Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

24 – 26 жовтня 2005 року. Перший Всеукраїнський конгрес психологів


 

Академія педагогічних наук України

Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Товариство психологів України

Київський міський центр соціальних служб для молоді

Відкрита педагогічна школа

Видавництво «Главник»

 

Інформаційний лист

 

24 – 26 жовтня 2005 року, в Києві, відбудеться Перший Всеукраїнський конгрес психологів. Конгрес є складовою святкування 60-річчя Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Реєстрація учасників починається 23 жовтня 2005 р.

Метою проведення конгресу є підвищення статусу психолога в українському суспільств. Психологічна спільнота України вперше збереться щоб визначити орієнтири розвитку за часи незалежності, порадитися, прийняти участь у симпозіумах, семінарах, майстер-класах, зустрічах з видавцями.

В рамках конгресу планується робота наступних секцій:

1. Методологічні проблеми сучасної психології.

2. Соціокультурне значення психології у сучасному світі.

3. Практична робота психолога: методи та технології.

4. Актуальні проблеми генетичної психології.

5. Психологія навчання і виховання в умовах трансформації освіти.

6. Соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів у суспільстві.

7. Теоретичні та прикладні проблеми психології особистості.

8. Актуальні проблеми організаційної психології.

9. Психологія творчості.

10. Психологічне консультування та психотерапія.

11. Психологічна допомога сім’ї.

До участі у конгресі запрошуються науковці, практичні психологи, соціальні працівники, вихователі, педагоги, викладачи, студенти.

Робочі мови конгресу: українська, російська, англійська.

Заявки на участь у конгресі просимо надсилати до 20 вересня 2005 року за адресою: 01033, м. Київ, вул.Паньківська,2, Організаційний комітет конгресу. Або на е-mail: congres@bigmir.net

Всім учасникам форуму надається можливість розмістити свої статті у Наукових записках Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (ВАКівське видання). Форма заявки та вимоги до оформлення доповідей та статей додаються. Орієнтовна вартість проживання – 80 грн. на добу.

Оргкомітет не несе відповідальності перед учасниками які не надіслали свої заявки на участь у конгресі вчасно. Оргкомітет не бронює білети до Києва і у зворотній напрямок.

Контактні телефони: (044) 461-40-79; 244-33-20(тел./факс)

Е-mail: congres@bigmir.net

Додаток: форма заявки, банківські реквізити та вимоги до матеріалів.

ЗАЯВКА

на участь у Першому Всеукраїнському конгресі психологів

Прізвище_____________________________________________________________________

Ім’я__________________________________________________________________________

По батькові___________________________________________________________________

З якого населеного пункту_______________________________________________________

Місце роботи або навчання ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________

Науковий ступінь______________________________________________________________

Наукове звання________________________________________________________________

Адреса (з поштовим індексом)___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактні телефони ( з кодом населеного пункту)___________________________________

_____________________________________________________________________________

Е-mail________________________________________________________________________

Назва доповіді_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Які секції для роботи ви обираєте________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

«_____»__________________2005 р.                                Підпис________________________

 

 

Після заповнення заявки вам необхідно сплатити організаційний внесок для участі у конгресі: особам що працюють – 120 грн., членам товариства психологів – 100 грн., студентам – 50 грн.

Банківські реквізити:

Банк отримувач – АППБ «Аваль»

МФО 300335

Р/р 2600712283

ЗКПО 2454402520

Отримувач – СПД ФО Главник Олена Павлівна

Призначення платежу – оплата за участь у конгресі психологів (ваше прізвище ім’я та по батькові повністю)

При підготовці матеріалів до друку просимо дотримуватися таких вимог:

Матеріали мають бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows), записаними на дискеті та надрукованими на папері формату A4  шрифтом Times New Roman № 14 (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 2,5, справа – 2,0, зверху – 2,0, знизу – 2,0). Обсяг  6-8 сторінок. Назва – великими літерами, у правому верхньому куті над назвою вказати прізвище та ініціали автора. Матеріали подаються у друкованому (2 примірниках) та електронному варіантах. Оплату за розміщення матеріалів (із розрахунку 1стор. – 10 грн.) відправляти на вищевказані реквізити додавши  її до організаційного внеску.

Оргкомітет конгресу

Опубліковано на сайті: 2005-07-29