Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

27 травня 2011 року, м.Київ. ХIV Міжнародна науково-практична конференція ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ БАГАТОСТОРОННІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В РАМКАХ ІНІЦІАТИВ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА (ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ І ПРАВО)»


Міністерство фінансів України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ»

  Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в

 

ХIV Міжнародній науково-практичній конференції

 

«ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ БАГАТОСТОРОННІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В РАМКАХ ІНІЦІАТИВ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА (ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ І ПРАВО)»

27 травня 2011 року

 

 

01601, м Київ,

вул. Раєвського, 36, оф. 307

E-mail: nauka_udufmt@i.ua

        udufmt@ukr.net

Сайт: http://site.usufit.edu.ua/

 

Мета конференції: узагальнення теорії і практики та визначення моделей формування парадигми багасторонніх економічних відносин України в рамках ініціатив Східного Партнерства  на основі фінансово-економічного та правового аналізу.

Секції конференції:

 

1.    Фінансові аспекти виконання комплексних програм у рамках ініціатив Східного партнерства.

2.    Реалії інтеграційного зближення вітчизняного народного господарства з економіками країн ЄС.

3.    Проблеми забезпечення виконання зобов’язань між учасниками проекту Східного партнерства.

4.         Використання європейського досвіду в сфері вдосконалення управління енергетичною безпекою України.

5.    Економіко-математичні алгоритми моделювання інтеграційних трансформацій.

6.    Соціогуманітарні аспекти економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства.

7.    Правове забезпечення міжнародної співпраці  у боротьбі з корупцією.

8.    Шляхи покращення міжнародно-правових основ реалізації проектів у рамках Східного партнерства.

 

УВАГА! ТЕЗИ СТУДЕНТІВ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЛИШЕ В СПІВАВТОРСТВІ З НАУКОВИМИ КЕРІВНИКАМИ!


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

1. обсяг доповіді до 3 стор., сторінки не нумеруються;

2. поля: верхнє - 15 мм, нижнє – 15 мм., праве – 15 мм, ліве - 20 мм; шрифт Тіmes New Roman, 14; інтервал – 1;

3. формат роботи: Місгоsoft Word - (doc);

4.текст не повинен містити будь-яких таблиць, графіків, малюнків, а також посилань;

5. перший рядок - прізвище та ініціали автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні);

6. другий рядок - курс навчання та навчальний заклад без абревіатури чи організація, місто, країна (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);

7. наступний рядок (через подвійний абзац) – назва доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру);

8. далі - текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом у 10 мм.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

N.B. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для участі в конференції. Результати відбору будуть повідомлені.

Матеріали, що не відповідатимуть даним вимогам, публікуватися не будуть.

Оргкомітет не бере на себе зобов’язання щодо розсилки тематичних збірників авторам, які не взяли участі у конференції.

Конференція зареєстрована в 2011 році в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації.

 


НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Для участі в конференції просимо переслати до 28 квітня 2011 р. на електронну адресу Оргкомітету поштою чи надати безпосередньо:

- Заявку на участь у конференції

- Тези доповіді

- Рецензію наукового керівника (для аспірантів та студентів)

- Електронний варіант заявки та тексту доповіді (презентації)

- Контактний телефон та e-mail

- Квитанцію про сплату організаційного внеску. Організаційний внесок за участь у конференції та видання збірника робіт конференції для сторонніх організацій- 250 грн.

Кошти перераховувати:

Одержувач – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; код ЄДРПОУ 35371662,

Р/р 31255272210320 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019 з поміткою: 25010100 «за участь у конференції»

Тези доповідей та запитання приймаються по електронній пошті  mailto:nauka_udufmt@i.ua,%20udufmt@ukr.net  

Планується проведення пленарного та секційних засідань, дискусій, презентація наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції.

До участі в роботі конференції запрошуються провідні науковці України та іноземних держав, керівники та фахівці підприємств, органів державної влади, недержавних установ, викладачі, аспіранти, докторанти, всі професійно зацікавлені особи. Буде видаватися збірник тез конференції.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

 

Заявка

на участь у XIV Міжнародній науково-практичній конференції

«ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ БАГАТОСТОРОННІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В РАМКАХ ІНІЦІАТИВ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
(ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ І ПРАВО)»

Для участі у роботі конференції Вам необхідно надіслати поштою чи на e-mail повідомлення з наступною інформацією:

§           Прізвище та повне ім’я (українською та англійською мовами)

§           Тема виступу (українською та англійською мовами)

§           Країна проживання

§           Назва установи, організації

§                      Науковий ступінь, вчене звання, посада

§                      Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень; рік навчання для аспірантів та студентів)

§           Ваші контактний телефон, адреса, факс та електронна адреса

§                      Назва секційного засідання конференції, в роботі якого Ви бажаєте взяти участь

§           Прізвище та ім’я Вашого наукового керівника, науковий ступінь та вчене звання, рецензія (для аспірантів та студентів)

§           Адреса, контактний телефон, факс Вашої організації

§           Чи є потреба у бронюванні житла.

Відомості про участь:

Особиста участь/Не зможу взяти особисту участь

 

 

 

Кінцевий термін подання заявок – 28 квітня 2011 р.

Контактні телефони та адреса оргкомітету конференції:

01601, Україна, м. Київ

вул. Раєвського,36, оф. 307

Співголова оргкомітету, проректор з навчально-методичної роботи та перспективного розвитку–Мещеряков Валерій Олександрович тел. (044) 529-20-12

Відповідальний секретар оргкомітету –
Амбарцумов Георгій Юрійович оф. 308,
тел. (044) 528-10-33, 0664044646

За додатковою інформацією звертатись до координаторів конференції:

Зіновенко Алла (0661022252)

Дорожко Дмитро (0935483436)

Кепич Тарас (0958815659)

Місце проведення конференції:

01601, Україна, м. Київ,

вул. Чигоріна, 57-А, каб. 411.

Організаційний внесок

Сума реєстраційного внеску за участь у роботі конференції, підготовку та видання тез доповідей у тематичному збірнику матеріалів конференції  для сторонніх організацій складає 250.00 грн., і  перераховується на рахунок оргкомітету.

Реквізити банківського рахунку оргкомітету:

Одержувач – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; код ЄДРПОУ 35371662,
Р/р 31255272210320 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019 з поміткою: 25010100 «за участь у конференції»

 

 

Опубліковано на сайті: 2011-04-12

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)