Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

20-21 травня 2010. м. Львів. Міжнародна науково-практична конференція „УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, РИЗИКИ”


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра менеджменту організацій

Рада молодих вчених ІНЕМ

Інститут регіональних досліджень НАН України

Львівський центр науково-технічної і економічної інформації

 ЛОГО „Колегіум молодих науковців”

Економічний університет в  Кракові

(Республіка Польща)

 Вища школа підприємництва та управління  в Лодзі (Республіка Польща)

Університет ім. Матея Бела (Словаччина)

 

Автор: Mykhailo Yavorskyy 
Пропонуємо Вашій увазі інформаційне повідомлення про конференцію, яка буде проходити 20-21 травня 2010 у Національному університеті “Львівська політехніка”. Заявки приймаються до 1 квітня 2010 року.

 

Шановний (а) п. ______________________________________

_____________________________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інноваційних процесів, яка відбудеться у місті Львові 20-21 травня 2010 року в Інституті економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. Ст. Бандери 12.

Організатори запрошують вчених, спеціалістів, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців.

 

ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

БОБАЛО Ю.Я. - Ректор Національного університету «Львівська політехніка», к.т.н., професор

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

КУЗЬМІН О.Є. - Директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КРАВЦІВ В.С. - Директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н.

ПЕТРОВИЧ Й.М. - Професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

СЕКРЕТАР

ЮРИНЕЦЬ О.В. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.,

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

АЛЕКСЄЄВ І.В. - Заступник директора Інституту економіки і менеджменту,  завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГЕРАСИМЧУК В.Г. - Завідувач кафедри міжнародної економіки   Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», д.е.н., професор

ДАДО Я. - Професор кафедри менеджменту і маркетингу Університету ім. Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина), д.е.н., професор

ЗАГОРОДНІЙ А.Г. - Проректор, завідувач кафедри обліку та аудиту Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

ІЛЛЯШЕНКО С.М. - Завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету, д.е.н., професор

КОЗИК В.В. - Завідувач кафедри економіки підприємства, інвестицій та нерухомості Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. - Завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЛАПКО О.О. - Завідувач кафедри фінансів Університету банківської справи Національного банку України, д.е.н., професор

ПАТОРА Р. - Ректор Вищої школи підприємництва та управління в Лодзі, Республіка Польща, д.е.н., професор

ПОПЛАВСЬКА Ж.В. - Завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ПЕРЕРВА П.Г. - Декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.е.н., професор

СМОЛЯР Л.Г. - Ректор Міжнародного університету фінансів, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, к.е.н., професор

ТИВОНЧУК І.О. - Професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ФЕДУЛОВА Л.І. - Завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики Інституту економіки та прогнозування  НАН України, д.е.н., професор

ЧУМАЧЕНКО І.В. - Декан економічного факультету Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», д.е.н., професор

ЧУБАЛА А. - Завідувач кафедри маркетингу Економічного університету в Кракові (Республіка  Польща)

ЯВОРСЬКИЙ М.С. - Директор Львівського центру науково-технічної і економічної інформації, к т. н.

ЯСТРЕМСЬКА О.М. - Завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор

ЯЦУРА В.В. - Завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету ім.  Івана Франка, к.е.н., професор

 

Організаційний комітет

 

СПІВГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

ЧУХРАЙ Н.І. - Завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЗАХАРЧИН Г.М. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

СЕКРЕТАР

ГРИБИК І.І. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.,

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Андрусів С.В. – Асистент кафедри менеджменту організацій  національного університету «Львівська політехніка»

БАНАХ Ю.В. - Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка

ДУБОДЄЛОВА А.В. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

КРИВОРУЧКО Я.Ю. - Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

ЛІСОВСЬКА Л.С. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ЛЮБОМУДРОВА Н.П. - Ст. викладач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

МАТВІЙ І.Є. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.,

МОРОЗ Л.І. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

НОВАКІВСЬКИЙ І.І. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ПРОЦАК К.В. - Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

ПАНАС Я.В. - Асистент  кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

СИТНИК Й.С. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

СОРОЧАК О.З. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ШПАК Н.О. - Доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н,  докторант.

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інноваційних процесів, яка відбудеться у місті Львові 20-21 травня 2010 року в Інституті економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. Ст. Бандери 12.

Організатори запрошують вчених, спеціалістів, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців.

 

Питання, які розглядатимуться на конференції:

 • Ринкова трансформація економіки і формування систем менеджменту організацій в Україні: теорія, практика, перспективи.
 • Пріоритети впровадження інновацій, розвитку інноваційних систем менеджменту в українських промислових підприємствах у контексті входження України в світовий економічний простір.
 • Ризики та перспективи автономізації українських науково-навчальних організацій та перспективи перетворення їх у інтеграційні науково-дослідні центри нових знань.
 • Інформаційне забезпечення процесу інновацій у системі менеджменту організацій України.
 • Стратегічне управління інноваційним процесом в умовах глобалізації національної і світової економіки.
 • Формування системи оцінювання ефективності управління підприємствами і організаціями в умовах трансформації економіки.

На конференції будуть працювати секції:

 1. Інноваційні процеси і їх вплив на розвиток національної  економіки та промислове виробництво.
 2. Теорія і практика управління підприємствами та організаціями на засадах інноваційної моделі розвитку: проблеми, перспективи, ризики.
 3. Управління інноваційними проектами: теорія і практика.
 4. Формування і розвиток інноваційної корпоративної культури організацій.

 

До редколегії подати:

1.Якісно роздруковані і підписані автором текст статті (тез) 2 екземпляри

Тези аспірантів мають бути рекомендовані до друку науковим керівником.

2.Дискету з текстом статті (тез) (разом із рис., формул., табл.).

3.Завірені 2 рецензії (з організації, де працює автор, і зовнішня) за підписом кандидата або доктора економічних наук.

У рецензії обов’язково необхідно відзначити актуальність поданої статті, елементи новизни, рекомендації щодо її опублікування.

4.Довідку про автора (ПІБ, вчене звання, посада, організація (установа), адреса і контактні телефони, факс, e-mail).

5.Лист-клопотання від проректора ВНЗ автора на ім’я проре-ктора НУ „Львівська політехніка” Піха З.Г. з проханням провести експертизу статті та дозволити її публікацію у Віснику НУ „Львівська політехніка”.

6.Оригінал документу про сплату оргвнеску.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті (у разі недостатньої наукової новизни і невідповідності зазначеним вимогам).

Адреса оргкомітету конференції:

79013, Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, НУ “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ внесок

Для участі в роботі конференції і опублікування матеріалів необхідно зробити організаційний внесок у сумі:

*    200 грн. – участь у роботі конференції, опублікування тез доповідей;

*    100 грн. – опублікування тез доповідей і їх надсилання автору, без участі в роботі конференції;

*    100 грн. – участь у роботі конференції без опублікування тез;

*    490 грн. – участь у роботі конференції, опублікування тез доповідей і наукової статті у фаховому збірнику;

*    35 грн. за 1 сторінку – опублікування наукової статті без участі в роботі конференції. (додатково 40 грн. за надсилання автору примірника зі статтями)

*    100 ам. дол. –участь у роботі конференції, опублікування тез та статті для іноземних учасників

Організаційний внесок можна перерахувати на рахунок:

Отримувач _ЛОГО „Колегіум молодих науковців”

Р/р _2600101069374

в ДЛФ ВАТ „Кредобанк”

МФО 385372, ЄДРПОУ 33952000

тел. (032) 237-37-33

У призначенні платежу вказати “На проведення конференції” та прізвище, ім’я учасника.

Запрошення з програмою конференції надсилатимуться для тих осіб і організацій (установ), від яких до 1 квітня 2010 року будуть отримані грошові внески.

 

 

Реєстраційна картка

учасника ІІІ міжнародної науково-практичної конференції„УПРАВЛІННЯ ІнноваційниМ ПРОЦЕСОМ В українІ: Проблеми, перспективи, ризики”20-21 травня 2010 р.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська. 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________

   

  _______________________________________________________

  Науковий ступінь, вчене звання, посада _____________________

  _______________________________________________________

  Робочий телефон/факс ( код   ) ______________________________

  Науковий керівник
  (для аспірантів) _________________________________________

   

  Організація (установа) ___________________________________

  _______________________________________________________

  Поштова адреса _________________________________________

  (поштовий індекс, _______________________________________

  країна, місто, адреса) _____________________________________

  Контактний телефон ( код   ) _______________________________

  (обов’язково)

  E-mail _________________________________________________

  Тема доповіді ___________________________________________

  _______________________________________________________

  Планую (потрібне відмітити)

  □        виступити (з пленарною доповіддю, секційною доповіддю);

  □        взяти участь як слухач;

  Прийняти дистанційну участь

  □        опублікування тез

  □        опублікування статті

  Назва секції ___________________________________________

  □        потреба у житлі (для завчасного замовлення)

   

  ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК

  Кафедра менеджменту організацій

  Національного університету “Львівська політехніка”

  (IV навч. корп., кім. 407).

  Приймальна кафедри

  тел. сл. (032) 258-21-75

  тел./факс (032) 258-26-61

  E-mail:   mor.conference@gmail.com

   

  Процак Катерина Володимирівна  тел.  0975533025

  (з питань оформлення і публікації тез і статей)

  Матвій Ігор Євстахович                   тел.  0678049484

  (з організаційних питань)

 

Опубліковано на сайті: 2010-02-09

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)