Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

КЛЮЧ ДО ФІНАНСУВАННЯ ВІД ТЦК №54 , березень 2007 р.


ЗМІСТ

Гарячі новини:

 • К онкурс на представлення до премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування
 • К онкурс на представлення до премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Новини для Вас:

 • Конкурс проектів у рамках програми „ Місцевий економічний розвиток”
 • Конкурс соціальних проектів „ Вирішуємо проблеми разом”
 • Відкритий конкурс молодої журналістики
 • Міжнародний конкурс ЕСЕ 2007: „ Wanted – your practical ideas ”
 • Конкурс стипендіальної програми Гарві
 • Стипендіальний конкурс „ Ренесанс 2007”
 • Програма підтримки музейних працівників України на 2007-2008 рр
 • Грант імені Елізабет Нойффер
 • V І Вишнеградська літня школа
 • Літня програма з прав людини і меншин
 • Проект литовського МЗС по розвитку співпраці і підтримці демократії

Вони працюють для Вас:

 • Програма Youth in action

Як це працює:

 • Специфіка маркетингу некомерційної організації

Де шукати ідеї:

 • Європейський простір: портал проєвропейського громадянського суспільства України-http://eu.prostir.ua/
 • Школа фандрейзингу та мобілізації внутрішніх ресурсів місцевих громад у Зароріжжі
 • І міжнародна конференція регіональних благодійних організацій
 • Тренінг з основ лікування осіб з дисфункціональним минулим

Знайомтесь:

 • Громадська організація „Інститут аналізу державної та регіональної політики”

Шановні колеги,

Творчий центр Каунтерпарт представляє до Вашої уваги номер електронного бюлетеня “Ключ до фінансування” за березень. На сторінках цього номеру на Вас чекає “ найгарячіша” інформація про конкурси та програми, зокрема ті, до участі в яких запрошується молодь та журналісти, а також новини про літні школи, тренінги й конференції.

Ви зацікавилися соціальним маркетингом? Прочитайте третю частину статті про нього, яку розміщаємо в цьому номері.

Якщо Ви представник НУО та бажаєте, щоб про Вас дізнались в інших громадських організаціях, тоді надішліть нам інформацію про Вашу організацію і ми розмістимо її у рубриці “Знайомтесь”. Для цього, нам необхідна інформація про створення та діяльність Вашої організації у форматі невеликої статті (півсторінки А-4). Статті надсилайте на електронну адресу office@ccc.kiev.ua з приміткою – Ключ до фінансування від ТЦК або Key to funding from CCC.

З найкращими побажаннями,
Редакційна колегія електронного бюлетеня “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Літературні редактори: Наталія Саранська
Олександра Птуха

Редактор: Марта Жаковська

Гарячі новини

КОНКУРС НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗА ВНЕСОК МОЛОДІ У РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Організатор: ВМГО "Союз обдарованої молоді" („CОМ”).

До участі запрошуються: особи і молодіжні громадські організації, які активно сприяли процесам державотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань.

Документи, що подаються до Експертної Ради ВМГО "СОМ"*:

 • клопотання про присудження Премії на ім'я Голови Союзу скріплене печаткою та підписом керівника - у двох примірниках (оригінали);
 • характеристика кандидата на здобуття Премії, в якій висвітлюються досягнення, за підписом керівника, скріпленим печаткою, - у двох примірниках (оригінали);
 • копії Статуту, Свідоцтва про реєстрацію (для організацій);
 • копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
 • копії дипломів, грамот і інших матеріалів, відгуки, що підтверджують здобуток кандидата.

* Члени СОМ замість усіх документів подають лише заяву довільної форми на ім'я Голови Союзу.

Кінцевий термін подання документів: 10 березня 2007 року (за поштовим штемпелем).

Додаткова інформація:

 • Експертна Рада ВМГО "СОМ" до 30 березня 2007 визначить 5 осіб, кандидатури яких офіційно будуть представлені Верховній Раді до нагородження Премією;
 • при рівних здобутках кандидатів преференції будуть мати члени Союзу обдарованої молоді.

Контактна інформація:
Поштова адреса: Київ - 030 а/с 223, з поміткою Терепищому С.О.
Електронна адреса: som@iatp.org.ua

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


КОНКУРС НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ПРЕМІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНИ

Організатор: ВМГО "Союз обдарованої молоді".

Категорії:

 • виробничі досягнення;
 • наукові досягнення;
 • творчі досягнення;
 • спортивні досягнення;
 • особиста мужність;
 • внесок у розвиток молодіжного руху.

Документи що подаються до Експертної Ради ВМГО "СОМ"*:

 • клопотання про присудження Премії на ім'я Голови Союзу скріплене печаткою та підписом керівника - у двох примірниках (оригінали);
 • характеристика кандидата на здобуття Премії, в якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за підписом керівника, скріпленим печаткою, - у двох примірниках (оригінали);
 • особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання, скріпленим печаткою - у двох примірниках (оригінали). Для осіб що навчаються - це довідка з місця навчання (один примірник, оригінал);
 • копію паспорта (у разі висунення колективу - копію паспорта кожного члена колективу);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • копії дипломів, грамот і інших відзнак, що підтверджують здобуток кандидата.

* Члени СОМ замість усіх документів подають лише заяву довільної форми на ім'я Голови Союзу.

Кінцевий термін подання документів: 10 березня 2007 року (за поштовим штемпелем).

Додаткова інформація:

 • Експертна Рада ВМГО "СОМ" до 30 березня 2007 визначить 5 осіб, кандидатури яких офіційно будуть представлені Кабінетові міністрів до нагородження Премією;
 • при рівних здобутках кандидатів преференції будуть мати члени Союзу обдарованої молоді.

Контактна інформація:

Поштова адреса: Київ - 030 а/с 223, з поміткою Терепищому С.О.

Електронна адреса: som@iatp.org.ua

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.

Новини для Вас

КОНКУРС ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ПРОГРАМИ „МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК”

Організатори: Фонд Євразія, Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Мета конкурсу: стимулювання економічного зростання за допомогою розвитку мікро- і малого бізнесу на місцевому рівні.

Пріоритети конкурсу: передбачається, що підтримка надаватиметься проектам, орієнтованим на розвиток і просування інноваційних і найбільш перспективних для конкретного регіону сфер підприємництва.

Зміст конкурсу: розроб ка проекту розвитку підприємництва на районному рівні із залученням наявних ресурсів місцевих органів влади, інших партнерських організацій.

До участі запрошуються: українські неурядові організації зі статусом юридичної особи, які мають досвід роботи у сфері підтримки та розвитку мікро- і малого бізнесу та здійснюють свою діяльність на території Запорізької, Одеської або Полтавської області.

Кінцевий термін подачі проектів: 12 березня 2007 року.

Додаткова інформація: програма кожного з представлених проектів повинна бути орієнтована на три-п'ять пілотних районів Запорізької, Одеської або Полтавської областей.

Контактна інформація:
Контактні особи: Олена Саєнко
тел. (044) 200 38 24
es @eurasia .kiev .ua
Ярослав Юрцаба
тел. (044) 494 40 31
Yaroslav.Yurtsaba@osce.org
Поштова адреса: Фонд Євразія
вул. В. Васильківська, 55
м. Київ, 03150
з поміткою - конкурс “Місцевий економічний розвиток”

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ „ВИРІШУЄМО ПРОБЛЕМИ РАЗОМ”

Організатори: громадська організація “Центр підтримки громадських і культурних ініціатив „Тамариск” за підтримки Фонду Баторія у межах Програми „Громадянські ініціативи у Східній Європі”.

Зміст проекту: проведення конкурсу міні-грантів для організацій громадянського суспільства та ініціативних груп Дніпропетровської області, у рамках якого будуть виявлені і підтримані найбільш цікаві соціальні проекти, спрямовані на вирішення важливих проблем місцевих громад, здатні залучити до його реалізації самих громадян.

Додаткова інформація:

 • усі етапи проведення конкурсу будуть супроводжуватися ефективною інформаційною кампанією, спрямованою на подолання пасивності, невіри громадян у свої сили, формування активної участі у вирішенні проблем своїх громад;
 • одночасно буде проводитися інформаційна і фандрейзингова кампанії, спрямовані на залучення додаткових ресурсів із місцевих джерел для реалізації соціальних проектів – переможців конкурсу.

Контактна інформація:
Контактна особа: Наталія Стаднічук
Поштова адреса: Центр підтримки громадських і культурних ініціатив „Тамариск”
вул. Столярова, 8
м. Дніпропетровськ, 49000
Тел.: (056) 236 75 22
Електронна адреса:cccis@a-teleport.com
Веб-сайт:http://www.civic-sector.dp.ua/

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


ВІДКРИТИЙ КОНКУРС МОЛОДОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Організатори: донецький міський молодіжний центр мистецтв „Екоарт” за підтримки Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації і Управління у справах сім'ї, молоді і міжнародних зв'язків Донецької міської ради, Донецька обласна бібліотека для юнацтва, Донецька обласна спілка журналістів НСЖУ, Центр дитячої і юнацької творчості Ворошилівського району, газета Верховної Ради України „Голос України”.

До участі запрошуються: молоді люди віком від 14 до 30 років, що не є професійними журналістами, але не байдужі до проблем суспільства.

Теми конкурсу:

 • третій сектор очима молоді;
 • екологія душі – екологія природи;
 • молодь і бібліотека;
 • антибайдужість;
 • православний Донбас.

Критерії оцінювання робіт учасників:

 • відповідність одній з тем конкурсу;
 • відповідність роботи вимогам обраного учасником жанру, зокрема стиль і володіння словом;
 • нестандартний підхід до теми.

Кінцевий термін подачі заявок:12 березня 2007 року.

Оголошення і нагородження переможців Конкурсу: 2 квітня 2007 року в Донецькій обласній бібліотеці для юнацтва під час круглого столу „Молодь і ЗМІ”.

Додаткова інформація:

 • один і той же учасник може представити на конкурс роботи з усіх п'яти тем або з декількох;
 • роботи переможців Конкурсу публікуються в молодіжній літературно-публіцистичній газеті «ЭКОАРТ+» і тематичних регіональних виданнях, а також на молодіжних веб-сайтах.

Контактна інформація:
Контактна особа: Валентина Жукова
Тел.: (062) 266 21 79
Електронна адреса: ekoarts@yandex.ru (з позначкою „Конкурс журналістики”)

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ЕСЕ 2007: „WANTED – YOUR PRACTICAL IDEAS”

Організатор: Світовий Банк.

Мета конкурсу: поширення досвіду і ідей щодо боротьби з корупцією.

Теми есе і доповідей:

 • Скажіть нам, як корупція впливає на ваше щоденне життя і що ви можете зробити, щоб її подолати.
 • Якщо ви були особисто залучені в конкретні ініціативи, опишіть ваш досвід:
  • Як ви розпізнаєте корупцію?
  • З ким ви працювали?
  • Хто вам допоміг?
  • Чого ви досягли?
  • Чи вважаєте ви свою роботу інноваційною?
  • Як ви вимірювали результати вашої роботи?
  • Як покращити власні досягнення ?
  • Як інші можуть використати ваш досвід?
 • Якщо ви не маєте практичного досвіду, опишіть ваші ідеї:
  • Як ви будете працювати для захисту від корупції?

До участі запрошуються: студенти і не-студенти віком від 18 до 25 років.

Розмір фінансування: від 1000 до 5000 дол.

Кінцевий термін подачі заявок: 15 березня 2007 року.

Додаткова інформація:

 • мова доповідей: англійська, французька або іспанська;
 • есе має бути не довше 10 сторінок (4000 слів максимум), інтервал 1,5;
 • до есе має бути залучене резюме на одну сторінку; резюме - короткий звіт, в якому ви пояснюєте мету, методологію, міркування і головні висновки Вашої роботи.

Контактна інформація:
Веб-сторінка: http://www.essaycompetition.org/

Більш детальну інформацію шукайте, будь ласка, на веб-сторінці.


КОНКУРС СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ҐАРВІ

Організатор: стипендіальна програма Ґарві.

Мета конкурсу: сприяння розвитку критичного мислення й освітньому удосконалюванню студентів у вивченні природи та людської свободи.

Зміст конкурсу: есе на тему „Чи вирішує іноземна допомога проблему глобальної бідності?” („Is foreign aid the solution to global poverty?”).

До участі запрошуються: студенти та працівники вищих навчальних закладів у віці до 35 років.

Вартість нагород:

 • студентські роботи:
  • Перше місце: $2500
  • Друге місце: $1500
  • Третє місце: $1000
 • роботи співробітників вузів:
  • Перше місце: $10000
  • Друге місце: $5000
  • Третє місце: $1500

Кінцевий термін подання робіт: 1 травня 2007 року.

Додаткова інформація:

 • обсяг студентського твору не має перевищувати 3000 слів; твору викладачів – 5000-8000 слів;
 • незалежний інститут надрукує кращі есе на веб-сайті, а також відшукає можливості для їхнього видруку у газетах і журналах.

Контактна інформація:
Контактна особа: Mr. Carl P.Close
Academic Affairs Director
Поштова адреса : The Independent Institute
100 Swan Way, Oakland
CA 94621-1428
Тел .: 510-632-1366
Факс: 510-568-6040

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


СТИПЕНДІАЛЬНИЙ КОНКУРС „РЕНЕСАНС 2007”

Організатор: центр гуманістичних технологій „АХАЛАР”.

Мета конкурсу:

 • підтримка талановитих дітей та молоді віком до 21 року;
 • зміцнення соціальних зв’язків учнів та студентів з рідним містом – Черніговом;
 • підвищення позитивного іміджу міста.

До участі запрошуються: діти та молоді люди до 21 року, які:

 • навчаються у школах та училищах, а також студенти вищих учбових закладів;
 • мають тяжку матеріальну ситуацію;
 • мають добрі результати та досягнення у навчанні, чи проявили надзвичайні здібності та талант у відповідному напрямку;
 • є постійними мешканцями м. Чернігова.

Максимальний розмір стипендії: 1 000 гривень.

Кінцевийтермін подання заявки: 1 квітня 2007 року.

Оголошення результатів конкурсу: до 1 травня 2007 року.

Додаткова інформація:

 • заявки повинні містити наступний пакет документів :
  • правильно заповнену анкету;
  • лист-рекомендацію від учбового закладу чи організації (не обов’язково у разі особистого звернення);
  • свідоцтво про народження (копія);
  • довідку про матеріальний стан у родині (копія);
  • додатки: грамоти, дипломи – все, що свідчить про досягнення у конкурсах, фестивалях, діяльності в громадських організаціях, волонтерство, участь у громадсько-корисній діяльності суспільства ;
 • перевагу буде надано учасникам, які зможуть підтвердити, а також продемонструвати комісії особисто:
  • свій талант на прослуховуванні (музиканти, вокалісти) чи показі своїх робіт (художники);
  • свою спроможність та бажання вчитися на співбесіді;
 • подана інформація має бути правдивою за станом на сьогоднішній день. Стипендіальна комісія залишає за собою право перевірити подану інформацію;
 • надіслані факсом та електронною поштою заявки не розглядатимуться;
 • подані на конкурс матеріали не повертаються;
 • конкурс відбудеться у кожній з трьох вікових категорій: від п’яти до десяти років, від десяти до п’ятнадцяти років, від п’ятнадцяти до двадцяти одного року;
 • заявки слід оформити за аплікаційними формами Центру АХАЛАР, які можна отримати у міському Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 9.00 до 17.00 за адресою м. Чернігів, вул. Воровського 24а (дитячій садок №54) або на Інтернет сторінці ЦГТ АХАЛАР http://www.ahalar.org.ua/.

Контактна інформація:
Контактні особи: Вікторія Солоніцина, директор програми “Розвиток громадських ініціатив”
vica@iatp.org.ua
Оксана Сердюк, директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
тел.: (046) 267 86 08
факс: (046) 267 73 12
Поштова адреса: ЦГТ АХАЛАР
а/с 69
м. Чернігів, 14000
Конкурс „Ренесанс 2007”

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МУЗЕЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ НА 2007-2008рр

Організатор: міжнародний благодійний фонд „Україна 3000” (Голова Наглядової Ради – Катерина Ющенко) спільно з Українським центром розвитку музейної справи.

Мета Програми: підтримати, шляхом надання благодійної допомоги, тих фахівців, які своєю діяльністю перетворюють музей на центральний елемент культурного простору в регіоні, працюють для суспільства, сприяють популяризації культурно­го надбання, яке зберігається у музеї.

Завдання Програми:

 • стимулювання активної діяльності музейних фахівців у галузі збереження, вивчення та публічного використання музейних колекцій;
 • підвищення авторитету та суспільної ролі професії музейного працівника;
 • поширення передового досвіду організації музейної роботи, впровадження окремих музейних проектів;
 • створення умов для залучення до музейної роботи молодих фахівців;
 • створення умов для творчого пошуку в музейному середовищі.

До участі запрошуються: штатні адміністративні, наукові та творчі працівники будь-яких музеїв України незалежно від їх статусу, типу, підпорядкування, власника та інших характеристик.

Форма заявки: для участі у Програмі кандидат має надіслати поштою або представити особисто до МБФ „Україна 3000” документи, які засвідчують результати його роботи за 2006 рік. Документи мають бути отримані Фондом не пізніше 17.00 20 квітня 2007 р.

Розмір фінансування: благодійна підтримка у розмірі 4200 грн. (без урахування податків) буде надана 10-12 музейним фахівцям і буде сплачуватися протягом 6 місяців (з червня по листопад 2007 р.) шляхом щомісячних траншів у розмірі 700 грн.

Кінцевий термін подання заявки: 20 квітня 2007 року.

Оголошення результатів відбору: 18 травня 2007 року – у Міжнародний день музеїв.

Додаткова інформація:

 • благодійна допомога може бути надана повторно у тому ж об’ємі з виплатою за такою самою схемою (700 грн. щомісяця з грудня 2007 по травень 2008 рр.), якщо протягом першого етапу отримання допомоги особа, що її набула, систематично працює в напрямку підвищення авторитету відповідного музею в місці його розташування, а також сприяє розвитку музейної справи в цілому.

Контактна інформація:
Міжнародний фонд „Україна 3000”, ГО „Український центр розвитку музейної справи”
Поштова адреса: вул. Боричів Тік, 22-А
м. Київ, 04070
Тел./ факс.: (044) 467 67 95
E-mail:mail@ukrmuseum.org.ua
Веб-сайт:http://www.ukrmuseum.org.ua/

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


ГРАНТ ІМЕНІ ЕЛІЗАБЕТ НОЙФФЕР

Організатор: Міжнародна асоціація жіночих ЗМІ.

Мета програми: надання можливості провести один навчальний рік у США і в його рамках:

 • пройти практику наукового робітника у Центрі міжнародних досліджень у Кембриджі (штат Массачусетс);
 • навчатися в Технічному інституті Массачусетса і інших інститутах Бостону;
 • пройти практику в двох медія – компаніях „Бостон Глоб” („The Boston Globe”) і „Н’ю Йорк Таймс” („The New York Times”);
 • провести власне наукове дослідження і підвищити свої журналістські навички у висвітленні питань, які відносяться до зберігання прав людини й суспільно – соціальної справедливості;
 • мати доступ до цілого ряду курсів, семінарів, робочих груп та інших програм місцевих Вузів;
 • поділитися результатами своїх досліджень на відкритих семінарах із робітниками та науковими співробітниками університетів.

До участі запрошуються: журналістки, які працюють у будь-яких ЗМІ.

Часові рамки програми: вересень 2007 – травень 2008 року.

Кінцевий термін подання заявки: 15 квітня 2007 року.

Контактна інформація:
Веб-сторінка: http://www.iwmf.org/programs/neuffer/fellowship.php

Більш детальну інформацію шукайте, будь ласка, на веб-сторінці.


VI ВИШНЕГРАДСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА

Мета Школи: організація форуму для обміну ідеями та створення альтернативного навчального середовища для молоді із Центральної та Східної Європи; надання учасникам можливості ознайомитися із поточними суспільними, економічними, політичними та культурними питаннями, питаннями безпеки та обговорити їх; надання можливості дізнатися більше один про одного та започаткувати міжнародну співпрацю між народами та країнами.

До участі запрошуються: студенти, випускники вузів, аспіранти, молоді журналісти та вчителі з Чехії, Угорщини, Словаччини, Польщі, України, Молдови та інших країн Центральної та Східної Європи, які прагнуть поглибити свої знання та обмінятися ідеями стосовно політичної, суспільної та економічної ситуації континенту, що постійно змінюється, а також встановити дружні міжнародні взаємини та зустрітися із видатними європейськими експертами; загалом - активні, відкриті та творчі люди.

Теми Школи:

 • досвід, отриманий від „буття європейцем";
 • демократичний перехід східноєвропейських країн;
 • проблеми світової безпеки;
 • регіональне партнерство та сфери співпраці;
 • економія, політика, суспільство у Східній Європі;
 • ЗМІ, мистецтво та культура у Східній Європі.

Заходи у рамках Школи:

 • семінари та практичні заняття, які проводитимуть інтелектуали, вчені, політики, представники бізнесу та неурядових організацій, журналісти та митці;
 • лекції та дебати;
 • представлення студентами культури, спадку та традицій своїх країн;
 • об'єднання студентів у робочі групи з метою розробки власних проектів, спрямованих на подальше співробітництво між їхніми країнами;
 • навчальні візити;
 • суспільні події.

Час і місце проведення: 8 – 21 липня 2007 року, Краків.

Кінцевий термін подання заявок: 30 квітня 2007 року.

Оголошення результатів відбору учасників: до 31 травня 2007 року.

Додаткова інформація:

 • робочою мовою школи є англійська.
 • витрати, які забезпечуються організаторами:
  • усі лекції, практичні заняття та матеріали;
  • розміщення та харчування;
  • спеціальні заходи;
  • транспортні витрати у Кракові ;
 • витрати, які сплачуються учасниками:
  • проїзд до/із Кракова;
  • страховка;
  • реєстраційний внесок у розмірі 30 євро ;
 • список документів для подання:
  • мотиваційний лист із поясненням, як він/вона зможе скористатися досвідом, отриманим у Школі;
  • заповнену заявку, яку можна знайти за адресою http://www.villa.org.pl/doc/applicationform2007.doc;
  • детальне резюме;
  • характеристику або рекомендаційний лист.

Контактна інформація:
Контактна особа: Координатор проекту Домініка Каспровіч
dominika@villa.org.pl
Поштова адреса : Villa Decius Association
ul. 28 Lipca 17A
30-233 Krakow, Poland
Електронна адреса :mailto:summerschool@villa.org.pl

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


ЛІТНЯ ПРОГРАМА З ПРАВ ЛЮДИНИ І МЕНШИН

Організатор: організація Humanity in Action (Людство в дії).

До участі запрошуються: студенти з Білорусі, Боснії – Герцеговини, Болгарії, Польщі, Румунії, України, Данії, Франції, Німеччини, Голландії та США, які у момент подання заявки мають за собою принаймні 2 семестри навчання.

Час і місце проведення: від 1 червня до 5 липня 2007 року, одночасно в Амстердамі, Берліні, Копенгагені, Парижі й Варшаві, зі спільними сесіями відкриття й закриття, які пройдуть у Берліні.

Заходи в рамках програми:

 • участь студентів у лекціях і семінарах, які проводитимуть експерти, політики, суспільні активісти та у візитах, які дозволять їм переконатися, як дане суспільство вирішує проблеми пов’язані з правами людини і правами релігійних, етнічних та інших меншин;
 • робота учасників у малих міжнародних групах по певному питанню, яке стосується прав людини і меншин включно з підготовкою усної та письмової доповіді.

Кінцевий термін подання заявок: 21 березня 2007 року.

