Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

7-11 вересня 2015 року, м. Одеса. XX ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»


 Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

-інноваційний розвиток економіки як стратегічний пріоритет держави;

-питання підготовки кадрів в умовах індустріальної модернізації економіки;

-роль громадських організацій у формуванні іміджу інноваційної моделі розвитку економіки;

-проблеми залучення молоді в сферу інноваційної діяльності;

-регіональний аспект інноваційної діяльності: взаємодія влади, науки та бізнесу;

-реалії та перспективи міжнародного співробітництва у сфері інноваційної діяльності;

-роль високих технологій в інноваційному розвитку економіки України: шляхи забезпечення конкурентоспроможності ракетно-космічної галузі;

-історія науки і техніки через призму інновацій.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

У роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, обласних та місцевих державних адміністрацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

 

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» http://economics.opu.ua та на http://www.mon.gov.ua/activity/nauka/naukova-diyalnist-u-vnz/innovatciyna.html.

Зінформацієющодоформиучасті та сумиорганізаційноговнескуможнаознайомитись на офіційнійсторінціОдеськогоінноваційного форуму: http://economics.opu.ua/forum

Матеріали просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету  steps_2007@ukr.net    або steps@nas.gov.ua  не пізніше 25.08.2015 р. (І том), та до 11.09.2015 р. (ІІ том).

Структура та вимоги до оформлення матеріалів

До початку роботи конференції планується підготувати та видати збірник матеріалів конференції. Тексти доповідей представляються в електронній формі з розширенням *.doc або *.rtf. Файли заявки і доповіді іменуються по прізвищу учасника (Ivanov zayavka.doc, Ivanov tez.doc). Текст доповіді повинен бути набраний в одній з версій редактора Word.

Обсяг матеріалів – 5-7 сторінок; текстовий редактор – Microsoft Word; параметри сторінки – А4; поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; шрифт – TimesNewRoman; розмір шрифта – 12 пт; міжрядковий інтервал – одинарний; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання – по ширині.

Перший рядок – автори(прізвища та ініціали). Прописними літерами, центровано, курсив (звичайний). Пропуск рядка. Третій рядок – назва доповіді, великими літерами, центровано, шрифт жирний. Пропуск рядка. П'ятий рядок – повна назва організації (й), центровано. Пропуск рядка. Сьома рядок – початок основного тексту.

Основний текст вирівняний по ширині. Посилання у квадратних дужках. Список посилань та використаних джерел у кінці основного тексту.

Анотації українською, російською та англійською мовами в кінці тексту після списку посилань та використаних джерел. Об'єм однієї анотації до 10 рядків.

Структура анотації: прізвище (і), ім'я, по батькові повністю, великими літерами, центровано. З нового рядка назва доповіді, прописними літерами, центровано. З нового рядка текст анотації, вирівняний по ширині. Після останньої анотації з нового рядка електронну адресу.

Доповіді будуть надруковані мовою оригіналу в авторській редакції.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору та редагування текстів.

З деякими матеріалами попередніх конференцій можна ознайомитися на сайті за адресою http://www.uiis.com.ua/ru/main/Library/.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету

конференції

Київ, бульвар Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України;

Київ, бульвар Шевченка, 60, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, http://stepscenter.at.ua/

Контактні особи

Сєдов Андрій Олегович +38 (044) 287-82-16

Денисюк Володимир Антонович+38 (067) 788-31-37

Сенченко Василь Васильович +38 (098) 088-08-92

Костриця Олена Петрівна +38 (044) 486-71-42; +38 (044) 486-95-91

eMail

steps_2007@ukr.net, steps@nas.gov.ua, a_sedov@dknii.gov.ua

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАЯВКА

на участь у 1 етапі

ОДЕСЬКОГО ІННОВАЦІЙНОГО ФОРУМУ

ODESSAINNOVATIONFORUM 

 

Прізвище, Ім'я, По-батькові

Місце роботи

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Поштова адреса (з індексом)

Мобільний телефон

E-mail

Назва конференції форуму:

(залишити необхідне)

XX ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»

http://economics.opu.ua/confs/innov_rozv_2015.html

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» http://economics.opu.ua/confs/economics_2015.html

Назва доповіді та номер тематичного напряму (секції)

Форма участі в конференції Очна/Дистанційна (залишити необхідне)

Необхідність офіційного

письмового запрошення

Номер та адреса відділення «Нової пошти» для відправлення збірників матеріалів

Розрахунковий рахунок 26002010126639
МФО 328618, філія АТ «Укрексімбанк» в м. Одесі,
ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» інд. код 39570137.
Призначення платежу: «Орг. внесок за участь у форумі. Прізвище, Ім’я, По-батькові»

В окремих випадках, за погодженням з оргкомітетом форуму, можлива оплата організаційного внеску під час реєстрації 

Пропонуються готелі:

«Курортний» всю необхідну інформацію можна знайти на сайті:http://inkurort.com/content/page/price/

«Женева» всю необхідну інформацію можна знайти на сайті

http://hotel-geneva.com.ua/

«Вікторія» всю необхідну інформацію можна знайти на сайті

http://www.victoriya.com.ua/


Житло в Одесі:

dobovo

Опубліковано на сайті: 2015-07-20

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)