Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

11-12.06.09. Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»


Міністерство аграрної політики України

Львівський НАЦІОНАЛЬНИЙ аграрний університет

80381, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл.

 

ministry of agrarian poliСy of ukraine

lviv NATIONAL agrarian university

Lviv-Dublyany, 80381, Ukraine

 

tel.: (+38 032) 224-25-03, fax (+38 032) 298-07-65, e-mail: lnau@mail.lviv.ua; http:// http://www.lnau.lviv.ua/

 

 

Інформаційне повідомлення

 

Шановний  ___________________________________!

Львівський національний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у роботі І-шої Міжнародної науково-практичної конференції

«Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»,

яка відбудеться у Львівському НАУ в м. Дубляни 11-12 червня 2009 р.

Під час роботи конференції передбачено робота таких секцій:

Секція 1. Ресурсоощадність та енергозбереження у рослинництві і садівництві.

Секція 2. Ресурсоощадність та енергозбереження у тваринництві.

Секція 3. Ресурсоощадність та енергозбереження в переробній галузі АПК.

Секція 4. Ресурсоощадність та енергозбереження в машинобудуванні та технічному сервісі обладнання АПК.

Секція 5. Біоенергетика АПК.

Секція 6. Системи використання відновлюваних джерел енергії.

Секція 7. Управління проектами ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії.

Матеріали виступу на конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць        Львівського НАУ «Агроінженерні дослідження». Вимоги до оформлення статей подані нижче.

Адреса Оргкомітету: 80381, Львів-Дубляни, вул. В.Великого, 1, заступнику декана к.т.н., доценту Флису І.М., (032) 224-29-04, (096) 558-34-35, завідувачу кафедри електротехнічних систем к.т.н., професору Сиротюку В.М.,
тел.: (032) 22-42-955, (097)90-08-348, факс: (032) 22-42-904, e-mail: mechanik_1@bigmir.net

 

З повагою,

Голова Оргкомітету,

Ректор ЛНАУ, академік УААН                                               В.В. Снітинський


 

Просимо до 1 травня надіслати нам заповнену анкету учасника та текст Вашого виступу у вигляді наукової статті обсягом до 10 сторінок друкованого тексту формату А4, розташування книжкове, поля: верхнє – 6 см, нижнє – 4 см, праве, ліве – 3,5 см.

Вимоги до оформлення статей:

1. Шифр УДК.

2. Параметри заголовка: шрифт тексту – 12 п., півжирний, всі прописні, по центру.

3. Параметри відомостей про автора: шрифт тексту – 12 п., по центру.

4. Параметри тексту: шрифт тексту–12 п., гарнітура –"Тіmes New Roman", інтервал–1,5.

5. Параметри сторінки – А4 (210×297мм) – поля: верхнє – 6 см, нижнє – 4 см, праве, ліве – 3,5 см, орієнтація книжкова.

6. Мова тексту: українська.

7. Мова реферату: українська і англійська. Загальний обсяг реферату – до 0,5 сторінки.

8. Структура статті:

8.1 Назва статті - прописними літерами, вирівнювання по центру.

8.2 Ініціали та прізвище автора(рів).

8.3 Науковий ступінь.

8.4 Місце праці.

8.5 Ключові слова українською мовою.

8.6 Кey words.

9.7 Реферат українською мовою.

9.8 Summary.

10. У тексті статті обов’язкові рубрики:

10.1 Постановка проблеми (рубрики виділяються півжирним шрифтом і заверстуються в текст).

10.2 Аналіз останніх досліджень і публікацій.

10.3 Постановка завдання.

10.4 Виклад основного матеріалу.

10.5 Висновки.

10.6 Бібліографічний список.

11. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст.

12. Форма подачі: роздрукована на папері (2 прим.) стаття та ідентична її копія на CD/DVD висилаються бандероллю на поштову адресу або електронним файлом на e-mail, які вказані нижче.

Звертаємо увагу на те, що статті, які не відповідають вимогам, не будуть опубліковані.. Оргкомітет не несе відповідальності за пошкоджені при пересиланні електронні носії. У випадку таких пошкоджень статті не перенабираються. Статті, які надійдуть після зазначеного терміну, не будуть включені у видання.

Повідомляємо також, що оргкомітет залишає за собою право на відбір статей на конкурсній основі. Вартість публікації – 15 грн./стор.

Організаційний внесок за участь у конференції, в розмірі 300 грн., здійснюється безпосередньо під час реєстрації.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анкета учасника

міжнародної науково-практичної конференції

«Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»

 

Прізвище _______________________________ Ім’я _________________________ По батькові _______________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________________________

Організація _____________________________________________________________________________________

Поштова адреса _________________________________________________________________________________

Тел./факс/e-mail _________________________________________________________________________________

Назва доповіді, автор (и) __________________________________________________________________________

Бажане місце проживання: гуртожиток або готель.

 

Опубліковано на сайті: 2009-04-15

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)