Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Творчий центр «Каунтерпарт» ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ


 Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розпочала свою діяльність в Україні 24 листопада 1994 року. Координатор проектів ОБСЄ в Україні є другим органом ОБСЄ в Україні. Відповідно до рішення № 295 Постійної Ради від 1 червня 1999 року, Координатор проектів ОБСЄ в Україні розпочав свою діяльність з метою виконання завдань відповідно до нової форми співпраці між Україною та ОБСЄ. Ця співпраця полягає в плануванні, виконанні та моніторингу проектів між відповідними органами влади України та ОБСЄ та її інституціями. Такі проекти можуть стосуватися всіх аспектів діяльності ОБСЄ та залучати державні і недержавні установи України.

 

            На підтримку висловленої Україною мети подальшого інтегрування у європейські та євроатлантичні структури, Координатором проектів ОБСЄ в Україні було сформовано відділ з питань демократизації, основна функція якого полягає у сприянні консолідації демократичних інституцій задля удосконалення демократичного управління та забезпечення ширшої участі громадськості у процесах прийняття рішень.

 

Виконання проекту “Розвиток громадянського суспільства в Україні” забезпечується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії  в рамках Програми Добросусідства. Програма Добросусідства - це програма Данії щодо розвитку двосторонніх відносин із сусідніми східними та південно-східними країнами Європейського Союзу. Основною метою Програми Добросусідства є просування відкритого і демократичного суспільства, заснованого на принципах верховенства права та стабільному політичному та економічному розвитку. Програма Добросусідства впроваджується у межах пріоритету зовнішньої політики Данії щодо зміцнення мирної та стабільної Європи у розвитку та процвітанні.

 

Проект “Розвиток громадянського суспільства в Україні” розроблено для підтримки подальшого розвитку і посилення громадянського суспільства в Україні, що цілком співпадає з метою української влади надалі покращувати практику демократичного управління. Проект здійснюється у п’яти областях: Кіровоградській, Львівській, Луганській, Херсонській та Хмельницькій, протягом 2006-2008 років і зосереджується на сферах прав людини, прозорості та підзвітності процесів врядування.

 

Проект спрямовано на підвищення спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях та зміцнення існуючих структур і поширення досвіду сектору ОГС у таких сферах: співпраця громадських груп і владних структур; просвіта населення з питань прав людини; прозорість і підзвітність процесів врядування; представлення інтересів та захист прав (advocacy); розвиток мереж і обмін знаннями; сталий розвиток громадянського суспільства.

 

Цілі проекту

 

Загальною метою проекту є зміцнення громадянського суспільства, яке сприяє розвитку демократії на засадах верховенства права, захисту прав людини, прозорості та підзвітності влади.

 

Завданнями проекту є сприяння впровадженню практики демократичного управління шляхом зміцнення потенціалу ОГС за такими напрямками:

  • підвищення рівня громадської активності на місцевому та регіональному рівнях в інтересах вразливих груп населення, зокрема людей з функціональними обмеженнями та молоді;
  • активізація взаємодії між ОГС та владою на місцевому та регіональному рівнях;
  • підвищення рівня правової обізнаності населення, прозорості та підзвітності в процесах врядування;
  • зміцнення потенціалу ОГС у сфері представлення інтересів та захисту прав населення (advocacy);
  • підвищення життєздатності громадянського суспільства;
  • сприяння вдосконаленню законодавчої бази у сфері діяльності ОГС.

 

Фокусом проекту є такі тематичні напрямки: захист прав вразливих груп населення, зокрема молоді та людей з функціональними обмеженнями; прозорість та підзвітність органів влади, дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів.

 

Територія впровадження проекту:

 

Проект впроваджується на території 5-ти областей України, а саме: Кіровоградської, Львівської, Луганської, Херсонської та Хмельницької.

 

Основним видом діяльності в рамках проекту буде надання мікро-грантів для місцевим ОГС через українські виконавчі організації:

- Комітет виборців України – тематичний напрямок «Прозорість та підзвітність органів влади»;

- Творчий центр «Каунтерпарт» – тематичний напрямок «Представлення інтересів та захист прав вразливих груп населення, зокрема, людей з функціональними обмеженнями та молоді»;

Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання») – тематичний напрямок «Дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів».

 

Творчий центр «Каунтерпарт»  в межах проекту ОБСЄ «Розвиток громадянського суспільства в Україні» оголошує конкурс на отримання мікро-грантів за напрямком «Представлення інтересів та захист прав вразливих груп населення, зокрема, людей з функціональними обмеженнями та молоді». До участі у конкурсі запрошуються місцеві неприбуткові недержавні організації громадянського суспільства, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України як об’єднання громадян або благодійний фонд. Діяльність організації-здобувача мікро-гранту повинна поширюватися на територію однієї або кількох із 5-ти областей, а саме: Кіровоградської, Львівської, Луганської, Херсонської та Хмельницької. Незареєстровані ініціативні групи громадян можуть подавати проекти через офіційно зареєстровані ОГС.

 

Тематичні пріоритети діяльності за проектом

 

У межах виконання проекту мікро-гранти за напрямком «Представлення інтересів та захист прав вразливих груп населення, зокрема, людей з функціональними обмеженнями та молоді» для місцевих ОГС будуть надаватися з урахуванням нижчезазначених тематичних пріоритетів:

- представлення інтересів та захист прав людей з функціональними обмеженнями, дітей, молоді,  жінок. Створення та підтримка мереж місцевих ОГС в цій сфері;

- сприяння самореалізації та розвитку навичок самостійного життя у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; соціальних сиріт; безпритульних дітей; дітей вулиці; дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

- розвиток співпраці місцевих ОГС та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування в захисті прав незахищених груп населення, особливо людей з функціональними обмеженнями, дітей, молоді, жінок;

- залучення незахищених груп населення, особливо молоді та людей з функціональними обмеженнями, до участі в управлінні справами місцевої територіальної громади;

- ініціативи з формування толерантного ставлення суспільства до особливих потреб людей з функціональними обмеженнями;

- ініціативи з правової просвіти, представлення та захисту інтересів дітей, молоді та людей з вадами в сільській місцевості;

- ініціативи з формування навичок представлення інтересів та захисту прав незахищеними групами населення;

- ініціативи з пристосування громадських закладів до потреб людей з функціональними обмеженнями;

- організаційне зміцнення ОГС, що відстоюють права дітей, молоді та людей з функціональними обмеженнями.

 

Обсяги фінансування

Мікро-гранти становитимуть від 500 до 15 000 євро.

 

 

Вимоги до проектних пропозицій

 

1.          Діяльність за проектними пропозиціями може поширюватися на одну, декілька або всі п’ять (5) обраних областей: Кіровоградську, Львівську, Луганську, Херсонську та Хмельницьку.

2.          Проект має тривати не довше 12 місяців і бути завершеним до 1 травня  2008 року.

3.          Наданий мікро-грант може покривати до 80% вартості проекту. Решта вартості проекту (як мінімум 20% від загального бюджету проекту) має покриватися  внеском організації-грантоотримувача. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і в іншій формі (наприклад, волонтерська праця, витрати на офіс тощо).

4.          Витрати за проектом не можуть здійснюватися раніше дати підписання договору про надання мікро-гранту.

5.          Проектну пропозицію необхідно підготувати українською або російською мовами.

6.          Проектна пропозиція має бути надрукованою (шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,5).

 

 

Види діяльності, які не будуть фінансуватися:

-        міжнародні відрядження;

-        одноразові конференції (якщо вони не є частиною поданого проекту);

-        академічне дослідження (якщо вони не є частиною поданого проекту);

-        стипендії;

-        капіталовкладення;

-        мистецькі заходи;

-        комерційна, фінансова або прибуткова діяльність;

-        окремі переклади і видавнича діяльність.

 

 

Термін подання проектних пропозицій

 

Проектні пропозиції прийматимуться до 5 квітня 2007 року до 17-00 за місцевим часом. Пакет матеріалів з поміткою “Проект ОБСЄ “Розвиток громадянського суспільства в Україні” у 3-х примірниках українською або російською мовами необхідно надсилати звичайною або кур’єрською поштою до офісу Творчого центру «Каунтерпарт»  за адресою: пр.Бажана, 30, к.8, м.Київ, 02140

 

Проектні пропозиції, надіслані факсом, електронною поштою або отримані після зазначеного вище терміну, не розглядатимуться.

 

За додатковою інформацією чи консультацією, будь ласка, звертайтеся до менеджера проекту Наталії Савранської

контактний телефон: (044) 574 64 11

електронна пошта: savranska@ccc.kiev.ua

 

 

Оцінка поданих проектних пропозицій

 

§       Подані до участі у конкурсі матеріали, незалежно від результатів розгляду, заявникам не повертаються.

§       Оцінка всіх поданих проектних пропозицій та прийняття рішення щодо фінансування буде здійснюватися незалежною конкурсною комісією за участю представників Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

§       Рішення конкурсної комісії щодо оцінки проекту остаточне і перегляду не підлягає. Рішення не рецензується. Його підстави не розголошуються.

§       Про результати конкурсів його учасників повідомляють письмово впродовж місяця після закінчення оголошеного терміну подання проектів.

Протягом виконання проекту для переможців конкурсу надаватиметься консультаційна підтримка з менеджменту проекту, фінансового менеджменту проекту, звітування, а також проводитимуться навчання з організаційного розвитку ОГС.

 

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ОТРИМАННЯ МІКРО-ГРАНТУ

 

за напрямком Назва напрямку

 

1.     РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

 

Повна назва організації

 

Юридичний статус організації

 

Адреса організації

 

Номер телефону організації

 

Номер факсу організації

 

Адреса електронної пошти

 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника організації

 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника проекту

 

Назва проекту

 

Загальний бюджет проекту (в євро)

 

Сума, на яку претендує організація (в євро та у % від загального бюджету проекту)

 

Внесок організації (в євро та у % від загального бюджету проекту)

 

Код організації за ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок організації, що подає заявку, назва банку, код банку

 

 

 

 

Підпис керівника проекту    _____________________ Дата “____” _________________ 2007 р.

 

Підпис керівника організації   ___________________ Дата “____” _________________ 2007 р.

 

Підпис бухгалтера організації   __________________  Дата “____” ________________ 2007 р.

 

                                                                                                          Місце печатки організації

 

 

Опубліковано на сайті: 2007-03-26

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО