Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

21 жовтня 2010 року, м. Київ. Круглий стіл «Шляхи досягнення европейських стандартів в економічних та соціальних сферах України»


 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ»

 

Україна

м. Київ

 вул. Червоноармійська 51/3

р/р 26005000638901

в ВАТ "АГРОКОМБАНК"

МФО 322302

 

  

Шановні колеги!

 

 На базі кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин у рамках планової наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Інтеграція України у європейські правові, політичні та економічні системи» (ДР №06БФ048-01) досліджується тема «Інтеграційна стратегія України в європейський економічний простір».

У зв’язку з цим 21 жовтня 2010 року о 10:00 (зала засідань Вченої ради, 3-й поверх) за сприянням Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародникруглий стіл на тему «Шляхи досягнення европейських стандартів в економічних та соціальних сферах України»ків» відбудеться .

Запрошуємо викладачів, аспірантів, студентів до виступу на круглому столі за наступними напрямами:

1.     Маастрихтські критерії конвергенції: перспективи України;

2.     Проблема адаптації  європейських соціальних cтандартів в українських реаліях: сценарний підхід;

3.     Шляхи гармонізації науково-технічних стандартів України та  ЄС;

4.     Стадарти ЄС у фінансовій сфері: переваги та перспективи запровадження в Україні;

  

Вимоги до оформлення тез:

1.     Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.

2.     Поля: верхнє, праве, ліве - 2,5 см; нижнє - 3,5 см.

3.     Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1.

4.     У верхньому лівому кутку вказується УДК.

5.     Назва статті друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, а також по центру - прізвище та ініціали (жирним

шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор (співавтор).
6. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.

   Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська.

 Виступ повинен складати 5-10 хв. Назви тез потрібно подати до 07.10.2010 р. та електроний варіант тез надати під час конфренції.

Пропозиції, побажання  та  заявки на участь у роботі круглого столу просимо надсилати в оргкомітет за електронною адресою ndch_imv_mev@ukr.net або за телефоном + 38 044 4814512; + 38 050 922 53 21  до 01.10.2010р. (відповідальна особа – Марина Петрівна Хмара)

З повагою, Оргкомітет

 

 

Опубліковано на сайті: 2010-09-15

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)