Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

Київ, 19 травня 2011 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Друга міжнародна наукова конференця молодих учених


Шановні колеги!

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та

Рада молодих учених НБУВ

запрошують Вас прийняти участь у

Другій міжнародній науковій конференції молодих учених

«НАУКОВА МОЛОДЬ У СИСТЕМІ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ»

Київ, 19 травня 2011 р.

На пленарному та секційних засіданнях передбачається обговорити такі проблеми:

  • Соціальні мережі і науковий простір (Facebook, SciPeople, LinkedIn та ін.)
  • Технології популяризації наукових знань (Флешмоб, Буккроссинг)
  • Ефективність інформаційних технологій у дослідницькій діяльності (веб 2.0 та 3.0)
  • Мережеві ініціативи в українській науці
  • Корпоративні проекти бібліотечно-інформаційної сфери
  • Соціальні комунікації і медіа-простір сучасної науки
  • Молодий дослідник у світовому науковому просторі

 

Приймаються усні та стендові доповіді. Для виголошення усних доповідей учасникам буде надане необхідне презентаційне обладнання. За результатами обговорення на секціях, найкращі доповіді молодих вчених будуть відзначені оргкомітетом.

Подані тексти доповідей будуть рецензуватися оргкомітетом конференції. Прийняті матеріали до початку конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн – 19 травня 2011 р.

Початок роботи конференції — 19 травня 2011 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3).

Заявку на участь у конференції, доповіді та повідомлення (з анотацією), з короткими відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, звання; посада, місце роботи, телефон, E-mail) надсилати до організаційного комітету до 1 травня 2010 р. за адресою:

Україна, 03039, м. Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
факс: (380-44) 524-23-14; 525-54-70; E-mail: conferyoung@nbuv.org.ua

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною поштою до 15 травня 2011 р.

Організаційний внесок для учасників відсутній.

Матеріали, схвалені оргкомітетом конференції, будуть опубліковані в збірнику "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". Для публікації у науковому збірнику статті повинні відповідати наступним вимогам. Обсяг статті повинен становити від 20 до 40 тис. друк. знаків (із проміжками). Текст складається через 1,5 інтервалу, кегль 14, гарнітура TimesNew Roman у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм. Стаття повинна бути представлена на електронному носієві та в роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 в одному примірнику. До статті додати: 1. Анотацію (обсягом до 500 друк. знаків) українською мовою. Після анотації подаються ключові слова (3–10 слів або словосполучень) у називному відмінку. Список літературних джерел повинен бути оформлений за алфавітним принципом розміщення згідно з чинними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», враховуючи наказ ВАК України № 63 від 26 січня 2008 р.

Оргкомітет конференції

Опубліковано на сайті: 2011-05-17

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)