Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

23 квітня 2009 року. м.Київ. Міжнародна науково-практична конференція "БЕЗПЕКОТВОРЕННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ


 

АСОЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
ТА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (ННІПБП)

 

Міжнародна науково-практична конференція

 

БЕЗПЕКОТВОРЕННЯ:

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

 

23 квітня 2009 року

 

Інформаційний лист № 1

         

Європейський університет (приватний вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації) на базі свого підрозділу – Навчально-наукового інституту права та безпеки підприємництва (ННІПБП)  23 квітня 2009 року проводить традиційну щорічну міжнародну науково-практичну конференцію на тему : «БЕЗПЕКОТВОРЕННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ».

Головна мета конференції – продовжити інтенсивний спільний пошук методів, засобів, шляхів та способів підвищення ефективності процесів становлення системи безпеки підприємництва в Україні в її органічному зв’язку з загальною системою безпеки країни.

Матеріали конференції планується видати окремою книгою.

На конференцію запрошуються українські та закордонні експерти, фахівці-практики, депутати Верховної Ради України, посадові особи уряду, міністерств та відомств, представники навчальних, наукових та науково-дослідних установ та організацій з питань безпекотворення та безпекознавства.

Захід відбудеться у конференц-залі ННІПБП (2-й поверх) за адресою: 03194, м.Київ, бульвар Кольцова, 15 в.

Повідомлення щодо участі у конференції надсилати не пізніше 17 квітня 2009 року.

Контактна особа: Милашенко Віктор Миколайович. Телефон(факс): (044) 2765251. Мобільний телефон: 8-093-6672954. Електронна адреса: viktor.mylashenko@gmail.com

Підприємства, організації, установи, представники яких братиме участь у конференції зможуть організувати виставки-презентації своїх рекламно-інформаційних матеріалів, продаж літератури або деяких тематичних виробів.

 

Довідково: ННІПБП в структурі Європейського університету працює з вересня 2002 року. Вперше в країні здійснюється підготовка висококваліфікованих менеджерів у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності та фахівців з адміністративного менеджменту захисту інформації з обмеженим доступом. Окрім навчального процесу в Інституті постійно проводиться робота з науково-методичного супроводження процесу становлення недержавної складової загальної системи безпеки.

 


 

План проведення конференції

 

10.30   Відкриття пленарного засідання, привітання і доповіді.

12.30   Робота в секціях:

 

Секція 1. Актуальні питання безпеки в усіх сферах економіки в умовах фінансової кризи.

 

Тематичні питання:

·     комплексне забезпечення безпеки у сфері економіки: перспективні шляхи та сучасні тенденції розвитку.        

·      сучасні засоби і організаційні заходи підвищення надійності фізичних і юридичних осіб та превенції нанесення шкоди з середини організації;

·     інформаційне – аналітичне та кадрове забезпечення безпеки в державному, приватному та інших секторах економіки;

·     мененджемент та характерні чинники в системі  забезпечення безпеки, захисту прав та інтересів суб’єктів інтелектуальної власності.

·     інші питання (за бажанням учасників конференції)

 

 

Секція 2. Проблеми і перспективи захисту інформації з обмеженим доступом в діяльності структур різних форм власності

 

Тематичні питання:

·     конфіденційна інформація, особливості її використання та збереження;

·     техніко-організаційні питання охорони інтелектуальної власності в Україні;

·     нормативні вимоги та техніко-апаратні засоби захисту інформації з обмеженим доступом;

·     інші питання (за бажаннями учасників конференції).

 

 

Секція 3. Правове забезпечення безпеки підприємництва в Україні в сучасних умовах

Тематичні питання:

·     правові основи політики в Україні у фінансово - кредитній сфері в умовах глобальної фінансово – економічної кризи:без пекові аспекти;

·     правове забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання у фінансово – податковій сфері;

·     правове регулювання видів, форм і методів діяльності бізнес-структур в контексті економічної безпеки держави, дотримання прав і свобод громадян.

17.45 – 18.00   Підведення підсумків роботи конференції

 

Публікація тез та статей

 

На підставі матеріалів доповідей та виступів учасників конференції планується видати книгу її матеріалів обсягом 25,0 – 30,0 друк. арк. Зазначені матеріали подаються на паперових та електронних носіях.

Електронні версії виступів оформлюються у вигляді окремих файлів у форматі  Word і включають в себе:

-        заголовок (18 пт., жирний, центрований);

-        ініціали та прізвище автора (авторів, курсів 14 пт., праворуч);

-        посаду і організацію, науковий ступінь та звання авторів, телефони, факс, Email, www-сервер (курсів, жирний 14 пт., праворуч); 

-        текст (14 пт.).

Шрифт – Times New Roman, міжрядковий відступ полуторний (1,5).

Параметри сторінок: верхнє і нижнє поля – 2,0 см, ліве – 2,5 см, праве поле – 1,5 см.

У верхньому колонтитулі слід указати назву сесії, номери сторінок не ставляться.

Малюнки виконуються у редакторах Excel або Corel Draw (по можливості векторною графікою). Скановані малюнки виконуються з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Формули виконуються в Microsoft Equation 3,0 або Math Tape.

Обсяг тез виступів  - до 3-х сторінок тексту або до 7500 знаків (з пробілами).

Обсяг статей  - до 0,5  друк. арк. або  до 20000 знаків ( з пробілами).

 

Матеріали для публікації можна надсилати до 22 квітня 2009 року за адресою: 03194, м.Київ, бульвар Кольцова, 15 в,  Європейський університет, ННІПБП  і електронною поштою: viktor.mylashenko@gmail.com

 

 

Опубліковано на сайті: 2009-04-16

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)