Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

ІІ Міжнародна наукова конференція "ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"


Міністерство освіти і науки України
Академія педагогічних наук України
Луганська обласна державна адміністрація
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Інститут духовного розвитку людини
Кафедра педагогіки

ІІ Міжнародна наукова конференція
"ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної наукової конференції  "Духовний розвиток особистості: методологія теорія і практика", яка відбудеться 19-20 квітня 2005 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Напрямки роботи конференції:
1. Методологічні засади осмислення феномену духовності.
2. Духовні основи світоглядної культури сучасної людини.
3. Художньо-естетичні цінності в структурі духовної культури особистості.
4. Психологічні засади розвитку духовності особистості.
5. Виховання духовно-моральних цінностей учнівської молоді.
6. Духовно-творчий розвиток особистості дошкільнят, школярів, студентів.
7. Духовний розвиток особистості в умовах вищої школи.
8. Духовно-моральні цінності сім'ї і процес їх виховання.
9. Духовний розвиток особистості в умовах полікультурного середовища.   
10. Релігійні традиції в духовному розвитку людини.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі в конференції
Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2005 року надіслати на адресу оргкомітету:
- заявку про участь, оформлену за пропонованим нижче зразком;
- текст доповіді або тез доповіді в електронному та друкованому вигляді, оформлений згідно з наведеними нижче вимогами.

Адреса оргкомітету конференції:
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, корпус 2, ауд. 216,
Східноукраїнський національний університет  імені Володимира Даля,
кафедра педагогіки (для Єрмакова Віталія Володимировича)

Телефон для довідок:
(0642) 500-512  (Бєлих Тетяна Василівна, Немикіна Тетяна Юріївна)
E-mail:  pedagogika@mail.ru

Информация размещена в порядке содействия научной деятельности нашим коллегам по семинару "Проблемы системных междисциплинарных исследований"

 

Опубліковано на сайті: 2005-03-25

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)