Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЄС. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 49, квітень 2007 р.


УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-48, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 Реєстрація експертів для оцінки проектів, поданих на  конкурси РП7

Триває конкурс на заміщення вакансій експертів з оцінки поданих проектів для конкурсів РП7 (call for experts for the FP7). Повна інформація міститься в офіційних оголошеннях у  Віснику ЄС - Official Journal 2006/C 305/16 (для фізичних осіб) та  2006/C 305/17 (для організацій).

 

До участі в експертній оцінці проектів, поданих на конкурси РП 7, запрошуються і представники третіх країн, включаючи Україну. Всі особи, які подали заявки на участь, будуть включені до бази даних експертів РП 7. У разі виникнення необхідності проведення експертизи проектів, які відповідають фаху експерта, його буде запрошено до Єврокомісії для подальшої роботи. Фінансові умови участі проведення експертизи включають відшкодування витрат на подорож і проживання, а також 450 Євро – добові.  У разі обрання експертом, особі буде надіслано запрошення із зазначенням усіх умов і вимог до роботи. Обсяг роботи може різнитись, однак оцінка проектів триває посесійно – до десяти днів на рік в Брюсселі або Люксембурзі.

Після того, як особа успішно зареєструється, їй буде надіслано повідомлення від Єврокомісії, що її обрано експертом. Однак, це станеться лише за умови, якщо будуть подані відповідні проектні заявки, які потребуватимуть оцінки саме цієї особи. Таке повідомлення може надійти на протязі тривання всієї Рамкової програми (2007-2013рр). Відтак, реєстрація не гарантує автоматичного обрання на посаду експерта. Призначення експертів залежить не лише від високої кваліфікації зареєстрованих осіб, але й від існування відповідних проектів, які потребують оцінювання. Всі, хто заповнить анкету будуть внесені до бази даних експертів, однак, це не означає, що їх буде запрошено автоматично.
Коли експерт призначається для роботи з оцінки проектів, він підписує Декларацію, де зазначає, які саме, подані на  конкурси РП 7 проекти, мають до нього безпосереднє відношення і можуть створити конфлікт інтересів. Експерт не може оцінювати власний проект чи проекти, які подані разом з його власним проектом. 

Для роботи з проектами визначальним є відмінне знання англійської мови, а також заохочується знання інших європейських мов. Це є необхідним для повного розуміння проектів, які проходять експертизу. Для реєстрації в базах даних експертів можна зареєструватись самостыйно, як фізичній особі, або бути зареєстрованим на подання від будь-якої організації. При цьому, організація може рекомендувати як власних співробітників, так і інших осіб.

Більш детальна інформація щодо умов участі в цьому конкурсі міститься в розділі „Питання, що задаються найчастіше” (FAQ).

 

 

Посилання:

Оголошення щодо конкурсу на сайті CORDIS – https://cordis.europa.eu/emmfp7/

FAQ - https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.faq

Organization registration to recommend Experts - https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=inst.RegInst

Register as an Expert - https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.RegForm

For FP6 and FP7 registered users please login here - https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.Login

Оголошення про конкурс в Офіційному Віснику ЄС - 2006/C 305/16 (для фізичних осіб)  -

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_305/c_30520061214en00520053.pdf

Оголошення про конкурс в Офіційному Віснику ЄС - 2006/C 305/17 (для організацій) –

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_305/c_30520061214en00540055.pdf

 

 

 

ПЕРШІ КОНКУРСИ, ОГОЛОШЕНІ ЗА НАПРЯМОМ «НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ ТА НОВІ ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»:

 

FP7-NMP-2007-LARGE-1 Дата публікації: 22 грудня 2006 р. Кінцевий термін: перша стадія - 4 травня 2007 р. 17.00 за місцевим часом Брюсселя.

Бюджет: 200 млн. євро на 2007 р. Очікується, що в 2008 р. до цієї суми будуть додані кошти згідно з відповідними рішеннями за запитами, зібраними в належні терміни.

