Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

Конференції в НАУ 2010 рік


 

Назва заходу

Телефон, факс, e-mail

Термін проведення

Загальноуніверситетські конференції

IV Всесвітній конгрес

«Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології»

тел.: 406-72-12

факс.: 406-72-12

e-mail: aviacon@nau.edu.ua

http://congress.nau.edu.ua/

21-23 вересня

X Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Політ-2010»

тел.: 406-76-03,

e-mail: polit@nau.edu.ua,

http://www.nau.edu.ua/uk/Science/Polit/

7-9 квітня

Аерокосмічний інститут

XІ Міжнародна науково-технічна конференція асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики «Промислова гідравліка і пневматика»

тел.: 408-45-54,

(Місце проведення: м. Мелітополь)

15-17 вересня

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми трибології» (до 100-річчя від дня народження Костецького Бориса Івановича – заслуженого діяча наук УРСР, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технології металів та матеріалознавства (1954-1966 рр.) Київського інституту інженерів цивільної авіації, засновника вітчизняної наукової школи трибології)

тел.: 406-77-73,

e-mail: ptznau@ukr.net

mef@nau.edu.ua

5-6 квітня

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMСI-2010»

тел.: 406-74-31,

(Місце проведення:

м. Євпаторія)

e-mail: sam_a2006@i.ua

esw@ukr.net mef@nau.edu.ua

17-21 травня

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT-2010»

тел.: 406-76-59, (Місце проведення: Херсонський державний морський інститут, м. Херсон),

e-mail:dmitroshevchuk@gmail.com, esw@ukr.net, mef@nau.edu.ua

24-28 травня

ХV Международный конгресс двигателестроителей

тел.: 406-70-96, 497-41-55

(Місце проведення: АР Крим, Рибаче),

e-mail: mef@nau.edu.ua

13-15 вересня

Інститут аеронавігації

 

ІІ Науково-технічна конференція «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»

тел.: (044) 406-79-42 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 406-79-42      end_of_the_skype_highlighting,

e-mail: kzzi@nau.edu.ua,

e-mail: kszi@ukr.net

11-12 лютого

Науково-практична конференція

«Захист в інформаційно-комунікаційних системах»

тел.: (044) 406-70-56 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 406-70-56      end_of_the_skype_highlighting,

факс: (044) 408-18-38,

e-mail: kzzi@nau.edu.ua,

pepa_yu@mail.ru

24-26 травня

Літня школа молодих вчених та студентів “Авіакосмічні технології та системи”

тел.: 406-76-03

червень

Міжнародна науково-технічна конференція “Статистичні методи обробки сигналів і даних”

Інформаційний лист

 

тел.: (044) 406-79-84 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 406-79-84      end_of_the_skype_highlighting

13-14 жовтня

Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми навігації і управління рухом"

тел.: (044) 406-71-25 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 406-71-25      end_of_the_skype_highlighting

листопад

Гуманітарний інститут

Науково-методична конференція «Педагогічні основи професійно-прикладної психомоторної підготовки студентів у процесі розвиваючого навчання»

тел.: 406-77-51

20-21 січня

Конференція «Критерії ефективності фахово-ознайомалювальної практики студентів-психологів».

тел.: 406-75-40

 

Березень

Всеукраїнська наукова конференція «Гармонізація науки і вищої освіти в умовах інформаційного суспільства»

тел.: 406-74-01

e-mail: filosof@nau.edu.ua

Березень

Науково-практична конференція «Інноваційні моделі організації соціальної допомоги»

тел.: 406-74-60

10 березня

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі»

тел.: 406-68-37

18-19 березня

Науково-практична конференція студентів і викладачів «Шляхи удосконалення політичної системи України»

тел.: 406-74-60

24 березня

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»

тел.: 408-28-81, 406-75-40

e-mail: Nau_pedagogika@ukr.net

24-25 березня

V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах”

тел.: 406-72-78

e-mail: psy@nau.edu.ua

20-21 квітня

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми соціологічного забезпечення авіаційної галузі України”

тел.: 406-71-53

Квітень

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції”

тел.: 406-70-92, 406-68-36

e-mail: aviafil@nau.edu.ua

2 квітня

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та американські студії».

тел.: 406-71-46

e-mail: appliedling@ukr.net

21-23 квітня

Науково-методична конференція «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти»

тел.: 406-77-60;

e-mail: nevskaya@bigmir.net

Червень

Міжвузівський методичний семінар «Формування продуктивного мислення студентів на практичних заняттях психолого-педагогічних дисциплін»

тел.: 406-75-40

Січень

Регіональний семінар «Актуальні проблеми і перспективи розвитку документознавства та інформаційної діяльності»

тел.: 406-75-83

e-mail: kafukr@nau.edu.ua

27 березня

Інститут економіки та менеджменту

Науково-методичний семінар «Проблеми економіки транспорту»

тел.: 408-22-69, 406-74-98, 406-74-18

18

лютого,

18 листопада

Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами"

тел.: 406-78-22

e-mail: ogurman72@yandex.ru

26 березня

Науково-практична конференція «Математичні моделі і методи оптимізації інновацій та інформаційно-телекомунікаційно-моніторингові технології в задачах підвищення ефективності соціоекологоекономічних систем»

тел.: 406-77-90, 406-78-10,

e-mail: s_chum@mail.ru

 

12-15 жовтня

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки наукових кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища»

тел.: 406-78-22,
e-mail: 1оgistic@nau.edu.ua, m_grigorak@ukr.net

14-15 жовтня

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки»

тел.: 406-74-13,

 факс: 408-22-69,

e-mail: kryv@inbox.ru

14-15 жовтня

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту»

тел.: 406-76-47,

        406-78-35,
e-mail: viold@ukr.net

21-22 жовтня

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці» 

Інформаційний лист

 

тел.: 406-79-75,
e-mail: kme@nau.edu.ua  

4-5 листопада

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку та аудиту в сьогоденні»

тел.: 406-76-90,

e-mail: kfoia@ukr.net.

11-12 листопада

Науково-практична конференція «Інвестиційна політика України: проблеми теорії і практики»

тел.: 406-76-90, 

e-mail: kfoia@ukr.net.

18-19 листопада

Науково-практична конференція «Проблеми організації авіаційних перевезень та застосування авіації в галузях економіки» 

тел.: 406-70-94,
        408-42-27,
e-mail: gabrielova@bk.ru,

yun@nau.edu.ua

тел.: 406-68-75,
oarp@a.ua

26 листопада

Науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

тел.: 406-70-82,

        406-77-43,

         497-81-96,

mirnau@mail.ru

annashev@online.ua

muromec@irpin.com

17 грудня

Інститут електроніки та систем управління

III Міжнародна науково-технічна конференція «Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці»

тел.: (044) 497-72-07 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 497-72-07      end_of_the_skype_highlighting,

e-mail: сhair-lte@mail.ru

http://meec2010.pbworks.com/

16-17 вересня

Міжнародна науково-технічна конференція «Методи та системи навігації та управління рухом»

тел.: (044) 497-72-07 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 497-72-07      end_of_the_skype_highlighting,

e-mail: сhair-lte@mail.ru

13-16 жовтня

Інститут інформаційно-діагностичних систем

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2010)

тел.: (044) 406-71-58 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 406-71-58      end_of_the_skype_highlighting,

e-mail: kvp@nau.edu.ua

24-25 травня

Науково-методичний семінар  «Інтегровані автоматизовані системи та PLM-технології»

тел.: (044) 408-44-45 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 408-44-45      end_of_the_skype_highlighting,

e-mail: petrpav@nau.edu.ua, petrpav@ukr.net

26-27 травня

Науково-методичний семінар  «Інтегровані PLM-технології
для виробництва та освіти»

тел.: (044) 408-44-45 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 408-44-45      end_of_the_skype_highlighting,

e-mail: petrpav@nau.edu.ua,   petrpav@ukr.net

22-23 вересня

Інститут комп’ютерних технологій

Науково-методичний семінар «Моделювання та обробка сигналів»

тел.: 406-74-37, 406-72-14

24-25 лютого

Науково-методичний семінар «Методи, засоби інформаційних технологій проектування»

тел.: 406-77-06

18-19 травня

Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології»

тел.: 406-79-69,

        497-52-94

15-17 червня

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми обробки польотної інформації»

тел.: 406-76-49,

        408-84-23

16-18 червня

Міжнародна науково-практична конфе- ренція аспірантів і студентів «Інженерія програмного забезпечення-2010»

тел.: 406-73-96

13-18 вересня

Науково-практичний семінар «Проектування обчислювальних пристроїв на базі ПЛІС»

тел.: 406-79-69

19-20 жовтня

Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології в освіті»

тел.: 406-76-73

3-4 листопада

Інститут міжнародних відносин

Науково-практична конференція «Міжнародний бізнес в умовах сучасних світових процесів»

тел.: 406-73-65

10-11 лютого

Круглий стіл «Міжнародна кримінологія: стан та перспективи»

тел.: 406-73-67

26 лютого

Науково-практична конференція «Стратегія подолання проявів світової економічної кризи»

тел.: 408-24-87

18-19 березня

Круглий стіл “Міжнародні інтеграційні процеси в аерокосмічному комплексі»

тел.: 408-73-64

12 квітня

Науково-практична конференція «Полікультуротворча діяльність»

тел.: 406-73-00

12-13 квітня

Науково-методична конференція «Професійна підготовка майбутніх журналістів»

тел.: 406-70-45

26-27 квітня

Міжнародна наукова конференція «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»

тел.: 406-76-80

e-mail:

rzevska@ua.fm

27-28 жовтня

Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція «Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект»

тел.: 406-74-54

18-20 листопада

Інститут міського господарства

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Аеропорти – вікно у майбутнє”

Скачати Інформаційний лист

Call for Paper, Приглашение

406-72-89

408-32-41

e-mail:

prusov@nau.edu.ua

27-28 травня

Міжнародна наукова конференція “Астрономічна школа молодих вчених”

тел.: 406-79-95

(м. Кам’янець-Подільський)

e-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.com

травень

Науково-практичний семінар “Технічна біоенергетика та ресурсозбереження

тел.: 406-78-48

e-mail: vibio@i.ua

жовтень

Міжнародна наукова конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища»

тел.: 406-75-15

листопад

Науково-практична конференція “Екологічна безпека держави”

Скачати Інформаційний лист

Тел./Факс

406-79-15

(067) 214-15-54 begin_of_the_skype_highlighting              (067) 214-15-54      end_of_the_skype_highlighting

e-mail: ecoconf@nau.edu.ua

27-29 квітня

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми хіммотології»

Інформаційний лист 

Програма конференції

 

тел.: 406-70-87,

факс: 408-54-00

e-mail: test@nau.edu.ua

21-25 вересень

Юридичний інститут «ІПКП та МК»

Науково-практична конференція «Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики»

тел.: 406-70-35

e-mail: justitia@nau.edu.ua

18 лютого

Круглий стіл «Актуальні проблеми повітряного права в Україні»

тел.: 406-78-27,

e-mail: dasel@ukr.net

25 лютого

Науково-практичний семінар «Концептуальні засади модернізації господарського законодавства України»

тел.: 406-73-79,

e-mail: gospodarske_@ukr.net

25 березня

Круглий стіл «Кримінально – процесуальне та кримінальне законодавство України в світлі інтеграційних процесів: реалії сьогодення та перспективи»

тел.: (044) 406-70-15 begin_of_the_skype_highlighting              (044) 406-70-15      end_of_the_skype_highlighting

e-mail: Krim.pravo.93@mail.ru

26 березня

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми екологічної безпеки та земельного законодавства»

тел.: 406-78-27,

e-mail: dasel@ukr.net

29 квітня

Науково-практичний семінар «Теоретичні аспекти застосування норм права: юридичний позитивізм та соціологічна школа права»

тел.: 406-79-14

e-mail: kafedra1@meta.ua

27 травня

Науково-практичний семінар «Поєднання заходів адміністративного і кримінального примусу в галузі цивільної авіації»

тел.: 406-70-15

e-mail: Krim.pravo.93@mail.ru

21 жовтня

Науково-практичний семінар «Методика викладання у вищій школі»

тел.: 406-77-72,

e-mail: civilne@meta.ua

28 жовтня

Науково-практичний семінар «Проблемні питання приватного права»

тел.: 406-77-72,

e-mail: civilne@meta.ua

18 листопада

Теоретичні аспекти принципу розподілу державної влади: теорія і практика

тел.: 406-79-14

e-mail: kafedra1@meta.ua

25 листопада

Науково-практична конференція студентів та молодих учених «Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в Україні на сучасному етапі»

тел.: 406-70-35

e-mail: justitia@nau.edu.ua

25-26 листопада

Опубліковано на сайті: 2010-09-22

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)