Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

26/28 жовтня 2010 року в м. Києві МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ «ДОВКІЛЛЯ 2010»


 
Організатори:
Кабінет Міністрів України
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Міністерство освіти і науки України
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів
Всеукраїнська екологічна ліга
Шановні колеги!
26/28 жовтня 2010 року в м. Києві відбудеться Міжнародний екологічний форум «ДОВКІЛЛЯ 2010».
Підготовку Міжнародного екологічного форуму розпочато згідно з Дорученням Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 19 липня 2010 р.
Головною метою проведення Міжнародного екологічного форуму «ДОВКІЛЛЯ 2010» є зміцнення партнерства органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій для поліпшення стану навколишнього середовища; створення еколого-економічних умов для збалансованого (сталого) розвитку держави; гарантування екологічної безпеки, збереження біорізноманіття; узагальнення досвіду міжрегіонального й міжнародного співробітництва та розроблення рекомендацій щодо комплексного розв’язання екологічних проблем.

Програма Форуму передбачає проведення заходів:
26 жовтня 2010 року: Всеукраїнська екологічна конференція «Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики»
Секції конференції:
- Секція 1 Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого (сталого) розвитку
- Секція 2 Соціальна складова збалансованого (сталого) розвитку України
- Секція 3 Структурна перебудова та екологізація економіки – пріоритет переходу України до збалансованого (сталого) розвитку
- Секція 4 Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Перехід до збалансованого природокористування та природовідтворення
- Круглий стіл «Енергозбереження і збалансований розвиток енергетики»
- Круглий стіл «Освіта в інтересах збалансованого (сталого) розвитку»

Для контактів:
Ганна Гладка: (044) 289-31-42; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com
27 жовтня 2010 року: Міжнародна науково-практична конференція «Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції»
Секції конференції:
- Секція 1 Транскордонне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем
- Секція 2 Інтегроване управління водними ресурсами в контексті Водної директиви ЄС
- Секція 3 Досвід впровадження та перспективи Кіотського протоколу: політика та заходи, спрямовані на зменшення викидів парникових газів
- Секція 4 Сертифікація лісів: європейський та національний досвід
- Секція 5 Система поводження з твердими побутовими відходами: європейські підходи
- Круглий стіл «Довкілля та здоров’я: оцінка екологічних ризиків»

Для контактів:
Наталія Матвійчук: (044) 251-13-37; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com
28 жовтня 2010 року: VI Бізнес-форум «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу – необхідна передумова переходу України до збалансованого (сталого) розвитку»

Для контактів:
Олена Пащенко: (099)-055-47-39; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com
26-28 жовтня 2010 року: у рамках Форуму будуть проведені виставки:
ІІІ Міжнародна виставка «Довкілля 2010»
«Екологічно збалансовані технології»
«Продукція без ГМО»

Для контактів:
Ольга Якуш: (044) 576-82-96, e-mail: yakush@group-expo.com

«Досягнення в галузі екологічної освіти і науки»
«Література природоохоронної тематики»
«Екологічний плакат»

Для контактів:
Олена Швець:(044) 289-31-42; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com
У рамках Форуму, враховуючи європейський досвід, будуть проведені паралельні громадські заходи:
25 жовтня 2010 року: VI Всеукраїнська конференція громадських природоохоронних
організацій «Участь громадськості у формуванні та реалізації
Стратегії національної екологічної політики та Національного
плану дій з охорони довкілля»

Для контактів:
Олена Пащенко: (099)-055-47-39; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com
Маємо надію на Вашу участь та подальшу співпрацю.

З повагою,
Координатор Міжнародного
екологічного форуму «ДОВКІЛЛЯ 2010»,
Міністр Кабінету Міністрі в України
А. В. Толстоухов

Опубліковано на сайті: 2010-09-12

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)