Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

9-11 грудня 2009 р.м. Київ ІII Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»


 

Національний технічний університет України
 “Київський політехнічний інститут”

Наукове товариство студентів та аспірантів

Асоціація випускників Київського політехнічного інституту

 Кафедра математичного моделювання

економічних систем

факультету менеджменту та маркетингу

    

ІII Всеукраїнська науково-практична
студентська конференція

«Моделювання та прогнозування
економічних процесів
»

 

м. Київ

9-11 грудня 2009 р.

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників. Кожен доповідач отримає інформаційні матеріали конференції, збірку тез та сертифікат про участь.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Секції:

1.    Моделювання економічного ризику та прийняття рішень в умовах невизначеності

(Пасенченко Ю.А.)

2.    Економетричні моделі і методи прогнозування

(Матусов Ю.П.)

3.    Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення трансформаційних змін в економіці України

(Гальчинський Л.Ю.)

4.    Інформаційні технології в моделюванні економіки

(Цеслів О.В.)

    Заявка

на участь в конференції

Моделювання та прогнозування економічних процесів”

 

П.І.Б.(повністю)

 

Студент

____ курсу (року навчання)

Назва вузу

 

Факультет

 

Група

 

Секція

¨1     ¨2     ¨3     ¨4

Тема доповіді

 

 

Співавтори

 

 

 

Керівник

 

Форма участі

 

Електронна пошта (обов’язково)

 

Контактний телефон

 

Вимоги до участі в конференції

Тези доповіді та заявка на участь подаються
до 20 листопада 2009 р. в електронному вигляді окремими файлами (zayavka_prizvische, tezy_prizvische) електронною поштою на адресу:

mmes@ssa.org.ua

 

Організаційний внесок складає 60 грн (5 євро).

Сплата організаційного внеску до 27 листопада 2009 року після отримання підтвердження про проходження рецензування.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

·        Гарнітура: Times New Roman,

·        назва доповіді – 16 пт,

·        П.І.Б., П.І.Б. наукового керівника, e-mail,  – 14 пт,

·        текст тез – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,

·        абзац – 10 мм, поля – 20 мм.

·        Всі формули в редакторі Microsoft Equation – 3.0. або малюнками.

·        Обсяг тез: 1 сторінка.

·        Формат документу – doc або rtf,

 Просимо оформлювати тези у відповідності до зразка:

Назва доповіді

І. Б. Прізвище

Керівник: І. Б. Прізвище

E-mail: a@b.cd

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

 

Використані джерела:

1.

2.

 

 

Програма конференції

9 грудня – реєстрація учасників, пленарне засідання, робота секцій

10 грудня – робота секцій, екскурсійна програма, майстер-класи

11 грудня – підведення підсумків, закриття конференції

 

Голова програмного комітету

 

Капустян В.О., д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри ММЕС факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

 

Члени програмного комітету:

 

Гальчинський Л.Ю., к.т.н., доцент кафедри ММЕС

Матусов Ю.П., ст. викл. кафедри ММЕС

Пасенченко Ю.А., к. ф.-м.н., доцент кафедри ММЕС

Цеслів О.В., к. ф.-м.н., доцент кафедри ММЕС

 

Голова організаційного комітету

 

Варламов Г.Б., д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи НТУУ «КПІ»

 

Організаційний комітет:

 

Бех С.В., Гандабура Х.В., Гришечкина О.С.,        Деркач О.П., Дрозд А.О., Ільченко К.О.,             Кирилюк Б., Колбасинський С., Конопльова А.Є., Пасічний О.М., Савенков А.А., Трофименко Л., Цеслів А.С..

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

03056,  Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 1, к. 299-15

Телефони:    (045) 4549243

 091 117 07 09    Гандабура Христина  

 063 641 94 49    Гришечкина Олена

E-mail: mmes@ssa.org.ua  сайт: www.ssa.org.ua

Реквізити для оплати

за безготівковим розрахунком:

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 35757032

Розрахунковий рахунок 260090452700

Банк   АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» МФО  300249

Призначення платежу:     Безповоротна благодійна допомога «Асоціації випускників Київського політехнічного інституту» на проведення Конференції МПЕП від П.І.Б.

Призначення платежу слід вказувати повністю!

 

Опубліковано на сайті: 2009-11-22

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)