Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

Х Український біохімічний з'їзд


13-17 вересня 2010 року у м. Одеса на базі Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук України та Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS) відбудеться черговий Х Український біохімічний з'їзд (УБЗ). Національна академія наук України (НАНУ), Українське біохімічне товариство (УБТ), Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова повідомляють, що цей ювілейний з'їзд присвячено пам'яті видатного вітчизняного вченого і громадського діяча, фундатора української біохімічної школи і родоначальника сучасної нейрохімії як науки, засновника УБТ та «Українського біохімічного журналу» академіка Олександра Володимировича Палладіна, 125-річчя від дня народження якого наукова громадськість України відзначатиме 9 вересня 2010 р.

Х УБЗ має на меті ознайомити широке коло біохіміків та інших фахівців, які працюють у суміжних галузях науки, медицини, сільського господарства, освіти, а також в промисловості, з досягненнями сучасної світової біохімії і молекулярної біології; зі здобутками і досягненнями вчених України; сформувати основні завдання і наукові напрями на найближчі роки; активізувати якісну підготовку молодих науковців; покращити роботу регіональних відділень та центрального апарату УБТ.

Тематика з'їзду включатиме фундаментальні питання сучасної біохімії та молекулярної біології, біофізичної хімії, імунохімії, медичної біохімії, біохімії сільськогосподарських тварин та рослин, біотехнології, питання біобезпеки та біозахисту, викладання сучасної біохімії та вдосконалення фахової підготовки молодих вчених тощо.

Основні секції роботи з'їзду: 1 - Структура, властивості та функції біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів; 2 - Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій; 3 - Медична біохімія; 4 - Біотехнологія. Біобезпека і біозахист; 5 -Викладання біохімії, молекулярної біології та біотехнології. Шляхи вдосконалення фахової підготовки молодих учених.

Наукова програма з'їзду передбачає декілька пленарних лекцій, для читання яких буде запрошено провідних вітчизняних та іноземних учених; усні наукові доповіді та стендові повідомлення на тематичних секціях. Планується також організувати дискусії «за круглим столом» із найактуальніших проблем сучасної біохімії, молекулярної біології та біотехнології. Заплановано проведення конкурсу молодих учених. Для заохочення молодих учених (вік - до 35 років) планується преміювати їх за кращі з робіт, що будуть репрезентовані ними на з'їзді, а також відшкодувати певній кількості молодих делегатів з'їзду витрати на відрядження.

Важливі дати:

- 30 квітня 2010 р. - останній термін реєстрації для участі у з'їзді та подання рефератів усних і стендових доповідей для публікації у матеріалах з'їзду;
- 30 червня - останній строк сплати організаційних внесків;
- 13 вересня - день заїзду учасників і відкриття Х Українського біохімічного з'їзду, яке включатиме урочисту церемонію, пленарні лекції, концерт та прийом;
- 17 вересня - останній день роботи з'їзду і від'їзд учасників.

Організаційний внесок для учасників з'їзду становитиме 500 грн., для молодих вчених до 35 років - 250 грн., для аспірантів і студентів - 150 грн. Оплата за друкування тез - 100 грн.

Реєстраційну форму (анкету учасника з'їзду) і тези доповідей необхідно надіслати до 30 квітня 2010 р. обов'язково через веб-сторінку з'їзду, та/або (у крайньому випадку) на електронну адресу: к.б.н. Данилович Ганні Вікторівні hdanyl@biochem.kiev.ua.

Усі грошові перекази необхідно зробити до 30 червня 2010 р. на рахунок Всеукраїнської громадської організації «Українське біохімічне товариство», код 26111530, рахунок № в АБ «Національні інвестиції» м. Києва, МФО 300498 і повідомити про це в секретаріат з'їзду: Черниш Ірині Юріївні, secretar@biochem.kiev.ua.
Обов'язково вказати дату оплати, прізвище, ім'я та по батькові, назву та адресу установи, в якій працюють автори, а також призначення оплати (Оргвнесок чи друкування тез).

