Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

06 травня 2010 року. Конференція-виставка з проблем впровадження міжнародних норм ISO 9001:2008 «Управління якістю – ефективність та довіра громади»


 

Шановні колеги!

06 травня 2010 року у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради відбудеться міська  конференція-виставка по впровадженню міжнародних норм ISO 9001:2008 «Управління якістю – ефективність та довіра громади».

           Мета конференції – обговорення напрацювань органів місцевого самоврядування у сфері системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів, практики впровадження пропозицій посадових осіб виконавчих органів міських рад щодо надання послуг,  актуалізація напрямків діяльності на 2010 рік, формулювання відповідних рекомендацій щодо поліпшення процесів управління містом.

          На конференцію запрошуються посадові особи місцевого самоврядування, активісти організацій громадянського суспільства, представники освітньої галузі.

Робоча мова – українська.

 

У рамках конференції працюватимуть секції

 

Секції:

1.      Впровадження стандартів доброго врядування – внесок громади  

      Борисполя у  євроінтеграційні процеси України

2.   Кроки поліпшення діяльності виконавчого комітету як результат

      створення міста європейського зразка

 3.  Впровадження міжнародних стандартів  - крок до успіху освітніх

       закладів нового типу

 4.   Найкращі практики успішної реалізації проекту «Молодіжна   

        ініціатива в дії»

 5.   Електронний документообіг та управління процесами в архівній

        справі

 6.   Побудова системи менеджменту якості на підприємствах міста у   

         рамках проекту  «Бориспіль – місто якості»

 7.    Реалізація соціальних стандартів за допомогою діяльності 

        територіального центру

 

Для участі в конференції необхідно з 01 квітня до 20 квітня 2010 року надіслати поштою або подати особисто до оргкомітету (08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72; каб. 309):

-         заявку (форма додається);

-         тези доповіді та їх електронний варіант (вимоги до змісту й оформлення додаються);

-         пропозиції до проекту рекомендацій конференції.

 Оргкомітет має право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо змісту й оформлення.

Форма заявки

на участь у конференції-виставці по впровадженню міжнародних норм ISO 9001:2008 «Управління якістю – ефективність та довіра громади».

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________

Місце роботи                 ___________________________________________________

Посада ________________________________________________________________

Тема доповіді (повідомлення) ______________________________________________

Назва секції _______________________________________________

    Тел.: стаціонарний_______________________ мобільний ________________________

    Ел. адреса _________________________________________

    Дата                                          Підпис

Вимоги до змісту й оформлення матеріалів

Матеріали подаються у вигляді тез (3–5 сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм.

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, контактний телефон автора зазначаються вгорі ліворуч від тексту; далі – назва доповіді (по центру). Нижче – текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після тексту. Бібліографічний опис здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Тези виступів на конференції будуть публікуватись без додаткового редагування.

Вимоги до електронної версії тез

ü      назва файлу – прізвище й ім’я учасника конференції латинськими літерами,

ü      текст, набраний в Microsoft Office Word 2003, файл з розширенням doc

ü      дискета 3,5” або CD-диск.

Зразок оформлення тез

Сидорчук Іван Іванович,

докторант кафедри державного управління і менеджменту

Національної академії державного управління при Президентові України,

кандидат наук з державного управління, доцент

8 097 1112233

 

НАУКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Національна академія державного управління при Президентові України є основним суб’єктом наукових досліджень. Галузь науки державного управління розвивається… текст доповіді… [1, с. 24].

 

Список використаних джерел

1. Мовна компетентність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. / уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за заг. ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – К. : НАДУ,
2009. – 48 с.

2. Телешун С. О. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління : навч. посіб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович ; за заг. ред. проф. С. О. Телешуна. – К. : НАДУ, 2009. – 36 с.

3. Пахомова Т. І. Щодо механізмів управління кризами суспільного розвитку в системі державного управління [Електронний ресурс] / Т. І. Пахомова // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2008. – № 4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-4/R_2/09ptisdu.pdf

 

До конференції заплановано випуск збірника тез..

 Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників.

 

Конференція буде проводитися у виконавчому комітеті

Бориспільської міської ради

(м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, актова зала (ІІ пов.)

 

 

Маршрут:

-   їхати до станції метро «Харківська»;

-   від станції метро «Харківська» маршрутними автобусами № 317 – до зупинки «Міський парк» ;

-   від зупинки «Міський парк» пройти вперед, повернути направо).

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

09.00-10.00

реєстрація учасників конференції;

09.30-13.00

час дії експозиції досягнень проекту «Бориспіль – місто якості»

10.00-11.00

-

пленарне засідання

11.00-13.30

секційні засідання

13.30-14.30

перерва на обід

14.30-15.30

відвідування освітніх закладів міста

15.30-18.00

концерт

 

ОРГКОМІТЕТ

08300, Україна,

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб.309

Відділ сім`ї, молоді та спорту

Тел. /факс (04595) 6-02-35, 6-15-25

                                   Ел. адреса:  borispil @i.ua ;  pogrebna_ nv@i.ua

Web-сайт: www. вorispоl-rada.gov

Опубліковано на сайті: 2010-04-22

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)