок організаційних внесків фінансуються витрати на друкування збірника тез  виступів та інші організаційні витрати.

  

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:

Київський національний торговельно-економічний університет

р/р 35223006000013 в ГУ ДКУ у м. Києві

Код банка 820019

Код ЄДРПОУ 01566117

Призначення платежу: За участь (Прізвище, ім’я по батькові) у бізнес-форумі, ІВК.

 

Важлива дата! Квитанцію, яка засвідчує оплату участі у бізнес-форумі, слід надіслати факсом або поштою (в тому числі електронною) до 15 березня 2009 року.

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету бізнес-форуму:

Завідувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ, д.е.н, професор Шульгіна Людмила Михайлівна,

   викладач Пелешко Надія Михайлівна,

   тел.              (044) 531-48-96  

     Факс             (044) 519-05-70,

(044) 513-03-97.

 

 

 

              Інститут вищої кваліфікації

                    Київського національного торговельно-економічного університету

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника ІІ Міжнародного бізнес-форуму

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»,

м. Київ, 27 березня 2009 року

 

 

Прізвище  _______________________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________­­­­­­­­­­____________________

По-батькові _____________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________________

Повна назва установи (організації, підприємства) _____________________________________

________________________________________________________________________________

Посада  _________________________________________________________________________

Адреса (для листування) __________________________________________________________

Телефон (з кодом): служ. _________________________________________________________

                                   факс __________________________________________________________

                                   моб. __________________________________________________________

(цей телефон буде використовуватись лише при потребі невідкладного зв’язку з Вами і

не розголошуватиметься)

Електронна пошта _______________________________________________________­­­­­­________

Тема виступу  ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Форма участі у бізнес-форумі:

□      виступ на бізнес-форумі,

□      участь у дискусії,

□      стендова доповідь,

□      слухач

Необхідні технічні засоби для виступу ______________________________________________

Додаткова інформація для оргкомітету (при потребі) __________________________________

 

 

 

 

 

Дата                                                                                Підпис учасника   ____________________

 

           

 

 

 

Заповнена реєстраційна форма має бути надіслана факсом

на номер (044)  519 05 70 або (044) 513 03 97

або електронною поштою на адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua

не пізніше 23 лютого 2009 року

 

Опубліковано на сайті: 2009-03-18

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)