Реєстрація учасників з'їзду та друкування тез можливі лише після отримання відповідного внеску!

Одночасно з Українським біохімічним з'їздом відбудуться звітно-виборчі збори Українського біохімічного товариства. Тому в регіональних відділеннях потрібно провести перевибори та обрати делегатів, які візьмуть участь і у роботі УБЗ. У звітно-виборчих зборах УБТ мають право брати участь лише делегати, обрані регіональними відділеннями товариства (1 делегат від 5 членів УБТ!). Термін подачі списків делегованих на з'їзд осіб - членів УБТ - до 30 червня 2009 р.
Поштова адреса секретаріату з'їзду: 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9, Українське біохімічне товариство, Черниш Ірині Юріївні. Тел/факс: (044) 279-63-65, secretar@biochem.kiev.ua.

Правила оформлення тез наукової роботи, репрезентованої на Х з'їзд Українського біохімічного товариства

- Тези мають бути надруковані українською, російською або англійською мовами на одній сторінці формату А4 розміром 2114 см у Microsoft Word 2002-2003, з одним інтервалом між рядками.
- Переноси у словах не дозволяються;
- Назва тез - великими літерами в центрі, шрифт Times New Roman (T.N.R.), жирний, 12 пт;
- Прізвище та ініціали авторів (прохання звернути увагу на написання прізвищ та ініціалів згідно з нормами правопису тієї мови, якою подано тези) - в центрі під назвою шрифтом T.N.R., 12 пт; прізвище доповідача підкреслити;
- Офіційна назва установи, місто, країна - в центрі, шрифт T.N.R., звичайний, 12 пт, курсив;
- Під назвою установи - e-mail доповідача;
- Під текстом тез обов'язково зазначити номер і назву секції.

Приклад:

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СПЕЦИФІЧНИХ ІНГІБІТОРІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ D ДОМЕНИ, НА ПРОЦЕС САМОСКЛАДАННЯ ФІБРИНУ

ПЛАТОНОВА Т. М., ЧЕРНИШЕНКО Т. М., СОКОЛОВСЬКА Л. І.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: transport@biochem.kiev.ua

Основний текст набирається через рядок після назви установи (шрифт T.N.R., звичайний, 12 пт; абзаци - 1 см (5 знаків).
Фотографії, рисунки, таблиці та список літератури до тез не включати!
У тексті тез має бути коротко визначена мета роботи, об'єм експериментів, одержані результати і висновки. Всі абревіатури обов'язково слід розшифрувати. Вірогідність статистичних даних необхідно ретельно перевірити. Грецькі та інші символи бажано не використовувати. Текст тез має бути без синтаксичних і орфографічних помилок, виправлень та помарок. За вірогідність наведених даних та наявність у тезах помилок повністю відповідають автори.
Тези надсилають обов'язково через веб-сторінку з'їзду та/або на електронну адресу: hdanyl@biochem.kiev.ua.
Тези, оформлені без дотримання вищезазначених вимог, оргкомітет розглядати і повертати не буде. Програмний комітет на підставі рецензування залишає за собою право відхилити роботи, які не відповідають сучасному рівню біохімічної науки.

Анкета учасника Х з'їзду
Українського біохімічного товариства
20-24 вересня 2010 р., м. Одеса, Україна
Прізвище
Ім'я
По батькові
Дата народження
Учений ступінь
Учене звання
Посада
Установа, поштова адреса
Поштова адреса автора
Телефон, факс
е-mail
Назва доповіді, № і назва наукової секції
Бажана форма доповіді: усна чи стендова
Резервування місця в готелі: так чи ні - необхідне залишити
Дата
Підпис
Анкета заповнюється автором, який репрезентує роботу.
Анкету в електронному вигляді надсилати одночасно через веб-сторінку з'їзду та на електронну адресу: Данилович Ганні Вікторівні: hdanyl@biochem.kiev.ua.

Ресурс: http://www.biochemistry.org.ua/

Опубліковано на сайті: 2010-04-01

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)