Додаткова інформація:

 • до подання заявок запрошуються зрілі, впевнені у собі студенти, які легко пристосовуються до різних умов та зацікавлені не тільки в аналізуванні й дискусії, але також у роботі над початковою стадією проекту;
 • літня програма задумана як перший крок до створення мережі молодих людей – однодумців, які у майбутньому отримають доступ до різноманітних заходів, організованих Humanity in Action і пов’язаних з питаннями прав людини та меншин; першим із них планується провести тижневі семінари у США у двох термінах – з 6 по 13 жовтня 2007 та з 12 по 18 січня 2008 року ;
 • витрати, які забезпечуються організаторами:дорога до і з місця проведення програми, проживання, частково харчування ;
 • витрати, які сплачуються учасниками: частково харчування, соціальні заходи (учасники повинні мати з собою біля 300-400 євро).

Контактна інформація:
Електронна адреса: germany@humanityinaction.org
Веб-сайт: http://www.humanityinaction.org/

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


ПРОЕКТ ЛИТОВСЬКОГО МЗС ПО РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ І ПІДТРИМЦІ ДЕМОКРАТІЇ

Міністерство закордонних справ Литовської Республіки запрошує фізичних і юридичних особи Литви подавати заявки на проекти по підтримці демократії і розвитку співпраці з країнами – партнерами; пріоритетні регіони для співпраці: Східна Європа, Південний Кавказ, країни, які відбудовуються після конфліктів, інші мало розвинуті країни.

Необхідна умова для подання заявки – наявність партнера (фізичної або юридичної особу) у партнерській країні.

Проекти повинні внести свій вклад у розвиток демократії, безпеки та стабільності у країнах – партнерах, у активізацію політичних, культурних, економічних та соціальних зв’язків Литви з цими країнами.

Пріоритетні сфери: підтримка демократії, права людини, верховенство закону, економічний розвиток, євроінтеграція, покращення адміністративних здатностей; можливі проектні пропозиції і в інших сферах з урахуванням потреб держав – партнерів.

Розмір фінансування: від 1000 до 100 000 литів.

Кінцевий термін подання заявок: 31 жовтня 2007 року.

Контактна інформація:
Веб-сайт:http://www.urm.lt/

Більш детальну інформацію шукайте, будь ласка, на веб-сторінці.

Вони працюють для Вас

ПРОГРАМА YOUT H IN ACTION

Мета програми: Програма підтримує неформальне навчання та пропонує молодим людям віком від 13 до 30 років можливості активної участі у розбудові та пізнанні Європи.

Програма відкрита, перш за все, для так званих Програмних країн, до яких належать 25 країн-членів Європейського Союзу, 3 країни-члени Європейського Економічного Простору/Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЕЕА/ЕFTA ) – Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн, та 3 країни-кандидати в Європейський Союз – Болгарія, Румунія та Туреччина.

Програма „Молодь у дії” також підтримує міжнародну співпрацю з так званими Партнерськими країнами:

 • країнами Східної Європи та Кавказу (EECA ): Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Російська Федерація та Україна;
 • країнами Південно-Східної Європи (SEE );
 • країнами Середземномор’я (Euro -Med );
 • країнами Латинської Америки (L А).

Партнерські держави Східної Європи та Кавказу можуть співпрацювати лише з Програмними країнами. Неможлива співпраця між Партнерськими країнами з різних регіонів (наприклад, між країнами EECA та SEE).

Пріоритети програми: залучення до проектів молодих людей, які мають обмежені можливості (проживають в регіонах з недостатньо сприятливим культурним, географічним або соціально-економічним середовищем або мають обмежені функціональні можливості).

Програма „М олодь у дії” – це децентралізована програма, управління якою здійснюється Національними Агентствами, які працюють у всіх Програмних країнах і відповідають за інформаційну підтримку та реалізацію програми.


ПРОГРАМА МОЛОДЬ У ДІЇ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА КАВКАЗУ (EECA)

Цілі співпраці з країнами EECA:

 • Зміцнювати мир у світі за допомогою заохочення до діалогу, толерантності та солідарності між молодими людьми.
 • Встановлення тривалого і стабільного партнерства.
 • Обмін досвідом і унікальними методиками у сфері роботи з молоддю між неурядовими та державними структурами, які існують в ЄС та країнах EECA.
 • Розвиток волонтерства та громадянського суспільства в регіоні EECA.
 • Безпосередня користь для учасників – покращення розуміння їх власної ситуації і культури.

Співпраця з країнами EECA можливе у двох напрямках (Акціях) програми „Молодь у дії”:

 • Акція – Волонтерська служба для молодих людей .
 • Акція – Молодь у світі.

До участі запрошуються:

 • молодіжні організації ;
 • молодіжні клуби ;
 • некомерційні організації ;
 • офіційно незареєстровані, неформальні групи молодих людей ;
 • молоді люди, що цікавляться волонтерством (European Voluntary Service - EVS );
 • люди, які працюють з молоддю, молодіжні лідери, активні молоді люди .

Загальні Правила для проектів з країнами EECA:

 1. Кожний проект повинен включати мінімум одну країну, належну до ЄС .
 2. Заходи можуть проходити у будь-якій країні, представники якої беруть участь у проекті.
 3. Заявка на фінансування проекту подається в Національне Агентство Програмної країни однією організацією, що знаходиться в Програмній державі, від імені всіх партнерів. В країнах EECA Національних Агентств не існує.

Кінцевий термін подання заявки:
1 червня 2007 р.
1 листопада 200 7 р.
1 лютого 200 8 р.

Увага! Проект повинен початися не раніше, ніж через 5 місяців після терміну складання заявок.

Акція – Європейська Волонтерська Служба (ЕVS)

Мета акції:

 • Альтернативний освітній досвід .
 • Підтримка партнерських зв’язків між державами .
 • Неформальне і міжкультурне навчання, розвиток умінь та навичок .

До участі запрошуються: молод і ос об и віком від 18 до 30 років .

