Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЕС. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 48, березень 2007 р.


УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-47, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 У рамках програмиСпівробітництво” 22 грудня 2006р. було оголошено конкурси наукових проектів за всіма тематичними напрямами РП(7).

НОВІ КОНКУРСИ СЬОМОЇ РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ

де участь третіх країн, включаючи Україну, є обов’язковою

Діяльність з міжнародного співробітництва
 Співробітництво INCO-NET

Ідентифікатор: FP7-INCO-2007-1. Бюджет: ? 17 000 000

Закриття конкурсу: 02 Травня 2007

Тематичний пріорітет РП7: [Можливості]

Умови участі: обмежень немає, детальніше див. Робочу програму даного тематичного пріорітету

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=13%20

 

Trans-national co-operation among NCPs

Ідентифікатор: FP7-INCO-2007-4. Бюджет: ? 370 000

Закриття конкурсу: 02 Травня 2007

Умови участі: обмежень немає, детальніше див. Робочу програму даного тематичного пріорітету

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=14%20

де участь третіх країн, включаючи Україну, є можливою

Координація та Співробітництво в контексті Європейського дослідницького простору

Ідентифікатор: FP7-ERARESORG-2007-1-RTD. Бюджет: ? 200 000

Закриття конкурсу: 31 Травня 2007. Умови участі: Див. умови участі – в Робочій програмі – частина A4.3.1

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=8

ІДЕІ

Конкурс для гранту Європейської Ради досліджень для підтримки незалежної кар’єри видатних науковців

Ідентифікатор: ERC-2007-StG. Бюджет: ? 289 500 000

Закриття конкурсу: 25 Квітня 2007, 17 вересня 2007

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3

 

Гранти для окремих дослідників (ЛЮДИ)

 Мережі Марії Кюрі початкового навчання (підвищення кваліфікації)

Ідентифікатор: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN. Бюджет: ? 240 000 000

Закриття конкурсу: 07 Травня 2007, 25 вересня 2007

Умови участі: обмежень немає, детальніше див. Робочу програму даного тематичного пріорітету

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=21%20

 

Міжнародні гранти для реінтеграції (IRG)

Ідентифікатор: FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG. Бюджет: ? 14 500 000

Закриття конкурсу: 25 квітня 2007,17 жовтня 2007-

Умови участі: обмежень немає, детальніше див. Робочу програму даного тематичного пріорітету

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=23%20

 

Винагороди програми Марії Кюрі  

Ідентифікатор: FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS. Бюджет: ? 250 000

Закриття конкурсу: 26 квітня 2007

Умови участі: обмежень немає, детальніше див. Робочу програму даного тематичного пріорітету

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=25%20

 

МОЖЛИВОСТІ

Дослідницькі інфраструктури

FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1

Ідентифікатор: FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1. Бюджет: ? 106 400 000

1.1 Підтримка існуючих дослідницьких інфраструктур

INFRA-2007-1.2.1: Scientific Digital Repositories

                 1.2.2: Deployment of e-Infrastructures for scientific communities.

1.2. Підтримка нових дослідницьких інфраструктур

INFRA-2007-2.1.1: Design studies for research infrastructures in all S&T fields

2.1.2: Design studies for e-Infrastructures

INFRA-2007-2.2.1.x: Preparatory phase for research infrastructures in the 2006 ESFRI Roadmap

INFRA-2007-2.2.2.1: Preparatory phase for "Computer and Data Treatment" research infrastructures in the 2006 ESFRI Roadmap

1.3 Підтримка розвитку політики та реалізація програм

INFRA-2007-3.1: ERA-NET supporting cooperation for research infrastructures in all S&T fields

INFRA-2007-3.5: Trans-national cooperation among NCPs

INFRA-2007-3.6: Support to ensure the continuity of FP6 actions

Закриття конкурсу: 02 Травня 2007

Умови участі: обмежень немає, детальніше див. Робочу програму даного тематичного

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=15%20

 

Регіони знань

Регіони знань: Аналіз, моніторин та інтеграція виконавців дослідження

Ідентифікатор: FP7-REGIONS-2007-1. Бюджет: ? 8 800 000

Закриття конкурсу: 24 Квітня 2007

Умови участі: All regions in Member States, including convergence regions, and Associated Countries.

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=26%20

 

Регіони знань: Сприяння виникненню нових груп та спільної інформації

Ідентифікатор: FP7-REGIONS-2007-2. Бюджет: ? 800 000

Закриття конкурсу: 24 Квітня 2007

Умови участі: All regions in Member States, including convergence regions, and Associated Countries.

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=27%20

 

Регіони знань: Міжнаціональна співпраця національних контактних пунктів

Ідентифікатор: FP7-REGIONS-2007-3. Бюджет: ? 400 000

Закриття конкурсу: 24 Квітня 2007

Умови участі: Host NCP organisations only.

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=28%20

 

 Наука  у суспільстві

Ідентифікатор: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-1. Бюджет: ? 21 798 000

Закриття конкурсу: 23 Травня 2007

Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=33%20

 

ЄВРОПА НА ПОРОЗІ НОВОЇ РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 РП (7): 2007–2013

М. ГОРОХОВАТСЬКА, Д. ЛЕВІНА, Т. ПАТРАХ, П. СМЕРТЕНКО, Л. ЧЕРНИШЕВ

(Продовження, початок у №47, повний текст статті див.  у журналі „Вісник НАН України” №11, 2006).

Проекти за всіма темами виконуватимуться шляхом спільних досліджень і технологічних ініціатив, міжнародної координації дослідницьких програм.

Ядром фінансування з боку ЄС стануть спільні дослідження. Їх основна мета — створити європейський «полюс досконалості» шляхом співпраці лабораторій дослідних установ, університетів та компаній. Мережі центрів досконалості, які є інструментами поточної Рамкової програми (FP 6), мають зробити внесок у реалізацію цього завдання. У свою чергу, це дасть змогу залучати до співробітництва дослідників та інвесторів з Європи і всього світу. Цьому сприятимуть такі схеми фінансування, як спільні проекти, мережі досконалості, координаційні та підтримувальні дії.

Спільні проекти (Collaborative Рrojects) мають на меті отримання нових наукових знань, створення нових технологій і продукції для виконання досліджень. Проекти можуть ранжуватися від невеликих, середньомасштабних дослідницьких акцій до крупних інтеграційних, які мобілізують значні обсяги фінансових, матеріальних та людських ресурсів.

Мережі з поширення передового досвіду (Networks of Excellence) спрямовані на підтримку спільних дослідницьких програм, запроваджених низкою науково-дослідних організацій. Це потребує від них формальних зобов’язань щодо інтегрування частини своїх ресурсів.

Координаційні та підтримувальні дії (Coordination and Support Actions) покликані сприяти координації і стимулюванню наукових досліджень і політики (обмін інформацією, транснаціональний доступ до баз даних, дослідних інфраструктур, навчання, конференції тощо).

Індивідуальні проекти (Individual Projects) передбачають підтримку наукових проектів, виконуваних окремими колективами. Ця схема буде запроваджена здебільшого для допомоги у здійсненні ініційованих самими дослідниками «межових» проектів, що фінансуються Європейською дослідницькою радою. До неї входить Наукова рада (представники європейської наукової спільноти найвищого рівня), які мають діяти незалежним чином. Її члени призначаються Єврокомісією за спеціальною процедурою. Наукова рада може, до речі, переглядати рішення про тип проекту, прийнятого до фінансування, і виступати гарантом якості його виконання. Її завданням є, зокрема, складання річного робочого плану, організація рецензування, моніторингу та якісного контролю виконання програми.

Підтримка дослідників у їхньому навчанні та кар’єрному зростанні (Support for Training and Carеer Development of Researchers) — здебільшого це реалізація акцій ім. Марії Кюрі.

Дослідження для окремих груп, зокрема малих і середніх підприємств (МСП) (Research for the benefit of Specific Groups) передбачають підтримку проектів, де основні дослідження проводяться університетами, дослідними центрами або іншими юридичними особами на користь специфічних груп,  у даному разі — МСП.

Цільові заходи з розвитку дослідницької інфраструктури мають на меті використання та вдосконалення кращих таких інфраструктур, що існують у Європі, допомогу у створенні в усіх галузях науки і технології нових дослідницьких інфраструктур загальноєвропейського рівня.

