Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

24 березня 2011 року ІV МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»,


Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Київський національний торговельно-економічний університет

Інститут економіки і прогнозування НАН України

Державний інститут інтелектуальної власності

Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у ІV МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-ФОРУМІ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ», який відбудеться  24 березня 2011 року.

 

Форум – це відкритий діалог між державними структурами, бізнесом та наукою щодо проблем та перспектив розвитку інноваційної системи України. Організатори бізнес-форуму виходять з того, що у глобалізованому світі ринкові та інноваційні процеси є симетрично взаємообумовленими.

Метою бізнес-форуму є консолідація інтелектуальних ресурсів для прискорення інноваційного розвитку України на засадах  партнерства і співробітництва між підприємцями, інвесторами, владою, науковцями, ЗМІ та забезпечення цього процесу висококваліфікованими кадрами.

 

Питання для обговорення:

·         державна політика інноваційного розвитку України;

·         інноваційний потенціал України: регіональний та місцевий розвиток;

·         організаційні форми інноваційного підприємництва;

  • інноваційні пріоритети розвитку торгівлі;
  • університети у національній інноваційній системі: комерціалізація результатів наукових досліджень,  трансфер інновацій та технологій, інкубація інноваційних ідей.

 

До участі в дискусії запрошені представники органів державної влади, бізнесу, науково-освітніх і громадських організацій.

 

Робочі мови бізнес-форуму: українська, російська, англійська.

 

Організатори до 1 березня 2011 року розглядають пропозиції щодо включення тем виступів до порядку денного бізнес-форуму.

Учасники бізнес-форуму будуть мати можливість ознайомитись із здобутками Київського національного торговельно-економічного університету.

 

Публікація матеріалів:

До початку роботи бізнес-форуму заплановане опублікування тез доповідей та виступів, які просимо надсилати на електронну адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua. Робота бізнес-форуму буде висвітлена у засобах масової інформації. За підсумками роботи бізнес-форуму  найкращі доповіді будуть опубліковані у фаховому збірнику “Вісник КНТЕУ”.

 

Вимоги до оформлення тез:

§         Тези виступів подаються мовою оригіналу, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір – 15, інтервал – 1,0). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм.

§         Обсяг тез виступу – до 2-х сторінок.

§         Кількість авторів – не більше трьох осіб.

§         Схема тез: назва виступу (великими літерами, по центру),  ім’я та прізвище автора/авторів (великими літерами із зазначенням наукового ступеня та посади місця роботи), основний текст.

 

Дата та місце проведення:

24 березня 2011 року,

м. Київ-156, вул. Кіото, 21, Київський національний торговельно-економічний університет, (конференц – зала).

 

Важливо! Реєстраційну форму учасника бізнес-форуму та тези доповідей прохання надсилати на електронну адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua  до 20 лютого 2011 року.

 

Запрошення Вам буде надіслано після отримання оргкомітетом реєстраційної форми учасника бізнес-форуму, тез виступу та копії платіжного документа про сплату організаційного внеску.  

Для участі в роботі бізнес-форуму необхідно перерахувати організаційний внесок, який становить 400 грн. За рахунок організаційних внесків фінансуються витрати на друкування збірника тез доповідей, інші організаційні витрати.

  Для бажаючих опублікувати та отримати тези доповіді без особистої участі у бізнес-форумі організаційний внесок становить - 150 грн.

  

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:

Київський національний торговельно-економічний університет

р/р 31251272210001 в ГУ ДКУ у м. Києві

Код банка 820019

Код ЄДРПОУ 01566117

Призначення платежу: За участь (Прізвище, ім’я по батькові) у бізнес-форумі,ІВК, код платежу 25010100.

 

Важлива дата! Квитанцію, яка засвідчує оплату участі у бізнес-форумі, слід надіслати факсом або поштою (в тому числі електронною) до 10 березня 2011 року.

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету бізнес-форуму:

- Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу ІВК КНТЕУ, тел. (044) 531-48-96,  тел./факс (044) 519-05-70

      Київський національний торговельно-економічний університет

 

 

 


 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника  ІV Міжнародного бізнес-форуму

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»,

м. Київ, 24 березня 2011 року

 

Прізвище  _______________________________________________________________________

Ім’я ____________________________________________________________________________

По-батькові _____________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _____________________________________________________________________

Повна назва установи (організації, підприємства) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Посада  _________________________________________________________________________

Адреса (для листування) _________________________________________________________________________

Телефон (з кодом):   служ. _________________________________________________________

                                   факс __________________________________________________________

                                   моб. __________________________________________________________

(цей телефон буде використовуватись лише при потребі невідкладного зв’язку з Вами і

не розголошуватиметься)

Електронна пошта ______________________________________________________________

Тема виступу  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Форма участі у бізнес-форумі:

□       виступ,

□       участь у дискусії,

□       стендова доповідь,

□       слухач

Необхідні технічні засоби для виступу ______________________________________________

Додаткова інформація для оргкомітету (при потребі) __________________________________

 

 

 

Дата                                                                                Підпис учасника   ____________________

 

 

 

 

Заповнена реєстраційна форма має бути надіслана факсом

на номер (044) 519-05-70, 513-03-97

або електронною поштою на адресу emm_ivk@knteu.kiev.ua.

не пізніше 20 лютого 2011 року

 

Опубліковано на сайті: 2011-02-11

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)