Додаткова інформація:

 • Період волонтерської служби від 2 до 12 місяців .
 • Короткотермінові проекти та проекти, які передбачають участь груп молоді, можливі лише для молодих людей з обмеженими функціональними можливостями .
 • Проект може проводитися в Програмній або Партнерській країні EECA.
 • Молодь з Програмних держав може брати участь в EVS в Партнерських державах .
 • Молодь з Партнерських країн може брати участь в EVS тільки в Програмних країнах .
 • Проект ЕVS не може бути використаний для працевлаштування .
 • Проект ЕVS має бути некомерційним та неоплачуваним .
 • Проект повинен принести користь місцевій громаді .

АКЦІЯ – Молодь у світі

Мета проекту:

 • Розвиток взаємного розуміння між націями.
 • Розвиток високоякісних систем, які підтримують діяльність молоді у даних країнах.
 • Зміцнення організацій які працюють у сфері молоді, об’єднання їх у мережі, сприяння обміну досвідом та ідеями між ними.

Підтримувані заходи:

 • Обмін молоді, в основному багатосторонній - хоча двосторонній не виключений – для спільної участі в проектах, які дозволять їй усвідомити існування суспільних і культурних відмінностей.
 • Діяльність, метою якої є збільшення участі молоді в вище вказаних проектах, передусім мовна допомога.
 • Індивідуальні та групові ініціативи місцевого або національного рівня, які здійснюватимуться паралельно зі схожими ініціативами в програмній країні/країнах – за умови створення в Партнерській країні відповідних управляючих структур на зразок Національного Агентства.

У реалізацію програми „Молодь у дії” на території Східної Європи та Кавказу залучений Ресурсний Центр SALTO -YOUT H для країн Східної Європи та Кавказу, який був заснований у Варшаві в жовтні 2003 року на підставі рішення Європейської Комісії.

Мета діяльності Ресурсного Центру SALTO-YOUT H EECA:

 • Підвищувати рівень інформованості про можливості програми „М олодь у дії” в регіоні Східної Європі та Кавказу.
 • Сприяти розвитку міжнародної співпраці з Партнерськими країнами EECA.
 • Допомагати організаторам проектів у встановленні зв’язків, співробітництва і реалізації проектів.

Контактна інформація:
Поштова адреса: Ресурсний Центр SALTO - YOUT H EECA
вул. Мокотовська 43, 00-551 Варшава, Польща
Електронна адреса: eeca@salto-youth.net
Веб-сторінка: www.salto-youth.net/eeca

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.

Як це працює

СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГУ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
(за В.Гордіним)

Продукт (соціальна послуга)

 • некомерційні організації працюють на неприбуткових сегментах ринку, де відмовляються працювати комерційні фірми;
 • асортимент послуг, які пропонуються, досить вузький, що примушує некомерційну організацію використовувати концентровану стратегію маркетингу;
 • багато видів соціальних послуг швидко оновлюються;
 • якість соціальної послуги дуже залежить від мотивацій персоналу;
 • у багатьох соціальних послуг (інформаційні, культурні) відсутні стандарти
 • якості;
 • часто продуктом (товаром) некомерційної організації є соціальна ідея.

На останньому твердженні треба зупинитися більш детально, бо соціальні ідеї є одним із найважливіших компонентів життя суспільства. Від того, які ідеї володіють розумом людей, залежить і соціальна ситуація, і суспільні настрої, і сам хід історичного процесу. Особливого значення соціальні ідеї набувають у рамках демократичного і плюралістичного суспільства. Як і будь-який інший товар, ідея набуває вартості лише після того, як вона потрапила на ринок і була сприйнята зацікавленими групами. Виробниками соціальних ідей поряд із некомерційними організаціями виступають політичні партії, органи влади, а останнім часом — і комерційні фірми. Споживачами соціальних ідей є виборці , платники податків, клієнти різних закладів — по суті все населення.

Ціна продукту (соціальної послуги) - ця складова включає оцінку вартості вашого продукту й визначення плати, яку ви збираєтеся брати за нього.

Для споживачів більшість соціальних послуг надається:

 • безкоштовно;
 • за ціною, нижчою ціни собівартості;
 • за ціною, нижчою від ринкової вартості.

Витрати виробника покриваються за рахунок:

 • тарифу за послугу;
 • дотацій з різних джерел (бюджетне фінансування, пожертви);
 • перерозподілу доходів від власної підприємницької діяльності;
 • платіжним засобом у випадку реалізації соціальної ідеї є кредит довіри з боку користувача соціальної послуги до її виробника.

Місцезнаходження

 • Деякі види послуг можуть бути надані тільки поза організацією;
 • Деякі категорії клієнтів можуть мати ускладнення у можливості відвідувати організацію (інваліди, особи похилого віку).

Виробництво товару (соціальної послуги)

 • Стимулювання різних форм само- і взаємодопомоги;
 • Залучення добровольців.

Просування товару (послуг)

Метою цієї діяльності є підвищення попиту на ваш продукт та / або збільшення потреби в його застосуванні. Тут особливо важливим є вибір оптимального засобу передачі інформації про ваш продукт. У зв’язку з обмеженням бюджету некомерційна організація використовує дешеві або безкоштовні засоби просування. Соціальні ідеї реалізуються (розповсюджуються) засобами масової інформації, особами, які формують громадську думку, впливовими громадськими групами.

За матеріалами книги: Стратегія. Посібник для неурядових організацій.

Де шукати ідеї

http://eu.prostir.ua/ - ПОРТАЛ ПРОЄВРОПЕЙСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Творці: інформаційно-аналітичний центр "Громадський простір" та Європейська програма Міжнародного фонду "Відродження".

Мета проекту: створення системи інформаційної підтримки процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України та надання українським громадянам інформації про діяльність проєвропейського громадянського суспільства.

Завдання порталу:

 • висвітлення діяльності спільних (консолідуючих) ініціатив проєвропейських громадських організацій України, які об’єдналися задля спільного пошуку ефективних відповідей на виклики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;
 • консолідування проєвропейського громадянського суспільства;
 • надавання громадськості у доступному форматі знань про ЄС та євроатлантичні структури, їхні інституції, правові засади, особливості провадження інтеграційної політики органів влади тощо.

Пропозиції і послуги порталу:

 • цікава та актуальна інформація з європейської та євроатлантичної тематики – новини, анонси заходів, пропозиції навчання, стажування, конкурси;
 • потужна інформаційно-довідкова складова, яка представлена Бібліотекою та Каталогом веб-ресурсів;
 • зручний пошуковий апарат та система рубрикації, які дозволяють оперативно знаходити потрібну інформацію;
 • скоро - нові інструменти та переваги для налагодження ефективної співпраці у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, можливість якісно та ефективно презентувати свою діяльність громадськості.

Контактна інформація для надсиланняпропозицій та коментарів:
Електронна адреса:info@civicua.org

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


ШКОЛА ФАНДРЕЙЗИНГУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ ГРОМАД У ЗАРОРІЖЖІ

Місце і час проведення: м. Запоріжжя (детальніше про місце проведення учасникам буде повідомлено додатково), з 10.00 до 17.00.

Організатор: Інститут успішних громад (Київ) у рамках спільної програми Агентства США з міжнародного розвитку (Україна) та ВАТ „СУАЛ-ХОЛДИНГ” (Росія) „Розвиток корпоративної та приватної філантропії у м. Запоріжжя”.

Мета Школи: розвиток теоретичних знань і практичних навичок учасників у сфері підготовки і проведення фандрейзингових кампаній та акцій, написання і реалізації суспільно важливих проектів, успішної роботи із донорськими організаціями, органами влади, бізнесом, неприбутковими організаціями і фізичними особами.

Програма Школи: два триденні тренінги:

 • „Основи успішного фандрейзингу і написання проектів” (дати проведення - 13, 14, 15 березня 2007 року);
 • „Локальний фандрейзинг: мобілізація ресурсів місцевої громади” (дати проведення - 20, 21, 22 березня 2007 року).

До участі запрошуються: представники таких категорій організацій, що розташовані та працюють на території м. Запоріжжя:

 • недержавні неприбуткові організації (громадські організації, благодійні фонди, політичні партії тощо);
 • державні неприбуткові організації (центри, школи, бібліотеки, лікарні, будинки культури тощо);
 • неформальні об’єднання громадян, що займаються вирішенням актуальних проблем місцевої громади.

Кінцевий термін поданнязаявок: 6 березня 2007 року.

Додаткова інформація:

 • для участі у Школі необхідно заповнити Анкету учасника (у додатку) і відправити її до офісу Інституту успішних громад електронною поштою або факсом;
 • відбір учасників проводиться на конкурсній основі;
 • школа проводиться безкоштовно.

Контактна інформація:
Контактні особи: Владислав Кучереносов, Інститут успішних громад
тел./факс: (044) 272 35 64, 272 27 82
vk@ucan-isc.org.ua копія: vlad@sci-ukraine.org
Сергій Гавриш, регіональний координатор програми у м. Запоріжжя
тел.: (8066) 271 06 06
gavrishs@rambler.ru

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


І МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Час і місце проведення: з 28 по 30 червня 2007 року на лісовій базі відпочину у передмісті Дніпропетровська.

Організатор: фонд “Дніпровський світоч” (Дніпропетровськ).

Теми конференції:

 • благодійність – як явище нашої сучасності;
 • цілі та завдання сучасної благодійності та шляхи їх вирішення;
 • благодійні проекти, їх діюча сила, оцінка представлених на конференції проектів, вибір переможця та видача гранда на реалізацію проекту.

Кінцевий термін подання заявок: 10 червня 2007 року.

Вартість участі у конференції: 3100 грн, які планується витратити на проживання у номерах напівлюкс, 3-разове харчування у лісовому хуторі, банкет з приводу закриття конференції, каву у перервах, екскурсійне обслуговування, трансфер база-аеропорт, видання тезисів конференції, а головне – ВНЕСОК НА ПІДТРИМКУ КРАЩОГО БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ, ВИЗНАННОГО УЧАСНИКАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Додаткова інформація:

 • опис благодійного проекту, який автори бажають заявити на конференції для отримання гранда, вони повинні надіслати електронною поштою на адресу fond@dsfond.dp.ua до 1 червня 2006 року включно;
 • гроші для допомоги в організації конференції необхідно перерахувати до 1 червня 2006 року включно на р/р 26009060006413 в Жовтневому відділенні КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299, отримувач- благодійний фонд «Дніпровський світоч», код ЄДПРОУ 33906566, призначення – благодійна допомога;
 • програма конференції та офіційне запрошення будуть розіслані додатково, після отримання грошового внеску за участь у конференції;
 • до програми конференції входять також: відвідування селища майстрів петриківського розпису, екскурсія у Діораму “Битва за Дніпро” та нічна рибалка на заповідному лісовому озері.

Контактна інформація:
Контактні особи: менеджер проекту Квіташ Марина Генадієвна
тел.: (056) 231 41 57 , (8067) 562 99 62
керівник проекту Садовник Олексій Юрійович
тел.: (056) 778 40 74, (8067) 562 82 97
директор фонду Ольга Мазур
тел.: (056)7784074
Електронна адреса: fond@dsfond.dp.ua
Веб-сайт: http://www.dsfond.dp.ua/

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.


ТРЕНІНГ З ОСНОВ ЛІКУВАННЯ ОСІБ З ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИМ МИНУЛИМ

Час і місце проведення: 11 – 15 березня 2007 року, м.Полтава.

Опис тренінгу: тренінг буде проведений за методом Мюррей, що застосовується для лікування осіб з дисфункціональним минулим.

Програма методу Мюррей надає практичні інструменти для лікування окремих осіб, як дорослих, так і дітей/підлітків, а також сімейних пар. Метод надає пояснення наслідків болю, які було перенесено в минулому та допомагає зрозуміти, як виникають захисні механізми, які створюють порушення мислення, сприйняття духовності та впливають на фізичне та емоційне здоров’я постраждалого від насильства та формують його поведінку.

Метод застосовується для лікування людей які:

 • перенесли фізичне, сексуальне, емоційне, духовне насильство;
 • знехтувані та постраждали від депривації;
 • мають проблеми у стосунках та є співзалежні;
 • мають хімічну абу іншу залежність.

До участі запрошуються: лікарі, наркологи, психіатри, фізіологи, психотерапевти, адвокати, сімейні терапевти, фахівці в області реабілітації хімічної залежності, наставники груп самодопомоги, психологи, лектори, педагоги, працівники внутрішніх органів, соціальні працівники та всі, хто цікавиться цією темою.

Додаткова інформація: учасники самостійно сплачують своє проживання, харчування та проїзд.

Кінцевий термін подання заявок: 7 березня 2007 року.

Контактна інформація:
Контактна особа: Руслан Ільченко
Поштова адреса: Реабілітаційний центр “Вихід Є!”
вул. Куйбишева 33/16
м. Полтава, 36024
Тел.: (053) 222 68 34
Моб.: (8093) 635 70 52
Електронна адреса:mailto:advise_addiction@mail.ru

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, за контактною адресою.

Знайомтесь

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „ІНСТИТУТ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Територія діяльності: Волинська область.

Рік утворення: 1999.

Джерела фінансування: надходження від грантів, добровільні пожертви.

Мета діяльності: захист законних прав, соціальних, економічних та інших спільних інтересів громад шляхом:

 • залучення громадськості до вирішення соціально-економічних проблем розвитку регіону, аналізу і формування державної та регіональної політики;
 • сприяння економічній та правовій освіті населення, реалізації регуляторної політики.

Головні напрямки діяльності:

 • розробка методики аналізу політики та форм залучення громадськості до контролю над реалізацією рішень органів державного, регіонального та муніципального управління;
 • навчання основам політичного аналізу працівників органів державного, регіонального та муніципального управління, представників ЗМІ;
 • заохочення органів влади використовувати методи і результати аналізу політики у своїй діяльності;
 • вироблення рекомендацій щодо здійснення ефективної політики регіональними та муніципальними органами влади і управління, покращення надання управлінських послуг населенню;
 • здійснення моніторингу, експертизи, оцінювання результатів та реалізації політики державних, регіональних та муніципальних органів влади і управління тощо;
 • аналіз підготовки, ухвалення та реалізації програм реформування різних секторів державного, регіонального й муніципального управління.

Історія організації:

 • з 2002 року аналітики і експерти Інституту були залучені як консультанти і члени Робочої групи у Волинській, Рівненській, Житомирській області проекту БІЗПРО;
 • в 2002 – 2004 роках організація працювала над аналізом і розробкою нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, а також над методикою аналізу державної політики службовцями органів місцевого самоврядування; протягом трирічної роботи, при методичній допомозі членів Інституту, органами місцевого самоврядування було прийнято ряд регуляторних актів, які пройшли усю необхідну процедуру публічного обговорення й визначення аналізу регуляторного впливу; аналітиками Інституту було проведено розширений аналіз дотримання вимог регуляторної політики в районах області, а також визначення економічної ефективності прийнятих регуляторних актів; за участі членів Інституту проведено 10 навчальних регіональних семінарів у сфері регуляторної реформи та аналізу державної політики;
 • у 2004 році співробітники Інституту консультували Проект сприяння розвитку малого та середнього підприємництва фінансованого Європейським Союзом, реалізованого компанією ECORYS щодо створення у визначених територіальних громадах сприятливого бізнес-середовища;
 • у 2005 – 2006 роках співробітники Інституту здійснювали консультативне забезпечення проекту «Економічно розвинуті українські міста» фінансованого Агентством з міжнародного розвитку США по впровадженню стратегічних планів економічного розвитку українських міст; у Волинській області за методикою проекту та консультативною підтримкою Інституту було розроблено Стратегічні плани економічного розвитку міста Ковеля та Рожищенського району.

Директор організації: Пенько Віктор Львович
Поштова адреса організації: вул Ковельська, 2, офіс № 7, м. Луцьк, 43016
Тел., факс: (033) 277 28 74; (8068) 771 88 72
Електронна адреса організації: iadrp2@bigmir.net

Використання викладених матеріалів в інших друкованих або електронних засобах інформації можливо лише з обов’язковим посиланням на джерело інформації:
Електронний бюлетень “Ключ до фінансування від ТЦК” (Творчий центр Каунтерпарт).

При підготовці цього випуску “ Ключа до фінансування від ТЦК” було використано інформацію з наступних джерел:
www.civicua.org
ec.europa.eu/youth/index en.html
groups.google.com/group/osvita/topics


ВИ ВЖЕ ЗНАЙШЛИ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ?

До нього веде вчасна інформація та наполеглива праця.

Ви першими отримаєте інформацію про ресурси та можливості через “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Якщо Ви ще не отримуєте бюлетень, оформити безкоштовну підписку можна надіславши на адресу office@ccc.kiev.ua запит, де необхідно вказати:

 • назву організації (якщо можливо);
 • контактну особу;
 • електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримувати “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Якщо Ви бажаєте відмовитись від отримання видання, будь ласка, надішліть лист-повідомлення.

Якщо Ви бажаєте змінити електронну адресу, на яку Вам надходить “Ключ до фінансування від ТЦК” – надішліть лист-повідомлення, де необхідно вказати:

 • назву організації;
 • нову електронну адресу (на яку Ви бажаєте отримувати бюлетень);
 • стару електронну адресу (на яку Ви раніше отримували бюлетень).

Якщо Ви бажаєте розмістити новини в “Ключі до фінансування від ТЦК”, надішліть інформацію, яку Ви бажаєте розмістити.

Якщо у Вас є побажання, або відгуки стосовно “Ключа до фінансування від ТЦК”, напишіть нам про це.

Якщо Ви отримали фінансування завдяки інформації розміщеній в “КДФ”, напишіть нам про це.

Контактна інформація:
Контактна особа: Марта Жаковська
Тел./факс: 8 (044) 574-64-11, 574-64-13
Електронна адреса:office@ccc.kiev.ua з поміткою “Key to funding”.

Опубліковано на сайті: 2007-03-06

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО