Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

20-21.04.2005 Конференія “Роль гуманітарного фактора в еволюційно-циклічному розвитку суспільства”


Український  гуманітарний  інститут

08292, Україна, Київська обл.,

смт. Буча, вул. Артема, 14

Тел. / факс: (04497) 97-170

 

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

Український гуманітарний інститут 

запрошує вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Роль гуманітарного фактора в еволюційно-циклічному розвитку суспільства”, яка проходитиме 20-21 квітня 2005 року в

Українському гуманітарному інституті.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

 

·        Християнські та філософські аспекти осмислення минулого та сучасності.

·        Суспільно-політичні та культурологічні аспекти осмислення минулого та сучасності.

·        Математичні та інформаційні методи в економічних дослідженнях.

·        Питання теорії та практики фінансового менеджменту.

·        Сучасні проблеми міжнародної економіки та управління зовнішньоекономічної діяльності.

·        Економічні аспекти сталого соціально-економічного розвитку.

·        Мова. Культура. Гуманізм.

·        Інноваційні методи викладання.

 

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

 

Регламент конференції:

 

19 квітня - заїзд учасників, реєстрація та поселення.

20 квітня - з 9. 00 до 10. 00 продовження реєстрації у фойє Українського гуманітарного інституту.

                     10.00 - пленарне засідання.

                     13.30 - 14.30 – обід.

                     14.30 -17.00 - засідання секцій.

21 квітня - з 9.00 - засідання секцій.

                     14.00 - заключне пленарне засідання. Підведення підсумків роботи конференції.

Доповідь на пленарному засіданні до 20 хвилин.

Доповідь на секції до 10 хвилин.

Виступи-повідомлення до 5 хвилин.

Проїзд, проживання та харчування за кошти учасників конференції.

До УГІ їхати: від ст. метро “Святошин” електропоїздом до ст. “Лісова Буча”.

Адреса оргкомітету конференції: 08292, вул. Артема, 14, смт. Буча, Київська обл.

Тел /факс (04497)97525, e-mail: ugi@irpen.kiev.ua, elenamay@hotmail.com, URL: http://ucas.com.ua/ukr/nauka/index.htm

Просимо до 10 квітня 2005 року на адресу оргкомітету конференції направити поштою (передати факсом) заявку на участь у конференції.

Планується видання збірника наукових праць.

 

Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету:

  1. Заявку кожного учасника з назвою тематичного напрямку та назвою доповіді.
  2. Матеріали доповідей у двох примірниках, надрукованих згідно з вимогами.

Другий примірник підписується авторами (не більше двох авторів однієї доповіді, третім

співавтором може бути тільки студент). Обсяг доповіді - 3-5 повних сторінок формату А4.

  1. Дискету з файлом набраної статті.
  2. Всі матеріали (доповідь, заявка) можуть бути направлені електронною поштою за адресою:  ugi@irpen.kiev.ua, elenamay@hotmail.com

Участь у конференції безкоштовна.

Проживання учасників планується в комфортабельному гуртожитку на території студентського містечка.

Повідомлення про включення доповіді у програму конференції та запрошення будуть надіслані авторам до 15 квітня 2005 року.  Матеріали,  що не включені у програму, не повертаються.

УВАГА!!!

Додатково планується організація роботи конференції  в on-line режимі. Ви можете надсилати статті та тези на електронну адресу оргкомітету. Під час проведення конференції будуть організовані форуми та чати з метою обговорення проблемних питань.

 

Дякуємо за увагу! Чекаємо на вас!

Оргкомітет конференції.

(ЗРАЗОК)

З А Я В К А

на участь у міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів

“Гуманітарна освіта: історія, проблеми та перспективи”.

Прізвище,  ім’я та по батькові (повністю)_______________________________________

___________________________________________________________________________

Місце роботи, навчання ______________________________________________________

Науковий ступінь____________________________________________________________

Посада _____________________________________________________________________

Назва доповіді ______________________________________________________________

Тематичний напрямок ________________________________________________________

Адреса для направлення запрошення____________________________________________

_____________________________________________ тел. __________________________

Проживання (готель, гуртожиток) ______________________________________________

Форма участі: (доповідь, повідомлення, участь у дискусії).

Необхідне обладнання для доповіді:

Адреса (для листування ):

Телефон, E-mail:

Факс:

Підпис учасника.

Прохання, при можливості, придбати завчасно квитки на зворотний проїзд.

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції.

 

1.      Доповідь має бути підготовлена українською мовою в електронному варіанті, оптимальний обсяг 12000-15000 друкованих знаків з урахуванням пробілів (3-5 повних сторінок формату А4), доповіді подаються у вигляді файлу формату *.rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді на дискетах 1,44 Мb з обов’язковим роздрукуванням на стандартних аркушах паперу форматом А4.

2.      Матеріали слід друкувати на лазерному принтері в двох примірниках.  Один примірник підписується авторами.  Нумерацію сторінок зробити олівцем на звороті.  Аркуші не перегинати.

3.      Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє / верхнє – 20 мм.

Гарнітура – TIMES NEW ROMAN CYR, кегль (розмір шрифту) - 14, міжрядковий інтервал – полуторний.

4.      Порядок розміщення матеріалу:

 

·        з лівого краю друкується малими літерами, Italic (курсивним накресленням): ініціали і прізвища авторів та співавторів, навчальний заклад та місто;

·        пропустивши рядок, посередині великими літерами, Bold (напівжирним) накресленням друкується назва доповіді;

·        пропускається два рядки і з абзацу друкується основний текст;

·        доповіді подаються українською, російською або англійською мовою і друкуються мовою оригіналу;

·        після текстів доповідей англійською мовою обов’язково подається розширена анотація українською мовою (до 1200 знаків);

·        у кінці матеріалу друкуються висновки;

·        перелік використаної літератури, на яку посилається автор, набирається

12 кеглем.

Опубліковано на сайті: 2005-04-15

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)