Спільні технологічні ініціативи (JТІ) будуть реалізовуватися в обмежених випадках для досягнення широкомасштабних цілей та залучення значних ресурсів, налагодження довготривалого приватного і суспільного партнерства.

Дослідницькі програми поза ЄС координуватимуть за допомогою двох інструментів: схеми ERA-NET та участі Європейського Союзу в  спільному виконанні національних дослідницьких програм.

Схеми ERA-NET покликані поліпшувати координацію науково-технічної діяльності на національному і регіональному рівнях шляхом створення нових і розширення існуючих мереж для учасників виконання національних дослідницьких програм, роблячи їх взаємодосяжними. ЄС надаватиме додаткові кошти тим учасникам, які засновуюють спільні фонди для фінансування конкурсів пропозицій від виконавців відповідних національних та регіональних програм (ERA-NET PLUS).

Участь ЄС у спільній реалізації національних дослідницьких програм особливо важлива для масштабної координації «змінюваної геометрії» між країнами—членами ЄС, що мають спільні потреби та/або інтереси, зокрема це передбачає можливу координацію міжурядових програм.

Спинимося детальніше на тих напрямах міжнародної кооперації, в яких найбільше зацікавлені українські науковці. Як проголошено Європейською Комісією, для досягнення лідерства ЄС на світовому рівні необхідно налагодити стратегічне партнерство з «третіми країнами» в обраних галузях та залучити кращих їхніх учених до співпраці з ЄС у розв’язанні тих проблем, з якими стикаються ці країни, або проблем глобального характеру.

Для науковців та організацій з «третіх країн» будуть відкриті всі види діяльності за тематичними напрямами. Крім того, за кожним напрямом здійснюватимуться спеціальні коопераційні акції, присвячені «третім країнам». Ці акції (які виконуватимуть на основі дво- чи багатосторонніх угод, укладених  між ЄС і «третім світом») слугуватимуть додатковими інструментами для кооперації між Європейським Союзом та зазначеними державами. Кооперація з «третіми країнами» у Сьомій Рамковій програмі буде спрямована, зокрема, на такі їхні групи: країни-кандидати; країни—сусіди ЄС; середземноморські країни-партнери; Західнобалканські країни; нові незалежні держави (СНД); країни, що розвиваються (з концентрацією на їх специфічних потребах); країни з кризовою економікою.

Одним з важливих нововведень FP 7 є створення та активізація діяльності Європейських технологічних платформ (ЄТП) [4] — організацій, які відіграватимуть ключову роль у розгортанні спонсорської мережі для підтримки стратегічно важливих галузей. Саме від технологічного прогресу у цих галузях залежать сталий розвиток і конкурентоспроможність Європи у середньо- та довготривалій перспективі. Передбачається, що в ЄТП будуть задіяні громадські інституції та приватні особи на  регіональному і національному рівнях.

Європейські технологічні платформи мають значний потенціал для налагодження ефективних зв’язків між науковцями і промисловцями — з метою прискорення впровадження результатів досліджень FP 7 у виробництво.

Ще одне нововведення у Сьомій Рамковій програмі — це Європейський інститут технології (ЄІТ) [5, 6]. Він має стати символом для Європи, її знаменом у науці. І хоча дискусії щодо структури ЄІТ та його наповнення ще тривають, але вже визначено, що інститут сфокусує свою діяльність на десяти стратегічних міждисциплінарних напрямах, серед яких — біотехнологія, нанотехнологія, «зелена» енергетика. Ця установа покликана відіграти значну роль в інноваціях, трансфері знань, розбудові наукоємного суспільства. ЄІТ об’єднає кращі колективи й університетські департаменти у стратегічних для Європи галузях. Він має стати світовим лідером у дослідженнях та інноваціях. Передбачається, що ЄІТ залучатиме до свого складу найталановитіших студентів, дослідників та обслуговуючий персонал з усього світу. Вони працюватимуть у безпосередньому контакті з бізнесовими структурами, вдосконалюючи процеси управління наукою та інноваціями у Європі.

«Ідеї». Ця програма спрямована на посилення динамізму, креативності та переваги європейських досліджень, що здійснюються на перетині наук. Мети досягатимуть шляхом підтримки дослідницьких проектів, які виконуються на перехресті наук окремими колективами на конкурсних засадах. Ці проекти фінансуватимуться в обсязі, запропонованому дослідниками згідно з обраною ними тематикою, їх оцінюватимуть за єдиним критерієм досконалості. Відкритий конкурс відбудеться під наглядом Європейської ради з досліджень — новоствореної організації, яка відбиратиме проекти для фінансування. Вони не обов’язково мають передбачати міжнаціональне співробітництво, скоріш будуть спрямовані на отримання фундаментальних результатів, ніж на прикладні розробки. Такі дослідження на стику наук, ініційовані самими вченими, відкривають принципово нові можливості для науково-технологічного розвитку і є інструментом у здобутті нових знань. Європа конче потребує таких нових можливостей у генерації знань, щоб ефективно використати свій дослідницький потенціал та ресурси. Загальноєвропейський конкурсний механізм фінансування «межових» досліджень є ключовим компонентом Європейського наукового простору, який доповнюється формами дослідницької активності. Він стимулюватиме динамізм і привабливість Європи для найкращих науковців континенту, а також «третіх країн». На жаль, у складі Європейської ради з досліджень (ERC) передбачена участь учених виключно з країн ЄС, що значно звужує можливості українських науковців заявити про себе у цих конкурсах.

«Кадри». Метою програми є кількісне та якісне зміцнення науково-технологічного кадрового потенціалу шляхом стимулювання дослідницьких професій, заохочування науковців континенту залишатися в Європі та повертатися до неї. Це досягатиметься запровадженням і розширенням низки акцій ім. Марії Кюрі, адресованих дослідникам на всіх етапах їхньої кар’єри (від початкової до висококваліфікованої підготовки), поглибленням освіти, стажуванням тощо. Достатня кількість фахівців високого класу є необхідною умовою не тільки для досягнення успіхів у науці та впровадженні інновацій, а й істотним чинником залучення коштів у цю галузь від громадських і приватних інвесторів. Враховуючи загострення конкуренції на світовому рівні, надзвичайно важливим є розвиток відкритого європейського ринку праці, диверсифікація засобів підвищення кваліфікації та зростання кар’єрних можливостей науковців, їх переміщення як усередині Європи, так і в глобальному просторі. Транснаціональна та міжгалузева мобільність — ключовий компонент, що забезпечує нарощення європейського наукового потенціалу.

«Потенціал». Оптимізація розвитку і використання наукових інфраструктур, підвищення інноваційного потенціалу малого та середнього бізнесу, його можливостей отримувати вигоди від науки, підтримка регіональних наукоємних галузей, розблокування наукового потенціалу віддалених та недостатньо розвинених європейських регіонів, гармонізована інтеграція науки і технології у європейське суспільство — визначальні вектори досліджень за названим тематичним напрямом. Для підтримки нових інфраструктур буде задіяно механізм, аналогічний тому, який використовувався для транс’європейських мереж (TENs). Європейський стратегічний форум дослідницьких інфраструктур (ESFRI) розробляє стратегію розвитку цього напряму на подальші 10–20 років.

Для українських науковців становить інтерес і Сьома рамкова програма Європейського Співтовариства з атомної енергетики (Euratom), яка стартує водночас із FP 7 і триватиме до кінця 2011 року. Це дослідження, технологічні розробки, міжнародне співробітництво, поширення технічної інформації та прикладна діяльність. Означена програма також передбачає два тематичні напрями: вивчення джерел енергії з метою розробки технологій для безпечного, екологічно чистого та економічного енергопостачання (фінансування — 2,16 млрд. євро); дослідження процесів ядерного розщеплення та радіаційного захисту для сприяння їх безпечному використанню у промисловості та медицині (обсяг витрат — 0,39 млрд. євро). Роботи в галузі ядерної енергетики виконуватимуться і в Об’єднаному дослідному центрі JRC (передбачувані кошти — 0,54 млрд. євро).

 

 

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                                                       вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

 

Опубліковано на сайті: 2007-03-25

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО