Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

20-21 квітня 2011 року І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АНТИКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»


І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«АНТИКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

  

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

І Міжнародної науково-практичної конференції «АНТИКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

Конференція відбудеться 20-21 квітня 2011 року

В Українському гуманітарному інституті

за адресою: Київська обл., м. Буча,

вул. Інститутська, 14

Відкриття 20 квітня о 10.00

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ, практики, працівники урядових структур.

На конференції будуть працювати секції за напрямками:

-              Антикризовий менеджмент національного, регіонального і світового рівня;

-              Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту;

-              Маркетинг сьогодні: секрети впровадження, досвід і технології успіху;

-              Гуманітристика у просторі глобалізованого знання;

-              Мовознавство лінгвістика у пошуках національної і світової ідентичності;

-              Філософія і релігія: практики інтегративного пізнання глобального світу.

 

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити заявку (бланк додається).

Для внесення доповіді до програми конференції необхідно до 12 квітня 2011 року надіслати тези доповіді, які будуть опубліковані в окремому збірнику до початку роботи конференції та видані учасникам конференції. Вартість публікації тез становить 30 грн., особиста участь у конференції, включаючи публікацію тез – 60 грн..

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За потреби можливе бронювання місць у гуртожитку. Вартість проживання учасники сплачують самостійно. Просимо потурбуватись про квитки на зворотну дорогу.

Оргкомітет

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

 

1.      Ткачук В.І. – член Ради засновників УГІ.

2.      Георгінова Л.В. – к.п.н., доц., в.о. ректора УГІ, голова організаційного комітету;

3.      Штанько Л.О. – к.е.н., в.о. проректора з навчально-методичної роботи УГІ, заступник голови організаційного комітету;

4.      Зінченко В.В. – к.е.н., д.філос.н., завідувач кафедри менеджменту ЗЕД УГІ;

5.      Кігель В.Р. – к.е.н., проф., завідувач секції фінансів кафедри фінансів та маркетингу УГІ;

6.      Проданюк Ф.М. – к.і.н., доц., завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін УГІ;

7.      Поліна Г.В. – к.філ.н., доц., завідувач кафедри германської філології УГІ;

8.      Копитець Н.Г. – к.е.н., доц., завідувач секції маркетингу кафедри фінансів та маркетингу УГІ;

9.      Омельчук С.В. – головний бухгалтер УГІ, в.о. проректора з адміністративно-фінансових питань.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

До друку приймаються тези доповіді обсягом до 3 сторінок, набрані у редакторі Word for Windows версій 6.0, 7.0, ’97 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc або *rtf. Шрифт Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх боків – 20 мм.

Назва тез – великими літерами. Через 2 інтервали – прізвище, ініціали, науковий ступінь, місце роботи (навчання) автора.

Ім’я файлу має відповідати прізвищу першого співавтора.

До електронного варіанту додається підписаний авторами паперовий варіант тез і квитанція про оплату.

Інформацію про автора, тези можна надсилати на електронну адресу:

conference_ugi@mail.ru

Якщо матеріали надсилаються електронною поштою, необхідно обов’язково отримати підтвердження про їх надходження.

 

ОПЛАТА за участь у конференції та видання збірника тез проводиться на розрахунковий рахунок

ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»

ЄДРПОУ: 30366752; Р/р: 26005000034528

Банк: ПАТ УСБ, МФО: 300023

Тел.: (04597) 49-770, факс: (04597) 49-725

Адреса: 08292 м. Буча, вул.. Інститутська,14 Київська область.

Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище учасника).

 

Адреса оргкомітету:

08292, м. Буча, вул. Інститутська, 14, Український гуманітарний інститут, науково-організаційний відділ.

Контактні телефони: (04597) 49-796;

Михальчук Любов Анатоліївна (063) 106-39-49

 

Додаток

Заявка

учасника I Міжнародної науково-практичної конференції

 

 

«АНТИКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

Прізвище _________________________________

Ім’я ______________________________________

По батькові _______________________________

Домашня адреса (поштовий індекс) ___________

__________________________________________

__________________________________________

Контактний телефон _______________________

Посада ___________________________________

__________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ______________

__________________________________________

__________________________________________

Адреса місця роботи ________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Обрана секція – НАЗВА СЕКЦІЇ______________

__________________________________________

 

Тема доповіді______________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

e-mail: ___________________________________

 

Ви бажаєте зарезервувати гуртожиток?

__________________________________________

Опубліковано на сайті: 2011-04-01

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)