Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

26 березня 2010 року. м. Київ. ІІІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»


Комітет Верховної Ради України  з питань науки  і освіти

Міністерство  освіти і науки  України

Київський національний торговельно-економічний  університет

Інститут  економіки і прогнозування  НАН України

Державний інститут інтелектуальної власності

Українська  асоціація бізнес-інкубаторів  та інноваційних центрів

Інститут  електрозварювання  ім. Є.О.Патона НАН  України

Академія  технологічних наук України  
 
 

Шановні колеги! 

    Запрошуємо  Вас до участі у ІІІ МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-ФОРУМІ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ», який відбудеться  26 березня 2010 року.  

    Форум – це відкритий діалог між державними структурами, бізнесом та наукою щодо проблем та перспектив розвитку інноваційної системи України. Організатори бізнес-форуму виходять з того, що у глобалізованому світі , де ринкові та інноваційні процеси є симетрично взаємообумовленими, шанс на успіх будуть мати  саме ті суспільні утворення, що обрали для існування інноваційно-інвестиційний простір.

    Метою бізнес-форуму є консолідація інтелектуальних ресурсів для прискорення інноваційного розвитку України на засадах партнерства та співробітництва між підприємцями, інвесторами, владою, науковцями, ЗМІ та забезпечення цього процесу висококваліфікованими кадрами. 

    Питання для обговорення:

 • державна політика розвитку національної  інноваційної системи України;
 • інноваційна діяльність та трансфер технологій як фактор забезпечення конкурентоспроможності  підприємств;
 • синергія науки, освіти та бізнесу в інноваційній сфері;
 • інновації як об’єкт інтелектуальної власності;
 • інноваційні центри та центри підтримки підприємництва: проблеми створення та функціонування;
 • інноваційна культура та проблеми підготовки фахівців.


 

    До  участі в дискусії запрошені представники:

  • органів державної влади;
  • бізнесових структур;
  • науково-освітніх організацій та установ.


 

    Робочі  мови бізнес-форуму: українська, російська, англійська. 

    Організатори  до 1 березня 2010 року розглядають пропозиції щодо включення тем виступів до порядку  денного бізнес-форуму.  

    Учасники  бізнес-форуму будуть мати можливість ознайомитись із роботою Київського національного торговельно-економічного університету. 


 

    Публікація  матеріалів:

    До  початку роботи бізнес-форуму заплановане  опублікування тез доповідей  та виступів, які просимо надсилати на електронну адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua. Робота бізнес-форуму буде висвітлена у засобах масової інформації. Результати роботи бізнес-форуму та найкращі доповіді будуть опубліковані у науково-практичному журналі НАН України “Наука і інновації” та фаховому збірнику “Вісник КНТЕУ”.


 

    Вимоги  до оформлення тез:

 • Тези виступів подаються мовою оригіналу, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір – 15, інтервал – 1,0). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм.
 • Обсяг тез виступу – до 2-х сторінок.
 • Кількість авторів – не більше трьох осіб.
 • Схема тез: назва виступу (великими літерами, по центру),  ім’я та прізвище автора/авторів (великими літерами із зазначенням наукового ступеня та посади місця роботи), основний текст.


 

    Дата  та місце проведення:

    26 березня 2009 року,

    м. Київ-156, вул. Кіото, 21, Київський національний торговельно-економічний університет, (конференц – зала).


 

    Важливо! Реєстраційну форму учасника бізнес-форуму та тези виступів прохання надсилати на електронну адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua до 23 лютого 2010 року.

    Запрошення  Вам буде надіслано після отримання оргкомітетом реєстраційної форми учасника бізнес-форуму, тез виступу та копії платіжного документа про сплату організаційного внеску. 

    Для участі в роботі бізнес-форуму необхідно перерахувати організаційний внесок, який становить 350 грн. За рахунок організаційних внесків фінансуються витрати на друкування збірника тез  виступів та інші організаційні витрати.


 

    Платіжні  реквізити для  сплати організаційного  внеску:

    Київський національний торговельно-економічний  університет

    р/р  31251272210001 в ГУ ДКУ у м. Києві

    Код банка 820019

    Код ЄДРПОУ 01566117

    Призначення платежу: За участь (Прізвище, ім’я по батькові) у бізнес-форумі,ІВК, код платежу 25010100.


 

    Важлива дата! Квитанцію, яка засвідчує оплату участі у бізнес-форумі, слід надіслати факсом або поштою (в тому числі електронною) до 15 березня 2010 року.


 

    За  додатковою інформацією  звертатись до оргкомітету  бізнес-форуму:

 • Мельниченко Світлана Володимирівна, зав. науково-дослідної частини КНТЕУ,

            тел. (044) 513-77-09

   • Лігоненко Лариса Олександрівна, зав. кафедри економіки підприємництва КНТЕУ,

  тел. (044) 531-47-69

 • Бай Сергій Іванович, зав. кафедри менеджменту КНТЕУ, тел. (044) 531-47-76
 • Яковенко Віктор Якович, доцент кафедри економіки, менеджменту і маркетингу ІВК КНТЕУ, тел. (044) 531-48-96


 
 

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.                     Київський національний  торговельно-економічний  університет


 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА  ФОРМА

учасника  ІІІ Міжнародного бізнес-форуму

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ  ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»,

м. Київ, 26 березня 2010 року


 

Прізвище  _______________________________________________________________________

Ім’я ____________________________________________________________________________

По-батькові _____________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _____________________________________________________________________

Повна назва  установи (організації, підприємства) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Посада  _________________________________________________________________________

Адреса (для листування) _________________________________________________________________________

Телефон (з кодом):  служ. _________________________________________________________

                  факс __________________________________________________________

                  моб. __________________________________________________________

        (цей телефон буде використовуватись лише при потребі невідкладного зв’язку з Вами і

        не  розголошуватиметься)

Електронна пошта ______________________________________________________________

Тема виступу  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Форма участі у  бізнес-форумі:

 • виступ,
 • участь у дискусії,
 • стендова доповідь,
 • слухач

Необхідні технічні засоби для виступу ______________________________________________

Додаткова інформація для оргкомітету (при потребі) __________________________________


 
 

Дата               Підпис учасника   ____________________


 

Заповнена реєстраційна форма має бути надіслана  факсом

на номер (044) 544-39-74, 544-74-14

або електронною  поштою на адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua.

не пізніше  23 лютого 2010 року

Опубліковано на сайті: 2010-01-29

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)