Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

18-04-2005 м. Харків. Національний фармацевтичний університет. Конференція


Національний фармацевтичний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

18-19 квітня 2005 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) відбудеться Міжнародна науково-теоретична конференція: "Особистість у системі соціальних зв'язків"

Наукові напрямки та тематика конференції:
* Особистість як об'єкт вивчення соціології;
* Соціалізація особистості;
* Статус та соціальні ролі особистості;
* Девіація у суспільстві;
* Міфо-релігійна свідомість особистості;
* Аксіологічні аспекти мотивації поведінки особистості;
* Проблеми освіти та виховання особистості в сучасному соціокультурному контексті;
* Соціально-філософські проблеми ідентичності;
* Проблеми інтерсуб'єктивних взаємодій у просторі життєвого світу;
* Міжкультурна комунікація як спосіб суб'єкт-суб'єктного  спілкування;
* Дискурсна реалізація стратегій мовної особистості;
* Культурні сценарії діяльності;
* Свобода і творчість як критерії розвитку особистості;
* Влада, демократія, особистість;
* Формування правової та політичної культури особистості в умовах розбудови громадянського суспільства;
* Громадянське суспільство як чинник забезпечення прав і свобод особистості;
* Проблема національної ідентичності та формування національної самосвідомості особистості;
* Мораль у системі аксіологічних координат людини ХХІ століття;
* Світоглядні системи сучасної людини: диференціація та взаємопроникнення.
Планується проведення пленарного засідання, секційних засідань.
Мови конференції: українська, російська та англійська. 

Публікація матеріалів планується до початку роботи конференції. Для участі у конференції необхідно до 1 квітня надіслати Оргкомітету тези доповідей обсягом не більше 3-х сторінок.

Вартість однієї друкованої сторінки 10 грн. Кошти надсилати за адресою: 61003, м. Харків, пер. Короленка, 10, кв. 5, Чапліна Віра Павлівна, к. тел. (057) 737-36-19.

Вимоги до оформлення матеріалів.
Тези доповідей приймаються у вигляді файлів на дискетах у редакторі Microsoft word (файли з розширенням doc.) та один надрукований підписаний авторами екземпляр. Текст повідомлення (не більше 3-х повних сторінок) друкується на аркуші Ф4, розмір шрифту 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля 2,5 см.
При друкуванні дотримуватися наведеної  структури:
* НАЗВА ДОПОВІДІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ
* прізвища та ініціали авторів
* назва установи / наукового закладу
* через рядок з абзацу друкується основний текст
Разом із тезами доповіді просимо надіслати заявку за наведеною формою:
ЗАЯВКА
Відомості про автора прізвище, ім'я та по-батькові ______________________
__________________________________________________________________
 Посада; науковий ступінь та звання ___________________________________
__________________________________________________________________

Назва та адреса організації ___________________________________________
__________________________________________________________________
 
Контактні реквізити: номер телефону або адреса електронної пошти _______
__________________________________________________________________

Назва доповіді ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Форма (форми) участі (потрібне підкреслити)
* Виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 10 хвилин)
* Взяти участь у секційному засіданні з доповіддю
* Взяти участь як слухач
* Тільки публікація
Необхідне технічне забезпечення (потрібне підкреслити)
* Мультимедійний проектор
* Слайд-проектор
* Відеомагнітофон і телевізор
* Кодоскоп
Чи потрібно місце у готелі (тип номеру, на який термін) _____________
__________________________________________________________________

Адреса Оргкомітету: Оргкомітет конференції: "Особистість в системі соціальних зв'язків", Національного фармацевтичного університету, вул. О. Невського, 18, Харків 34, Україна, 61034.
Телефон: (057) 737-36-19, (0572) 58-82-04; e-mail: osobsis@mail.ru

Опубліковано на сайті: 2005-03-12

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)