Основні теми конкурсу:

Нано- та сполучені технології

NMP-2007-1.2-1 Пілотна лінія з вивчення, розробки та масштабування лабораторних процесів, заснованих на нанотехнологіях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупно- масштабний інтеграційний проект співробітництва

Охорона здоров’я, безпека та навантаження на довкілля

NMP-2007-1.3-1 Спеціалізовані легкі у використанні портативні пристрої для вимірювання та аналізу

Конструювання наномасштабних структур у матеріалах

NMP-2007-2.1.1 Наноструктуровані  композити з полімерною матрицею

Наукомісткі «розумні» матеріали із заданими властивостями

NMP-2007-2.2-1 Органічні матеріали для електроніки та фотоніки

Новітні біоматеріали та біонаслідувальні матеріали

NMP-2007-2.3-1 Високопористі каркаси, що контролюють ангіогенезис у тканинній інженерії

Техніка для розробки високотехнологічних наукомістких матеріалів

NMP-2007-2.5-1 Новітні матеріали, сконструйовані для експлуатації  в екстремальних умовах та середовищах

Розробка та впровадження нових промислових моделей та стратегій

NMP-2007-3.1-1 За межами неприбуткового виробництва - нові індустріальні моделі для продукції та процесу життєвого циклу

NMP-2007-3.1-3 Управління інтегрованими ризиками в індустріальних системах

Розробка сполучених технологій

NMP-2007-3.5-1  Процеси та обладнання для високоякісної промислової продукції з тримірними поверхнями

NMP-2007-3.5-2 Виробничі технології та обладнання для мікровиробництва

Інтеграція технологій для промислового застосування

NMP-2007-4.0-1 Перспективні матеріали на дерев’яній основі та їх виробництво

NMP-2007-4.0-3 Багатофункціональні матеріали для майбутнього колісного транспорту

NMP-2007-4.0-4 Нові речовини в європейській медичній промисловості: розробка на нанотехнологічній основі систем для in-vivo діагностики та терапії (у координації з тематикою HELTH-2007-2.4.1-7 та HELTH-2007-1.2-3 теми 1 «Helth»)

NMP-2007-4.0-5 Ресурсний фактор та чисте будівництво

 

 

 

 

FP7-NMP-2007- CSA-1

Дата публікації: 22 грудня 2006 р. Кінцевий термін: для координаційних та підтримувальних акцій-5 червня 2007 р. 17.00 за місцевим часом Брюсселя.

Бюджет: 15 млн. євро на 2007 р. у т.ч. до 2,5 млн., що розподілені за темою NMP-2007- 4-7 ERANET.

Основні теми конкурсу:

Нано- та сполучені науки

NMP-2007-1.1-3 Підтримка об’єднання в мережі дослідників у галузі нанотехнології та створення безкоштовного та відкритого електронного архіву наукових та технічних публікацій з нанонаук та нанотехнологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаційні та підтримувальні акції

 

NMP-2007-1.1-4 Розробка методології і збирання, обробка науково-технічних та соціально-економічних даних, дослідження з нанонаук та нанотехнологій, у т.ч. оцінка ризиків та організація спостережень

Нано- та сполучені технології

NMP-2007-1. 2-3 Аналіз етичних, регуляторних та економічних факторів наномедицини

NMP-2007-1. 2-4 Координація у нанометрології

NMP-2007-1. 2-5 Вивчення здатності до структуробудування в нанобіотехнології

Вплив на здоров’я, безпеку та довкілля

NMP-2007-1. 3-3 Наукова оцінка даних та досліджень щодо потенційного впливу технологічних наночасток на здоров’я, безпеку та довкілля

NMP-2007-1. 3-4 Створення бази даних з критичних документів та коментарів з питань впливу наночасток на здоров’я, безпеку та довкілля

NMP-2007-1. 3-5  Координація досліджень впливу технічних наночасток та нанотехнологій, пов’язаних з матеріалами та продукцією, на здоров’я, безпеку та довкілля

Конструювання наномасштабних стуктур у матеріалах

NMP-2007-2. 1-3 Вивчення властивостей наноструктурованих матеріалів

 

 

FP7-NMP-2007-SMALL-1

Дата публікації: 22 грудня 2006 р. Кінцевий термін: для координаційних та підтримувальних акцій-5 червня 2007 р. 17.00 за місцевим часом Брюсселя.

Бюджет: 105,723 млн. євро на 2007 р. Очікується, що в 2008 р. до цієї суми будуть додані кошти згідно з відповідними рішеннями за запитами, зібраними у належні терміни.

Основні теми конкурсу:

Нано- та сполучені науки

NMP-2007-1.1-1 Наномасштабні механізми біо-/небіо- взаємодії

 

 

 

 

 

 

Мало- або середньо масштабні дослідницькі проекти

NMP-2007-1.1-2 Самоскладання та самоорганізація

Впливи на здоров’я, безпеку та довкілля

NMP-2007-1.3-2 Оцінка ризиків технічних наночасток на здоров’я та довкілля

Конструювання наномасштабних структур

NMP-2007-2.1-2 Наноструктуровані покриття  та тонкі плівки

Наукоємні «розумні» матеріали із заданими властивостями

NMP-2007-2.2-2 Наноструктуровані матеріали з заданими магнітними властивостями

NMP-2007-2.2-3 Перспективні структуровані матеріали для перетворення енергії

Прогрес у хімічних технологіях  та обробці матеріалів

NMP-2007-2.4-2 Наноструктуровані каталізатори зі спеціально сконструйованою функціональною поверхнею

NMP-2007-2.4-3 Відновлювальні  матеріали для пакувального застосування

Техніка для розробки високотехнологічних наукоємних матеріалів

NMP-2007-2.5-2 Моделювання мікроструктурної еволюції за умов виготовлення та експлуатації

Пристосувальні виробничі системи

NMP-2007-3.2-1 Швидко переналагоджувальні машини та виробничі системи

NMP-2007-3.2-2 Процеси інтенсифікації у хімічному виробництві

Мережеве виробництво

NMP-2007-3.3-1 Інноваційне кероване попитом проектування комплексу «продукція-сервіс»  у глобальному довкіллі

Прискорений трансфер та інтегрування нових технологій у проектуванні та управлінні технологічними процесами

NMP-2007-3.4-2 Інноваційний маршрут підвищення ефективності процесів синтезу за рахунок «розумного» синтезу, проектування та зменшення кількості реакційних ступенів

 

 

FP7-NMP-2007-SME-1

Дата публікації: 22 грудня 2006 р. Кінцевий термін: для співробітницьких проектів, спрямованих на малі та середні підприємства перша стадія триває до 4 травня 2007 р. 17.00 за місцевим часом Брюсселя.

Бюджет: 44 млн. євро на 2007 р. Очікується, що в 2008 р. до цієї суми будуть додані кошти згідно з відповідними рішеннями за запитами, зібраними у належні терміни.

Основні теми конкурсу:

Нано- та сполучені технології

NMP-2007-1.2-2 Обладнання та методи для нанотехнології

 

 

 

 

 

 

 

Співробітницькі проекти, спрямовані на малі та середні підприємства

Прогрес у хімічних технологіях та обробці матеріалів

NMP-2007-2.4-1 Гнучкі ефективні процеси для полімерів

Розробка т а впровадження нових індустріальних моделей та стратегій

NMP-2007-2.1-2 Наноструктуровані покриття  та тонкі плівки

Наукоємні «розумні» матеріали з заданими властивостями

NMP-2007-3.1-2 Нові види продукції та обслуговування з високою доданою вартістю для задоволення потреб користувача

Прискорений трансфер та інтегрування нових технологій у проектуванні та управлінні технологічними процесами

NMP-2007-3.4-1 Розробка концепцій прискореного виробництва малосерійної продукції

Інтегрування технологій для промислового застосування

NMP-2007-3.4-1 Застосування нових матеріалів, у т.ч. на основі біоволокон у текстильній продукції з високою доданою вартістю

NMP-2007-3.4-1 Інноваційна побудова системи «продукція-обслуговування» з підвищеною доданою вартістю

 

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                              вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

 

 

 

Опубліковано на сайті: 2007-05-14

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО