Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

27-28 травня, 2010в м. Києві «Світова фінансова криза: уроки для України»


 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ»

 

Україна

м. Київ

 вул. Червоноармійська 51/3

р/р 26005000638901

у ВАТ "АГРОКОМБАНК"

МФО 322302

 

Всеукраїнська асоціація Економістів-міжнародників організовує 1-шу міжнародну наукову конференцію

 

«Світова фінансова криза: уроки  для України»

 

27-28 травня, 2010

 

в м. Києві, Україна

 

На обговорення виносяться такі питання:

 

 • Неоліберальне трактування світової економічної кризи
 • Кейнсіанський підхід до глобальної фінансової кризи
 • Інституційно-еволюційні виміри світової фінансової кризи
 • Рефлексійна концепція світової фінансової кризи
 • Перспективи створення нового світового механізму Групи двадцяти (G-20) та міжнародних фінансових установ
 • Глобальні імперативи поглиблення  ринкових реформ в Україні
 • Основні детермінанти формування посткризової внутрішньої та зовнішньої економічної політики України
 • Трансформація  методологічної парадигми економічних досліджень та економічної освіти  в Україні

 

Мова конференції – англійська.

Оргкомітет конференції: д.е.н., професор А.Філіпенко, д.е.н., професор О.Шнирков, д.е.н., професор Ю.Бажал, к.е.н., О.Чугаєв (Київ), д.е.н., професор С.Якубовський (Одеса).

 

Доповідь та резюме мають  бути написані англійською мовою.

 

Термін подачі резюме до 1 квітня 2010р.

 

Будь ласка, надсилайте резюме Марині Хмарі (e-mail: hmaram@mail.ru). Рішення про відповідність резюме темі конференції буде прийняте до 15 квітня. Збірка резюме буде опублікована до початку конференції.

Вимоги до резюме

НАЗВА РОБОТИ

(ВИРІВНЯТИ ПО ЦЕНТРУ, ЗАГЛАВНИМИ ЛІТЕРАМИ, ШРИФТ – TIMES NEW ROMAN, ЖИРНИМ)

 

Ключові слова: до п’яти слів

Резюме має бути розміром 2 сторінки. Резюме має містити заголовок, ключові слова та чітко визначену мету дослідження та його відношення до теми конференції, використані методи, основні результати та висновки.

 

Структура:

Формат: Microsoft Word для Windows 

Шрифт: Times New Roman 

Розмір: 12, звичайний стиль, одинарний проміжок

Вирівнювання: дозволено

Відступ: 2.5 см

 

Доповідь:

 

Доповідь має  бути написана англійською мовою.

 

Термін подачі текстів до 27 Травня 2010. Відібрані доповіді будуть опубліковані та надіслані після конференції.

 

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДЕЙ

 

Обсяг доповіді не повинен перевищувати  15 визначених сторінок.

Учасники подають лише по одній роботі та представляють їх особисто.

Роботи (друковані та електронні версії) мають бути подані в зазначений термін.

 

Структура:

 • Сторінка: А4, положення: вертикальне, відступи: верхній – 3 см, нижній – 2 см, лівий – 3,5 см, правий – 2 см. Нумерація – знизу, по центру.
 • Назва: Заглавними літерами, 14, жирним, по центру.
 • Академіна назва, імя та прізвище, місце роботи: під назвою, Розмір – 14, курсив, по центру.
 • Текст: Times New Roman, розмір – 12, проміжок між рядками – одинарний.
 • Ілюстрації: повинні знаходитись в тексті в межах відступів. Додаткові картикни повинні бути в форматі jpg. Нумерація та назва під ілюстаціями: жирним. Вирівнювання: по центру.
 • Таблиці: Нумерація та назви під таблицями: стиль: курсив. Таблиці повинні бути вирівняні по центру, ії назва справа під таблицями.
 • Цитати: зноски, стандартні, номера від 1 до «n» (текст зноски – 10).

 

Подані тексти не змінюються та не редагуються.

 

Вартість участі у конференції –400 грн, для студентів – 100 грн.

 

Під час реєстрації на конференції учасники подають копію банківської квитанції про сплату.

 

Детальна інформація щодо конференції: Марина Хмара (e-mail: hmaram@mail.ru)

 

Опубліковано на сайті: 2010-03-04

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)